Global Market Access

รวมข้อควรรู้สำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกิจในไต้หวัน

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดไต้หวัน

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดไต้หวัน

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดไต้หวันต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน 

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ในไต้หวัน เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานไต้หวันอย่างแน่นอน 

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในไต้หวันเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A 

  ประเภท B

  Plug B

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สำนักมาตรฐาน มาตรวิทยา และการตรวจสอบ (Bureau of Standards, Metrology and Inspection: BSMI) กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs: MOEA)

  ระเบียบ

  • เครื่องหมายความปลอดภัย BSMI เป็นข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชบัญญัติการตรวจสอบโภคภัณฑ์
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบที่กำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่:
   • การตรวจสอบการรับรองแบบแบบกะ (Type approval batch inspection: TABI)
   • การตรวจสอบสอดส่องดูแล (Monitoring inspection: MI)
   • การขึ้นทะเบียนการรับรองผลิตภัณฑ์ (Registration of product certification: RPC)*
   • DoC
  • ทางเลือกในกระบวนการตรวจสอบรับรองที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติจีน (Chinese National Standards: CNS)
  • การทดสอบจะต้องดำเนินการโดย BSMI หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับแต่งตั้ง
  • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม

  *หลักเกณฑ์ RPC สามารถแยกย่อยออกมาได้เป็น 7 โมดูลการประเมิน และเป็นการกำหนดให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามโมดูลใด ๆ เหล่านี้หนึ่งโมดูลหรือหลายโมดูลรวมกัน เซลล์/แบตเตอรี่ลิเทียมทุติยภูมิ 3C และเพาเวอร์แบงก์ต้องรวมอยู่ในหลักเกณฑ์ RPC ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

  แนวทาง

  • ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในไต้หวัน
  แนวทางทั่วไป
  • TABI – ยื่นคำขอพร้อมเอกสารและรายงานการทดสอบให้แก่ BSMI
  •  MI – ระบบตรวจสอบรายกะอย่างง่าย
  •  TABI – ยื่นคำขอพร้อมเอกสารและรายงานการทดสอบให้แก่หน่วยงานรับรองที่ได้รับแต่งตั้ง
  •  DoC – ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร DoC ให้แก่ BSMI และผู้ยื่นคำขอเป็นผู้เก็บรักษาไฟล์เทคนิค

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ผลิตภัณฑ์เสียง/วิดีโอ
  • เครื่องใช้ในบ้าน
  • อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปากกาเลเซอร์
  • เครื่องมือช่าง และอื่น ๆ

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD คือหน่วยงานรับรองที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการทดสอบและออกใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Certification of Conformity: CoC) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในกระบวนการตรวจสอบรับรอง BSMI ที่บังคับใช้
    
 • EMC

  REGULATORY AGENCY

  National Communications Commission (NCC)

  REGULATIONS

  EMC compliance is required for the above, where applicable.

  GUIDELINES

  • A local representative is required.
  • Most NCC-approved test laboratories are in-country, thus, test reports generated by foreign test laboratories will not be accepted unless there are recognition agreements in place.

  APPLICABLE PRODUCT CATEGORIES

  To determine if a particular product is subject to the above regulations, please contact us.

  OUR SERVICES AT A GLANCE

  TÜV SÜD has the experience and capability to support manufacturers in attaining compliance with Taiwanese requirements and obtaining the necessary approval. As a NCC-approved test laboratory, TÜV SÜD is able to perform the required testing to compliance and support manufacturers in obtaining the NCC certification mark.

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  สำนักพลังงาน (Bureau of Energy: BOE) กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs: MOEA)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์จำนวนมากต้องปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS) และการติดฉลากพร้อมแสดงอัตราการประหยัดพลังงาน
  • ซึ่งอัตราการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์นั้นจะกำหนดตามการกระจายความประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ สองคล้องกับการกำหนดสูตร/การปรับปรุงเนื้อหาจาก MEPS
  • การติดฉลากโดยสมัครใจที่รัฐบาลให้การสนับสนุนผ่านทางการใช้ฉลากอนุรักษ์พลังงาน

  แนวทาง

  • หลังจากที่ผ่านการทดสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะประเภทแล้ว ผู้ยื่นคำขอสามารถติดฉลากพลังงานลงบนผลิตภัณฑ์ของตนได้

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของไต้หวัน และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ (National Communications Commission: NCC)

  ระเบียบ

  • ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรองแบบ
  • ต้องติดเครื่องหมายรับรอง NCC ลงบนผลิตภัณฑ์หลังได้รับการอนุมัติ
  • การทดสอบจะต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุมัติจาก NCC
  • ใบรับรองแบบจะออกโดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุมัติจาก NCC
  • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม
  • นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่จำหน่ายอุปกรณ์ความถี่วิทยุโทรคมนาคมควบคุม (Controlled Telecommunications Radio-Frequency Devices: CTRFD) ภายใต้ระเบียบการอนุมัติความสอดคล้อง ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะต้องแสดงใบอนุมัติหรือฉลากเอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Declaration of Conformity: DoC) ไว้บนหน้าเว็บด้วย

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุมัติจาก NCC ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ ดังนั้น รายงานการทดสอบที่จัดทำโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในต่างประเทศจะไม่สามารถใช้ได้ เว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงยอมรับ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะที่ TÜV SÜD เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุมัติจาก NCC จึงสามารถดำเนินการทดสอบที่จำเป็นเพื่อความสอดคล้องและช่วยเหลือผู้ผลิตในการขอเครื่องหมายรับรองจาก NCC

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ