Global Market Access

ครบจบ! ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในอินเดีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอินเดีย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดอินเดีย

IndiaRระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังค้นหาตลาดแห่งใหม่ในต่างแดน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดอินเดียต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานอินเดียอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในอินเดียเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา 

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท D

  Plug D

  ประเภท M

  Plug M

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า - หลักเกณฑ์ระเบียบภาคบังคับ (CRS)

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Department of Electronics and Information Technology: DietY)

  ระเบียบ

  • หลักเกณฑ์ระเบียบภาคบังคับ (Compulsory Registration Scheme: CRS) ครอบคลุมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 30 ประเภท
  • ผู้ใช้ที่ขึ้นทะเบียนควรใช้เครื่องหมายมาตรฐาน (Standard Mark) พร้อมด้วยหมายเลขทะเบียนและหมายเลข IS
  • อุปกรณ์ที่มีจอแสดงผลติดตั้งในตัวใด ๆ ให้แสดงข้อมูลการติดฉลากที่กำหนด พร้อมด้วย “เครื่องหมายมาตรฐาน” BIS แบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนฉลากหรือป้ายประจำเครื่องบนผลิตภัณฑ์ 

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น 

  กระบวนการ CRS:

  • การทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจาก BIS 
  • ยื่นเอกสารต่อ BIS  
  • ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียน  

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอินเดีย และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้ง TÜV SÜD ยังสามารถช่วยเหลือผู้ผลิตในการขอเครื่องหมาย S Mark โดยสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยที่กำหนดโดย STQC

   

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า - การรับรอง ISI

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สำนักมาตรฐานแห่งอินเดีย (Bureau of Indian Standards: BIS)

  ระเบียบ

  • เครื่องหมาย ISI หรือเครื่องหมายมาตรฐาน ออกโดย BIS ภายใต้หลักเกณฑ์การรับรอง
  • การรับรอง ISI* คือหลักเกณฑ์การควบคุมดูแลตนเอง 
  • แม้ว่าหลักเกณฑ์นี้จะเป็นข้อกำหนดโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียได้ออกกฎให้ทำการรับรองภาคบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท  
  • โดย BIS เป็นผู้ออกใบอนุญาตในด้านการใช้งาน แต่หน่วยงานผู้มีอำนาจตรวจสอบอิสระคือผู้ออกกฎการรับรองภาคบังคับ ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลแห่งรัฐ/รัฐบาลกลาง 
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO Guide 28 และ 65

  *ผู้ผลิตต่างชาติและผู้นำเข้าสัญชาติอินเดียมีกระบวนการรับรองและข้อกำหนดในการยื่นเอกสารที่แตกต่างกัน 

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  กระบวนการรับรอง ISI

  • การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นให้แก่ BIS 
  • การตรวจสอบโรงงานโดยเจ้าหน้าที่ BIS
  • การสุ่มตัวอย่างสินค้าในโรงงานเพื่อการทดสอบอย่างอิสระ 
  • การออกใบอนุญาต  
  • กระบวนการขอรับรอง ISI อย่างง่าย** ต้องส่งเอกสารขอรับรองพร้อมด้วยรายงานการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาตจาก BIS

  **กระบวนการอย่างง่ายไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าบางประเภทที่ต้องทำการรับรองภาคบังคับ รวมถึงการออกใบอนุญาตฉบับแรกทุกประเภทให้แก่ผลิตภัณฑ์ใด ๆ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องขึ้นทะเบียน BIS ได้แก่: 
   • สายเคเบิล
   • เซอร์กิตเบรกเกอร์
   • ฮีตเตอร์จุ่มไฟฟ้า
   • เตารีดไฟฟ้า
   • โคมไฟ
   • เครื่องระบายความร้อนไฟฟ้า
   • เตาไฟฟ้า
   • สวิตช์ และอื่น ๆ

  ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอินเดีย และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้ง TÜV SÜD ยังสามารถช่วยเหลือผู้ผลิตในการขอเครื่องหมาย S Mark โดยสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยที่กำหนดโดย STQC
 • สิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สำนักประสิทธิภาพพลังงาน (Bureau of Energy Efficiency: BEE) กระทรวงพลังงาน

  ระเบียบ

  การประหยัดพลังงาน

  • ผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทต้องติดฉลาก Star Label แสดงการประหยัดพลังงานภาคบังคับภายใต้โปรแกรมมาตรฐานและการติดฉลาก 
  • ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีระบุไว้ในกำหนดการแล้ว 
  • ระยะแจ้งเตือน/ประกาศฉลากฉบับใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ (RAC/IAC) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563
  ROHS
  • รัฐบาลอินเดียได้ทำการเผยแพร่กฎว่าด้วย (การจัดการ) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

  แนวทาง

  • ผู้ผลิตต้องขึ้นทะเบียนตนเองในโปรแกรมมาตรฐานและการติดฉลาก และยื่นเอกสารขอใช้ฉลาก Star Label ทางออนไลน์ 
  • ดูรายการอุปกรณ์ที่ต้องติดฉลากได้ในเว็บไซต์ BEE

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์การประหยัดพลังงานภาคบังคับได้แก่: 
   • โทรทัศน์สี 
   • ตู้เย็นระบบกระจายความเย็น 
   • หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 
   • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 
   • ตู้เย็นระบบไร้น้ำแข็งเกาะ 
   • เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ 
   • หลอด LED 
   • เครื่องปรับอากาศในห้อง (Room air conditioners: RAC) (เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง แบบตู้ตั้งพื้น แบบฝังเพดาน และแบบเข้ามุม) 
   • หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบยาว
   • เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า (กระทรวงพลังงานแห่งรัฐบาลอินเดียได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมเตาไมโครเวฟและเครื่องซักผ้าในประเทศแล้ว) ในปัจจุบัน โปรแกรมนี้ได้กำหนดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทนี้ต้องติดเครื่องหมาย Star Rating แสดงประสิทธิภาพด้านพลังงาน ซึ่งในเบื้องต้น จะมีการกำหนดโปรแกรมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทข้างต้นแบบสมัครใจ โดยจะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

  ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอินเดีย และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน  
 • โทรคมนาคม

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • ศูนย์วิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering Centre: TEC) กรมโทรคมนาคม

  ระเบียบ

  • กำหนดให้ทำการรับรองแบบเพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดทั่วไป (Generic Requirements: GR)
  • กำหนดให้ทำการรับรองการต่อประสานเพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดการต่อประสาน (Interface Requirements: IR)
  • หากไม่มี IR/GR และในกรณีพิเศษ จะทำการออกใบรับรองอนุมัติตามข้อมูลจำเพาะของผู้ยื่นคำขอ
  • อุปกรณ์ข้างต้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบ EMC หากมี

  *TEC จะเป็นผู้ออกใบรับรองอนุมัติในกรณีพิเศษ โดยเฉพาะสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือระบบ GSM, โมเด็ม 3G, เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายแบบใช้บลูทูธ ตามมาตรฐานของหน่วยงานมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น 
  • ผู้ผลิตต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและรายงานการทดสอบให้แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง  
  • การทดสอบอุปกรณ์เฉพาะอย่างต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอินเดีย และการขออนุมัติที่จำเป็น
 • ระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • ฝ่ายวางแผนและประสานงานระบบไร้สาย (Wireless Planning and Coordination Wing: WPC) กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมกิจการโทรคมนาคม

  ระเบียบ

  • การรับรองแบบ (ETA) ด้วยแบบรับรองตนเองในหมวดหมู่อุปกรณ์ไร้สายเฉพาะประเภทในย่านความถี่ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต และนโยบายปี 2562-63 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  • ETA ด้วยแบบรับรองตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์/สำเร็จรูปที่มีกำลังส่งต่ำ เช่น อุปกรณ์พกพา/คำนวณ กล่าวคือ ชุดอุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน กระดานอิเล็กทรอนิกส์ แล็ปท็อป นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น รวมถึงอุปกรณ์เสริม ไมโครโฟน ลำโพง หูฟังขนาดใหญ่ หูฟังขนาดเล็ก เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน กล้อง และอื่น ๆ ในย่านความถี่ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตตามที่ได้รับอนุญาตในอินเดีย แบบรับรองตนเองสำหรับผู้นำเข้า/ตัวแทนสัญชาติอินเดียที่ได้รับมอบอำนาจ อาจถือเป็นหลักฐานที่เพียงพอต่อการเดินพิธีการของศุลกากรและหน่วยงานสรรพสามิตส่วนกลางในการยื่นขอใบอนุญาตทุกประเภทจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทางออนไลน์ และส่งเอกสารคำขอใบอนุญาตต้นฉบับตามไปในภายหลัง 
  • การกำหนดคลื่นความถี่ฉบับใหม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายในย่านความถี่ใหม่ที่ต้องกำหนด

  แนวทาง

  • กรอกข้อมูลคำขอทางออนไลน์โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเลือกหมวดหมู่ที่เข้าข่าย
  • หลังจากยื่นคำขอทางออนไลน์แล้วจะได้รับหมายเลขคำขอ
  • ส่งเอกสารคำขอต้นฉบับไปที่สำนักงาน WPC

  หลังจากตรวจสอบเอกสารและข้อมูลแล้ว หน่วยงาน WPC จะดำเนินการออกใบอนุญาต

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย METEC และมี ER: http://www.tec.gov.in/list-of-essential-requirements/

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอินเดีย และการขออนุมัติที่จำเป็น  

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ