Global Market Access

ครบจบ! ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในยูเครน

ยูเครน - การเข้าสู่ตลาดโลก

ยูเครน - การเข้าสู่ตลาดโลก

Ukraine ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่เล็งส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังประเทศยูเครน เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดยูเครนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศ โดยปกติมักมีการกำหนดกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัย คุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานยูเครนอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในยูเครนเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดอาร์เจนตินาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท F

  Plug F

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและ EMC

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะรัฐมนตรีแห่งยูเครน

  ระเบียบ

  ความปลอดภัยทางไฟฟ้า:

  • ตามคำสั่งฉบับที่ 533 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีแห่งยูเครนได้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเชิงเทคนิคว่าด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
  • ระเบียบเชิงเทคนิคแห่งยูเครนว่าด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (LVD)
  • แบบฟอร์มแสดงความสอดคล้องที่ต้องใช้ได้แก่ เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Declaration of Conformity)

  EMC:

  • ระเบียบเชิงเทคนิคแห่งยูเครนว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
  • แบบฟอร์มแสดงความสอดคล้องที่ต้องใช้ได้แก่ เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Declaration of Conformity)

  แนวทาง:

  • ระเบียบเชิงเทคนิคแห่งยูเครนมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบยุโรป
  • ผู้ยื่นคำขอเอกสาร DoC สำหรับ LVD หรือ EMC อาจเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนในยูเครนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ผลิตต่างชาติก็ได้
  • เอกสาร DoC จะต้องออกโดยอ้างอิงจากรายงานการทดสอบที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับระเบียบเชิงเทคนิคของยูเครนที่บังคับใช้
  • เอกสาร DoC มีอายุการใช้งานไม่จำกัด ตราบใดที่มีการปรับปรุงข้อมูลมาตรฐานในเอกสาร DoC ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเสมอ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย:

  อุปกรณ์ใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานด้วยค่าพิกัดแรงดันระหว่าง 50 โวลต์ถึง 1,000 โวลต์สำหรับกระแสสลับและระหว่าง 75 โวลต์ถึง 1,500 โวลต์สำหรับกระแสตรง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเชิงเทคนิค ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ไม่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบไวงาน จะไม่เข้าข่ายระเบียบเชิงเทคนิคด้าน EMC (ตัวอย่างเช่น ปลั๊ก เต้ารับ ชุดสาย เป็นต้น)

  สรุปบริการของเรา:

  ในฐานะที่ TÜV SÜD เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดบริการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามมาตรฐาน เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คุณและช่วยเหลือคุณในการเข้าสู่ตลาดยูเครน

 • Energy Efficiency and Environmental

  Regulatory Agency

  Cabinet of Ministers of Ukraine

  Regulations

  Energy efficiency labelling:

  • Ukraine Technical Regulation on Energy efficiency labelling
  • The requirements for labelling are completely identical to the requirements of the European Union. The technical regulations of Ukraine are fully harmonised with the regulations of the European Union

  Ecodesign:

  • The Cabinet of Ministers of Ukraine approved several technical regulations on Ecodesign
  • All these technical regulations are based on the relevant EU regulations

  RoHS:

  • In accordance with Decree #139 of the Council of Ministers of Ukraine, new RoHS requirements has gone into effect on 22 September 2017

  Guidelines 

  The Ukraine energy efficiency TR correspond to the regulation of the EU.

  • Energy efficiency label in Ukrainian language
  • Name or trademark of the supplier
  • Energy efficiency class calculation
  • Information in cases when the end-users cannot be expected to see the product displayed is equal to the relevant clauses in the EU Directive

  New RoHS requirements are designed to align Ukraine's current Technical Regulations on RoHS with the latest European Directives 2011/65/EU and 2015/863. 

  Applicable product categories

  The scope of electrical and electronic equipment subject to energy efficiency label requirements will include following equipment types: Air conditioners, household drum dryers, vacuum cleaners, TVs, Lamps and luminaires, dishwashers, washing machines, refrigerators, household ovens, cooker hoods, water heaters, hot water storage tanks and packages of water heaters and solar devices.

  Ecodesign regulation relate to the requirement for the following types of product: Electric power consumption in no-load condition and average active efficiency of external power supplies, fans, power transformers, glandless circulating pumps, water pumps, vacuum cleaners, simple set-top boxes, electric motors, household refrigerating appliances, lighting equipment, directional lamps, LED lamps and related equipment.

  Air conditioners and comfort fans, fluorescent lamps without integrated ballast, high intensity discharge lamps and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, household dishwashers (coming into force on 21 February 2020)

  The scope of electrical and electronic equipment subject to RoHS requirements will include following equipment types:

  • Automatic dispensers
  • Consumer equipment
  • Electrical and electronic tools
  • IT and telecommunications equipment
  • Lighting equipment
  • Medical products (including medical products for diagnostics in vitro) monitoring and control instruments
  • Other electrical and electronic equipment that does not fall under equipment listed above
  • Small and large household appliances
  • Toys, leisure and sports equipment
  • Elevators designed for transporting people

  Our services at a glance

  Being one of the leaders in the market of conformity verification services, TÜV SÜD is able to offer the most beneficial terms of services and support you in gaining market access to Ukraine.

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะรัฐมนตรีแห่งยูเครน

  ระเบียบ

  • ระเบียบเชิงเทคนิคฉบับใหม่ “ว่าด้วยการอนุมัติระเบียบเชิงเทคนิคว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ” มีผลบังคับใช้ในยูเครนตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป
  • ผลิตภัณฑ์ภายใต้ระเบียบเชิงเทคนิค “ว่าด้วยการอนุมัติระเบียบเชิงเทคนิคว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ” ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเชิงเทคนิคด้าน LVD และ EMC
  • แบบฟอร์มแสดงความสอดคล้องที่ต้องใช้ได้แก่ เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Declaration of Conformity)
  • หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป อุปกรณ์วิทยุจะต้องเป็นไปตามที่ระเบียบเชิงเทคนิคฉบับใหม่กำหนด

  แนวทาง:

  • ผู้ยื่นคำขอสำหรับอุปกรณ์วิทยุ ต้องเป็นตัวแทนในยูเครนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ผลิตต่างชาติ
  • ระเบียบเชิงเทคนิคของ UA จะตรงกับกฎระเบียบสหภาพยุโรปที่เทียบเท่า
  • การทดสอบจะต้องดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองคุณภาพในยูเครน
  • เอกสาร DoC มีอายุการใช้งานไม่จำกัด ตราบใดที่มีการปรับปรุงข้อมูลมาตรฐานในเอกสาร DoC ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเสมอ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย:

  ผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นข้อยกเว้นมีดังต่อไปนี้:

  • ชุดอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นเองเพื่อการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยโดยเฉพาะ
  • อุปกรณ์วิทยุทางน้ำ
  • อุปกรณ์วิทยุที่ใช้งานโดยมือสมัครเล่น
  • อุปกรณ์วิทยุที่ใช้งานในการบิน

  สรุปบริการของเรา:

  ในฐานะที่ TÜV SÜD เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดบริการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามมาตรฐาน เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่คุณและช่วยเหลือคุณในการเข้าสู่ตลาดยูเครน  

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ