Global Market Access

สรุปครบ! ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในอินโดนีเซีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอินโดนีเซีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอินโดนีเซีย

Indonesiaข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังค้นหาตลาดแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานอินโดนีเซียอย่างแน่นอน 

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา 

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท F

  Plug F

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานแห่งอินโดนีเซีย

  ระเบียบ

  • ทั้งสองกระทรวงจะเป็นผู้กำหนดรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
  • ผู้นำเข้า/ผู้ผลิตที่มีเครื่องหมาย NPB จะต้องติด NPB ใต้เครื่องหมาย SNI และ/หรือเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องอื่นที่เป็นที่ยอมรับ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
  • กำหนดให้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพและดำเนินการควบคุมระบบคุณภาพในโรงงาน 
  • ใบรับรองจะต้องออกโดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาต 
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานอินโดนีเซีย (SNI)

  แนวทาง

  กระบวนการรับรอง
  • การยื่นคำขอและเอกสารที่จำเป็น 
  • การทดสอบผลิตภัณฑ์โดยการสุ่มตัวอย่าง 
  • การตรวจสอบโรงงาน 
  • การผ่านการรับรอง
  • การใช้เครื่องหมาย SNI อย่างเหมาะสม

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอินโดนีเซีย และการขออนุมัติที่จำเป็น 

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ (Ministry of Energy and Mineral Resources: MEMR)

  ระเบียบ

  • มาตรฐาน MEPS ภาคบังคับและฉลากพลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการควบคุม:
   • หลอดไฟ CFL - SNI IEC 60669:2009
   • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ - SNI IEC 60929:2009
   • เครื่องปรับอากาศ - SNI IEC 5151:2010
  • กำหนดให้ติดฉลากพลังงานลงบนผลิตภัณฑ์หลังผ่านการรับรอง

  แนวทาง

  กระบวนการรับรอง
  • การยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทท้องถิ่น
  • การทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก KAN หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้ง
  • การอนุมัติใบรับรอง
  • การติดฉลากผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอินโดนีเซีย และการขออนุมัติที่จำเป็น 

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กองอำนวยการไปรษณีย์และทรัพยากรสารสนเทศ (SDPPI)

  ระเบียบ

  • กำหนดให้ทำการรับรองด้วยการรับรองแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม 
  • การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศ*
  • SDPPI จะเป็นผู้ออกใบรับรอง
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องติดฉลาก SDPPI

  แนวทาง

  • ประเภท A: ออกใบอนุมัติให้แก่ผู้ผลิต 
  • ประเภท B: ออกใบอนุมัติให้แก่ผู้นำเข้า (จำเป็นต่อการนำเข้าสินค้า) 

  กระบวนการรับรอง

  • การยื่นคำขอ 
  • การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
  • การยื่นรายงานการทดสอบและเอกสารที่จำเป็น 
  • การอนุมัติใบรับรอง 
  • การติดฉลากผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม

   

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอินโดนีเซีย และการขออนุมัติที่จำเป็น

  *ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป TÜV SÜD ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์มือถือ และแท็บเล็ต ตามระเบียบฉบับที่ 23/2016 

   

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ