Global Market Access

ครบจบ! ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในกัมพูชา

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดกัมพูชา

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดกัมพูชา

Cambodiaข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดกัมพูชาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังค้นหาตลาดแห่งใหม่ในกัมพูชา

 เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานกัมพูชาอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในกัมพูชาเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา


คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A 

  Plug A

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท G

  Plug G

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สถาบันมาตรฐานแห่งกัมพูชา (Institute of Standards of Cambodia: ISC)

  ระเบียบ

  • หลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ ISC เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับระบบการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ผ่านการทดสอบและประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพโรงงาน
  • หลักเกณฑ์นี้เป็นข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายตามมาตรฐานภาคบังคับ
  • ผู้ผลิตต้องยื่นขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จึงจะสามารถติดเครื่องหมาย ISC ลงบนผลิตภัณฑ์
  • ความสอดคล้องกับมาตรฐาน CS และ/หรือ IEC

  แนวทาง

  • ผู้ผลิตต่างชาติต้องลงนามในข้อตกลงการใช้งานเครื่องหมาย ISC และต้องทำการแต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  กระบวนการออกใบอนุญาต

  • การยื่นขอใบอนุญาต
  • การออกรายงานการตรวจสอบโรงงานโดยหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และพลังงาน (Ministry of Industry, Mines and Energy: MIME)
  • การยื่นใบรับรองและรายงานการทดสอบจากหน่วยงานรับรอง พร้อมด้วยเอกสารทางเทคนิค
  • การลงนามในข้อตกลง
  • การออกใบอนุญาต
  • การประกาศรายชื่อในประกาศและ/หรือเว็บไซต์ของ ISC
  • การตรวจติดตามผลการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทุก 6 เดือน

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โดยทั่วไปแล้ว หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักเกณฑ์ภาคบังคับจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการใช้งานในบ้าน ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ตามปกติจะจำหน่ายให้แก่สาธารณชนโดยตรง หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษในการใช้งาน
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะหน่วยงานรับรองขึ้นทะเบียนกับประเทศกัมพูชาภายใต้ข้อตกลงข้อตกลงยอมรับร่วม EE กับอาเซียน รายงานการทดสอบและเอกสาร CoC ของ TÜV SÜD จึงเป็นที่ยอมรับจาก ISC ในการใช้รับรองความปลอดภัย
 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงอนามัย

  ระเบียบ

  • ในปัจจุบันยังมิได้มีการออกข้อกำหนดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมใด ๆ ในกัมพูชา

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองระดับสากลโดยสมัครใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดในประเทศและต่างประเทศ
 • โทรคมนาคมและไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Posts and Telecommunications: MPTC)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมจะต้องยื่นขอรับรองแบบจาก MPTC
  • สามารถยื่นรายงานการทดสอบตามมาตรฐาน EN และ FCC ได้
  • อุปกรณ์ข้างต้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบ EMC หากมี

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  กระบวนการรับรองแบบ

  • การยื่นคำขอรับรองแบบ รายงานการทดสอบ และเอกสารที่จำเป็น
  • การตรวจทานตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามคำขอ
  • การออกใบรับรองแบบ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกัมพูชา และการขออนุมัติที่จำเป็น และ TÜV SÜD สามารถทำการทดสอบที่กำหนดตามมาตรฐาน EN ได้

เพิ่มเติม

Global Market Access
ไวท์ เปเปอร์

เข้าถึงตลาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

ภาพรวมข้อกำหนด การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ