Global Market Access

ข้อควรรู้สำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกิจในฮ่องกงอย่างถูกต้อง

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดฮ่องกง

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดฮ่องกง

Hong-Kongข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังลองเสี่ยงดวงในตลาดฮ่องกง

ในเมื่อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดฮ่องกงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนด คุณจึงควรเลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานที่บังคับใช้อย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในฮ่องกงเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท D 

  Plug D

  ประเภท G

  Plug G

   

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กรมงานบริการไฟฟ้าและกลไก (Electrical & Mechanical Services Department: EMSD) รัฐบาลแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง  

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าทุกประเภทที่เข้าข่ายควบคุมของระเบียบ (ความปลอดภัยของ) ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า (Electrical Products (Safety) Regulation: EPSR) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้  
  • ผลิตภัณฑ์ที่ระบุต้องมีการรับรองภายใต้กฎเกณฑ์การอนุมัติ ซึ่งกำหนดให้ทำการทดสอบแบบ 
  • ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ระบุ ต้องมีแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ หรืออาจเลือกใช้ใบรับรองแทนได้  
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC  

  EMC

  หน่วยงานกำกับดูแล 

  • สำนักงานหน่วยงานการสื่อสาร (Office of the Communications Authority: OFCA)

  ระเบียบ

  • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม

  ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและ EMC

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น 

  กระบวนการรับรอง

  • การทดสอบตามมาตรฐานที่บังคับใช้ควรจะดำเนินการโดยหน่วยงานรับรองหรือผู้ผลิตที่เป็นที่ยอมรับ
  • โดยหน่วยงานรับรองที่เป็นที่ยอมรับจะเป็นผู้ออกใบรับรอง ส่วนผู้ผลิตที่เป็นที่ยอมรับจะเป็นผู้ออกเอกสาร DoC*

  *ผู้ผลิตที่เป็นที่ยอมรับหมายถึงผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับจาก EMSD ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการออกใบรับรองแสดงความสอดคล้องด้านความปลอดภัยให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิต

  กระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ

  • ผู้ผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบและถือเอกสารความสอดคล้องที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจติดตามในภายหลัง
  • ผู้ผลิตต้องเก็บรักษารายงานการทดสอบไว้เพื่อแสดงหากได้รับการร้องขอ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ผลิตภัณฑ์ที่ระบุได้แก่: 
   • อะแดปเตอร์
   • ชุดต่อพ่วง
   • สายอ่อน
   • ขั้วหลอดไฟ
   • ปลั๊ก
   • เครื่องทำน้ำอุ่นหม้อต้มไฟฟ้าแบบไร้ช่องระบายลม

  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ระบุได้แก่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าทุกประเภทนอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD คือหน่วยงานรับรองที่เป็นที่ยอมรับให้สามารถดำเนินการทดสอบและออกใบรับรองแก่ผู้ผลิต
 • EMC

  REGULATORY AGENCY

  Office of the Communications Authority (OFCA)

  REGULATIONS

  EMC compliance is required for the above, where applicable.

  GUIDELINES 

  • A local representative is required.

  Certification procedure:

  • Testing to applicable standards should be performed by a recognised CB or recognised manufacturers.
  • Certificates are issued by a recognised CB, or DoC is issued by recognised manufacturers*.

  Supplier declaration procedure:

  • Manufacturers take responsibility and hold relevant compliance documents for subsequent audits.
  • Manufacturers are required to keep test reports for possible request of files.

  APPLICABLE PRODUCT CATEGORIES

  Prescribed products include:

  • Adaptors
  • Flexible cords
  • Plugs
  • Extension units
  • Lamp holders
  • Unvented thermal storage type electric water heaters

  Non-prescribed products include all other electrical products.

  To determine if a particular product is subject to the above regulations, please contact us.

  OUR SERVICES AT A GLANCE

  TÜV SÜD has the experience and capability to support manufacturers in attaining compliance with Hong Kong requirements and obtaining the necessary approval. TÜV SÜD is a recognised CB able to perform testing and issue certificates to manufacturers.

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กรมงานบริการด้านไฟฟ้าและกลไก (Electrical & Mechanical Services Department: EMSD)

  ระเบียบ

  • MEELS มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศในห้อง เครื่องแช่เย็น และหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent Lamps: CFL) เครื่องซักผ้า และเครื่องลดความชื้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ระบุดังกล่าวทุกประเภทเพื่อการจัดหาในฮ่องกง จะต้องเป็นรุ่นที่ลงรายการไว้พร้อมด้วยหมายเลขอ้างอิง และต้องติดฉลากพลังงาน
  • สำหรับผู้ผลิตสินค้าอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมระเบียบ EELS โดยสมัครใจได้เช่นกัน

  แนวทาง

  • ผู้ผลิตต้องยื่นเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายงานการทดสอบให้แก่ EMSD
  • ซึ่งหากยื่นผ่าน ผลิตภัณฑ์ในรุ่นดังกล่าวจะได้รับการกำหนดหมายเลขอ้างอิง และจะได้รับการเพิ่มรายชื่อในระเบียนของ EMSD

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายระเบียบ EELS ภาคบังคับได้แก่: 
   • เครื่องปรับอากาศ
   • หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์
   • เครื่องลดความชื้น
   • เครื่องแช่เย็น
   • เครื่องซักผ้า

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของฮ่องกง และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน 
 • Telecom and Wireless

  REGULATORY AGENCY

  Office of the Communications Authority (OFCA)

  REGULATIONS

  • The Hong Kong Telecommunications Equipment Evaluation and Certification (HKTEC) Scheme divides certification requirements into the Voluntary Certification Scheme* (VCS) and the Compulsory Certification Scheme (CCS).
  • Products must be marked with CA label.

  • Testing must be performed by Recognised Testing Agencies (RTA) and certification issued by a recognised CB.  
  • EMC compliance is required for the above, where applicable.

  GUIDELINES 

  • Equipment classified under VCS need not be certified while those classified under CCS require CB certification.
  • Under the HKTEC Scheme, manufacturers may affix, on a voluntary basis, a label prescribed by OFTA to VCS or CCS certified equipment.

  APPLICABLE PRODUCT CATEGORIES

  VCS and CCS classification of telecom equipment may be found here and here.

  VCS and CCS classification of wireless equipment type may be found here.

  To determine if a particular product is subject to the above regulations, please contact us.

  OUR SERVICES AT A GLANCE

  TÜV SÜD has the experience and capability to support manufacturers in attaining compliance with Hong Kong requirements and obtaining the necessary approval. TÜV SÜD is also able to perform testing to EN standards which can be used for wireless certification.

   

  * Although certification of equipment under this VCS is voluntary, equipment must comply with the relevant specifications.

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ