Global Market Access

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดประเทศไทย

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดประเทศไทย

Thailandผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดไทยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน 

อย่างไรก็ตาม ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเล็งสำรวจตลาดแห่งใหม่ในประเทศไทย เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานไทยอย่างแน่นอน 

เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศไทยเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A 

  ประเภท B

  Plug B

  ประเภท C

  Plug C

  ประเภท F

  Plug F

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องติดเครื่องหมาย มอก.
  • ผลิตภัณฑ์ในรายการบังคับจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดของระบบควบคุมคุณภาพโรงงานก่อนติดเครื่องหมาย มอก.
  • การประเมินระบบควบคุมคุณภาพมักจะรวมถึงการตรวจสอบโรงงาน
  • การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์จะต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองคุณภาพหรือได้รับอนุมัติ
  • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สามารถขอติดเครื่องหมาย มอก. โดยสมัครใจได้ด้วยเช่นกัน
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน มอก.

  แนวทาง

  • กำหนดให้ต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่นในการยื่นคำขอ
  กระบวนการอนุมัติ
  • การยื่นคำขอ
  • การประเมินผลิตภัณฑ์
  • การประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
  • การออกใบรับรอง สมอ.
  • การกำกับดูแลภายหลังการติดฉลาก

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ภาคบังคับทั้งหมดได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD ประเทศไทยคือหน่วยงานตรวจสอบและห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับแต่งตั้งจาก สมอ. ให้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเฉพาะประเภท

 • EMC

  Regulatory Agency

  Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry

  Regulations

  • EMC compliance is required for certain products.

  GUIDELINES

  • A Local Representative is required for application.

  Approval procedure:

  • Submission of application.
  • Evaluation of product.
  • Assessment of quality control system.
  • Issuance of TISI certificate.
  • Labelling
  • Surveillance.

  Applicable product categories

  A full mandatory list of product categories may be found here. To determine if a particular product is subject to the above regulations, please contact us. 

  Our services at a glance

  TÜV SÜD has the experience and capability to support manufacturers in attaining compliance with Thai requirements and obtaining the necessary approval.

  TUV SUD Thailand is TISI designated Inspection Body and Testing Laboratory for certain electrical products.

 • การประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานกำกับดูแล

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

  ระเบียบ

  • ผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS)
  • มาตรการบังคับทางฉลากกำหนดไว้สำหรับตู้เย็นและตู้เย็น-ตู้แช่แข็งในโครงการประชาร่วมใจ ใช้ตู้เย็นประหยัดไฟฟ้า
  • ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคในฐานะฉลากแสดงระดับความประหยัดพลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์ พัดลมไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และโคมไฟฟ้า

  แนวทาง

  • ผู้ผลิตต้องทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อขอติดฉลาก
  • ขอแนะนำให้ทำการติดฉลากโดยสมัครใจสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้โครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) ของ กฟผ.

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  TÜV SÜD มีประสบการณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศไทย และการขออนุมัติที่จำเป็น อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในการขอฉลากประเภทให้การรับรองโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

 • โทรคมนาคมและระบบไร้สาย

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

  ระเบียบ

  • อุปกรณ์ที่เข้าข่ายขอบข่ายบังคับจะต้องขออนุมัติจาก กสทช.
  • การจำแนกประเภทอุปกรณ์ที่มีกระบวนการตรวจสอบรับรองมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้:
   • อุปกรณ์ประเภท ก ต้องขอดำเนินการทดสอบโดยสำนักงาน กสทช. การรับรองจาก กสทช. และการติดฉลาก
    Class A
   • อุปกรณ์ประเภท ข มีกระบวนการเช่นเดียวกับประเภท ก แต่ กสทช. จะยอมรับรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบสากล (FCC, ETSI/EN) โดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
    Class B
   • อุปกรณ์ที่ต้องอาศัยแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) จำเป็นต้องออกเอกสาร DoC ให้แก่ กสทช. แต่ไม่จำเป็นต้องทำการติดฉลาก
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท ก หรือประเภท ข จะต้องติดเครื่องหมาย กสทช.
  • ผู้จัดหาในท้องถิ่นสามารถขออนุญาต กสทช. ในการออกฉลากแสดงด้วยตัวเองโดยการพิมพ์ฉลากหรือใช้ฉลากอิเล็กทรอนิกส์

  EMC:

  • หากมีการกำหนดระเบียบ EMC จะต้องปฏิบัติตาม

  *มาตรฐานการทดสอบสากลได้แก่มาตรฐาน FCC, ETSI/EN

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  กระบวนการอนุมัติสำหรับประเภท ก และ ข

  • การยื่นคำขอ
  • การรับรองแบบ อ้างอิงจากการทดสอบตัวอย่าง (ประเภท ก) หรือการยอมรับรายงานการทดสอบ (ประเภท ข)
  • ขออนุมัติจาก กสทช. ไทย
  • ติดฉลากผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสม

  กระบวนการ DoC

  • ยื่นเอกสาร DoC รายงานการทดสอบ และเอกสารที่จำเป็นให้แก่ กสทช. เพื่อขอรับรอง

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • อุปกรณ์ประเภท ก: GMPCS/เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่
  • อุปกรณ์ประเภท ข: อุปกรณ์ RFID กำลังสูง/เรดาร์ยานพาหนะ/เครื่อง VHF/VHF ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล/การบินและทางบก
  • อุปกรณ์ SDoC: เครื่องโทรคมนาคมปลายทาง, เครื่องควบคุม WLAN/วิทยุ และเครื่องวิทยุคมนาคมกำลังส่งต่ำหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น
  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • ในฐานะที่ TÜV SÜD เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จึงสามารถดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบสากลที่ได้รับการยอมรับสำหรับอุปกรณ์ประเภท ข

เพิ่มเติม

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
อีบุ๊ค

การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ