Global Market Access

ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - การเข้าสู่ตลาดโลก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - การเข้าสู่ตลาดโลก

United-Arab-Emiratesผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความเหมาะสมต่อการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังค้นหาตลาดแห่งใหม่ เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานยูเออีอย่างแน่นอน

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในยูเออีเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท C

  Plug C 

  ประเภท D

  Plug D

  ประเภท G

  Plug G

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานกำกับดูแลการกำหนดมาตรฐานและมาตรวิทยาแห่งเอมิเรตส์ (Emirates Authority for Standardisation and Metrology: ESMA)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองเอมิเรตส์ (Emirates Conformity Assessment Scheme: ECAS)
  • ESMA จะออกใบรับรองการขึ้นทะเบียน ECAS ให้กับผลิตภัณฑ์เมื่อมีการแสดงความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ผลิตสามารถขอใช้งานเครื่องหมายคุณภาพเอมิเรตส์ได้
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองทุกประเภทจะต้องติดฉลากที่มีเครื่องหมาย ECAS โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

  แนวทาง

  • การขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ ESMA
  • ยื่นขอใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (CoC)
  • อัพโหลดเอกสารที่กำหนด
  • ตรวจสอบเอกสาร
  • หากผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ
  • รับใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
  • ยื่นขอ EESL (สำหรับผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายหลักเกณฑ์ EESL)

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • สายเคเบิลและสายเคเบิลโทรคมนาคม
  • โดรน
  • อุปกรณ์ติดตรึงให้แสงสว่างและโคมไฟ
  • อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของยูเออีและการขออนุมัติที่จำเป็น TÜV SÜD ได้รับการแต่งตั้งจาก ESMA ให้เป็นหน่วยงานตรวจสอบอิสระ (0017) ที่สามารถออกใบรับรอง ESMA ได้

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  หน่วยงานกำกับดูแลการกำหนดมาตรฐานและมาตรวิทยาแห่งเอมิเรตส์ (Emirates Authority for Standardisation and Metrology: ESMA)

  ระเบียบ

  การประหยัดพลังงาน:

  • โปรแกรมมาตรฐานและการติดฉลากแสดงประหยัดพลังงานยูเออี (Energy Efficiency Standards & Labeling: EESL) ได้รับการควบคุมดูแลและบริหารโดย ESMA ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจรับผิดชอบในด้านการพัฒนามาตรฐาน

  RoHS ของยูเออี:

  • ระเบียบยูเออีในการควบคุมสารอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการตีพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาของ UAW อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีเจตนาเพื่อควบคุมหรือจำกัดการมีอยู่ของสารอันตรายดังต่อไปนี้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:
   1. ตะกั่ว (Pb)
   2. ปรอท (Hg)
   3. แคดเมียม (Cd)
   4. เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (VI)
   5. โพลีโบรมิเนต ไบฟีนิล (PBB)
   6. โพลีโบรมิเนตได[VE1]ฟีนิล อีเทอร์ (PBDE)
   7. บิส (2-เอทิลเฮกซิล) พาทาเลต (DEHP)
   8. บิวทิลเบนซิล พาทาเลต (BBP)
   9. ไดบิวทิล พาทาเลต (DBP)
   10. ไดไอโซบิวทิล พาทาเลต (DIBP) 
   11. ไดไอโซบิวทิล พาทาเลต (DIBP)

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  กระบวนการรับรอง
  • ยื่นคำขอและรายงานการทดสอบ รายงานการทดสอบประสิทธิภาพจะต้องมาจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17025
  • การประเมินการสิ้นเปลืองพลังงานรายปี (EER)

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  การประหยัดพลังงาน:

  • เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์และส่วนกลาง
  • เครื่องล้างจาน
  • เครื่องสูบไฟฟ้า
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบหม้อต้มไฟฟ้า
  • ไฟส่องสว่าง
  • เครื่องปรับอากาศในห้องแบบไม่มีท่อส่งลม
  • เครื่องแช่เย็น
  • เครื่องโทรทัศน์
  • เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า

  RoHS ของยูเออี:

  • ระเบียบ RoHS ของยูเออีครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทที่มีค่าพิกัดแรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์สำหรับกระแสสลับและ 1,500 โวลต์สำหรับกระแสตรง
  • โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ใบรับรอง RoHS จะถือเป็นข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้ระเบียบ RoHS ของยูเออี ฉบับที่ 10 ปี 2560

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของยูเออีและการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • หน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (Telecommunications Regulatory Authority: TRA)

  ระเบียบ

  • TRA กำหนดให้การอนุมัติอุปกรณ์วิทยุและเครื่องโทรคมนาคมปลายทาง เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
  • เครื่องโทรคมนาคมจะต้องดำเนินการติดฉลาก

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ต้องขึ้นทะเบียนอุปกรณ์กับ TRA ก่อนจัดจำหน่ายในยูเออี
  • ใบรับรองมีอายุการใช้งาน 3 ปีและสามารถต่ออายุได้

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โดยทั่วไปแล้ว เครื่องโทรคมนาคมปลายทางทุกประเภทที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะและอุปกรณ์วิทยุทุกประเภทจะต้องขึ้นทะเบียนกับ TRA ก่อนจัดจำหน่ายในยูเออี โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของยูเออีและการขออนุมัติที่จำเป็น

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ