Global Market Access

รวมข้อควรรู้สำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกิจในแอฟริกาใต้

ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในแอฟริกาใต้

ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในแอฟริกาใต้

South-Africaผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดแอฟริกาใต้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความเหมาะสมต่อการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานแอฟริกาใต้อย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในแอฟริกาใต้เป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C 

  ประเภท D

  Plug D

  ประเภท M

  Plug M 

  ประเภท N

  Plug N

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานกำกับดูแลข้อกำหนดภาคบังคับแห่งชาติ (National Regulator for Compulsory Specifications: NRCS)

  ระเบียบ

  • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Authority: LoA) ในการตรวจสอบรับรอง
  • รายงานการทดสอบจะต้องมาจากห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานรับรองแห่งชาติที่เข้าร่วมในองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) และ/หรือเป็นสมาชิกหลักเกณฑ์หน่วยงานรับรอง IECEE
  • นอกเหนือจาก LoA แล้ว ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมอาจเลือกขอใช้งานเครื่องหมายของสำนักมาตรฐานแห่งแอฟริกาใต้ (SABS) ได้ด้วยเช่นกัน
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน SANS และ/หรือ IEC

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ขั้นแรก ผู้ผลิตต้องขึ้นทะเบียนกับกรมเทคนิคทางไฟฟ้า NRCS ก่อนจะออกเอกสาร LOA

  กระบวนการ LOA

  • การยื่นขอใบอนุญาต
  • การยื่นรายงานการทดสอบและเอกสารที่จำเป็น
  • การตรวจทาน
  • การออกเอกสาร LoA

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะที่ TÜV SÜD เป็นสมาชิกหลักเกณฑ์หน่วยงานรับรอง จึงสามารถดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานที่บังคับใช้ในการอนุมัติความปลอดภัย
 • EMC

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สำนักมาตรฐานแห่งแอฟริกาใต้ (South African Bureau of Standards: SABS)

  ระเบียบ

  • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม
  • อุปกรณ์บางประเภทต้องใช้เอกสาร CoC สำหรับ EMC
  • รายงานการทดสอบที่ใช้ยื่นต้องออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้รับอนุญาตจาก SABS

  แนวทาง

  กระบวนการรับรองแบบ

  • การยื่นคำขอ รายงานการทดสอบ และเอกสารที่จำเป็น
  • การตรวจทาน
  • การออกใบรับรองแบบ
  • การติดฉลากตามความเหมาะสม

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแอฟริกาใต้ และการขออนุมัติที่จำเป็น

  * บริษัท TÜV SÜD PSB Pte Ltd. และ TÜV SÜD America Inc. ได้ผ่านการประเมินและได้รับการแนะนำให้รวมไว้ในโปรแกรม A-Lab ของ SABS 

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  หน่วยงานกำกับดูแลข้อกำหนดภาคบังคับแห่งชาติ (National Regulator for Compulsory Specifications: NRCS)

  ระเบียบ

  ฉลากประหยัดพลังงาน:

  • เครื่องใช้จำนวนมากที่จำหน่ายในแอฟริกาใต้ต้องติดฉลากประหยัดพลังงานของแอฟริกาใต้ โดยฉลากดังกล่าวจะระบุปริมาณไฟฟ้าที่คาดคะเนไว้สำหรับเครื่องใช้ดังกล่าว และมีการให้คะแนนประสิทธิภาพของเครื่องใช้นั้น ๆ เมื่อเทียบกับเครื่องใช้อื่น ๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน

  MEPS:

  • แอฟริกาใต้ได้มีการบังคับใช้ระเบียบที่กำหนดให้เครื่องใช้ที่จำหน่ายในแอฟริกาใต้ เป็นไปตามมาตรฐานการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS) โดยระเบียบเหล่านี้กำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ต้องซื้อเครื่องใช้ที่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

  แนวทาง

  • รายงานการทดสอบในรูปแบบ IEC/EN หรือรูปแบบเทียบเท่าใด ๆ อันเป็นที่ยอมรับโดย NRCS และออกโดยหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพอย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเป็นสมาชิกหลักเกณฑ์การยอมรับร่วมกันระหว่าง IAF/ILAC/IECEE ตามนโยบายการตรวจสอบรับรองของ NRCS

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากประหยัดพลังงานภาคบังคับได้แก่:

  • เครื่องปรับอากาศ
  • เครื่องล้างจาน
  • เตาอบไฟฟ้า
  • หลอดไฟ (โคมไฟ)
  • ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบหม้อต้ม
  • เครื่องอบผ้า
  • เครื่องซัก-อบผ้ารวมกันในเครื่องเดียว
  • เครื่องซักผ้า

  มาตรฐาน MEPS ที่ได้กำหนดไว้มีดังนี้:

  การประหยัดพลังงานขั้นต่ำ
  คะแนนสำหรับ
  การประหยัดพลังงานขั้นต่ำ
  คะแนนสำหรับ  
  การประหยัดพลังงานขั้นต่ำ
  คะแนนสำหรับ  
  Minimum Energy Efficiency 
  Rating of Class D: 
  Others: 
  • เครื่องล้างจาน
  • เตาอบไฟฟ้า (ขนาดเล็กและขนาดกลาง)
  • เครื่องซัก-อบผ้า
  • เครื่องซักผ้า
  • เครื่องปรับอากาศ
  • เตาอบไฟฟ้า (ขนาดใหญ่)
  • ตู้แช่
  • ตู้แช่-ตู้แช่แข็ง
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบหม้อต้ม
  • ตู้แช่แข็ง
  • Tumble dryers

   Audio-visual equipment -
  In passive standby mode power consumption should not exceed 1W, except for set-top boxes which must not exceed 3W.

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแอฟริกาใต้ และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานการสื่อสารอิสระแห่งแอฟริกาใต้ (Independent Communications Authority of South Africa: ICASA)

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์ที่มีการควบคุมจะต้องดำเนินการขอรับรองแบบ
  • ICASA ยอมรับรายงานการทดสอบตามมาตรฐาน EN ที่เกี่ยวข้อง โดยการทดสอบดังกล่าวจะต้องดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องติดฉลาก ICASA

  แนวทาง

  กระบวนการรับรองแบบ

  • การยื่นคำขอ รายงานการทดสอบ และเอกสารที่จำเป็น
  • การตรวจทาน
  • การออกใบรับรองแบบ
  • การติดฉลากตามความเหมาะสม

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแอฟริกาใต้ และการขออนุมัติที่จำเป็น

EXPLORE

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ