Global Market Access

ครบจบ! ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในแคนาดา

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดแคนาดา

คว้าประโยชน์จากโอกาสในตลาดแคนาดา

Canada

ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายต่อบริษัทต่าง ๆ ที่เล็งส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังประเทศแคนาดา ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัย คุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดแคนาดาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เจาะจงตามขอบข่ายผลิตภัณฑ์ และการทดสอบและรับรองต้องดำเนินการโดยหน่วยงานทดสอบและรับรองที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสภามาตรฐานแห่งแคนาดา หากมี 

เลือกใช้บริการจากผู้นำตลาดอย่าง TÜV SÜD เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานแคนาดาอย่างแน่นอน เพราะ TÜV SÜD เข้าใจในข้อกำหนดและกระบวนการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในแคนาดาเป็นอย่างดี คุณจึงวางใจได้ในความเชี่ยวชาญและความรู้ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดแคนาดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมั่นใจในความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพของเรา

 

คลิกที่หมวดหมู่ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการเข้าสู่ตลาดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

 

 • ประเภทปลั๊กไฟ

  ประเภท A

  Plug A

  ประเภท B

  Plug B

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สภามาตรฐานแห่งแคนาดา (Standards Council of Canada: SCC)

  ระเบียบ

  • ต้องขอรับรองจากหน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาตจาก SCC
  • จำเป็นต้องทำการทดสอบความปลอดภัยและกำหนดให้ทำการตรวจสอบโรงงานตามความเหมาะสม
  • ความสอดคล้องกับมาตรฐาน CSA, UL และ/หรือ IEC

  แนวทาง

  • แม้จะมิได้มีข้อบังคับให้ทำการรับรอง แต่ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งหากต้องการทำการตลาด เพื่อเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการประเมินผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานผู้มีอำนาจระดับรัฐ
  • ผู้ผลิตต้องติดเครื่องหมายของหน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาตจาก SCC ลงบนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

  สรุปบริการของเรา

  • TÜV SÜD คือหน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาตจาก SCC จึงสามารถทำการรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าด้วยเครื่องหมาย NRTL จาก TÜV SÜD แก่ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิเช่น ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม เลเซอร์ อุปกรณ์ไอที และแหล่งจ่ายไฟ
 • EMC

  หน่วยงานกำกับดูแล

  • สำนักนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งแคนาดา (Innovation, Science, and Economic Development Canada: ISED)

  ระเบียบ

  • ผู้ผลิตต้องแจ้งรายละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทตามมาตรฐาน ICES

  แนวทาง

  • กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่น

  กระบวนการ DOC

  • ทำการทดสอบอุปกรณ์เพื่อยืนยันความสอดคล้อง ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
  • เก็บรักษาโฟลเดอร์ความสอดคล้องไว้ในไฟล์
  • ติดหมายเลขบริษัท ISED และหมายเลขทะเบียน ISED ลงบนอุปกรณ์ตามที่ระบุในข้อกำหนด
  • ขึ้นทะเบียนอุปกรณ์กับทางสำนักฯ ผ่านระบบ E-filing และเพิ่มชื่ออุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์รับส่งปลายทางของ ISED

  กระบวนการรับรอง

  • ผู้ผลิตจะต้องขอรับบริการจากหน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาตจาก ISED
  • อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองแล้วต้องติดฉลากตามข้อกำหนดการติดฉลากของ ISED

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

  • ดูรายการอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เข้าข่ายทั้งหมดได้ที่นี่
  • ดูรายการอุปกรณ์วิทยุที่เข้าข่ายทั้งหมดได้ที่นี่

  โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

    
  • สิ่งแวดล้อม

   หน่วยงานกำกับดูแล

   • องค์กรทรัพยากรธรรมชาติแคนาดา (National Resources Canada: NRCan)

   ระเบียบ

   การประหยัดพลังงาน

   • ผลิตภัณฑ์จำนวนมากจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการประหยัดพลังงาน
   • การติดฉลากตามโปรแกรม EnerGuide ถือเป็นข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภท
   • ควรพิจารณาติดฉลากผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภท

   WEEE

   • ให้ผู้ผลิตแจ้งรายละเอียดแก่โปรแกรม WEEE ในแต่ละจังหวัด

   แนวทาง

   • ข้อกำหนดการติดฉลาก EnerGuide ของแคนาดาจะสอดคล้องกับโปรแกรมการติดฉลาก Energy Guide ในสหรัฐฯ

   หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

   หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลาก EnerGuide* ภาคบังคับได้แก่: 

   • เครื่องอบผ้า
   • ตู้เย็นและตู้เย็นบวกตู้แช่แข็ง
   • เตาไฟฟ้าแบบหลายหัว         
   • เครื่องปรับอากาศในห้อง
   • เครื่องแช่แข็ง
   • เครื่องซักผ้า
   • เครื่องซัก-อบผ้าแบบวางซ้อนกัน
   • เครื่องล้างจาน

   หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างได้แก่:

   • หลอดไส้สะท้อนแสงแบบมาตรฐาน หลอด PAR, R, ER, BR และ BPAR
   • หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัด
   • หลอดไฟมาตรฐาน (หลอดไฟทั่วไป) และหลอดไส้แบบสเปกตรัมดัดแปลง (Modified spectrum)

   ดูรายการผลิตภัณฑ์ตามระเบียบการประหยัดพลังงานทั้งหมดได้ที่นี่ โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ เข้าข่ายระเบียบข้างต้นหรือไม่

   ฉลาก EnerGuide เป็นข้อกำหนดโดยสมัครใจสำหรับ:

   • เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง
   • เตาหลอม (แบบใช้น้ำมัน ก๊าซ หรือโพรเพน)
   • ปั๊มความร้อนแบบใช้อากาศ
   • เตาผิงแบบใช้ก๊าซ
   • เครื่องทำน้ำอุ่น
    
  • Telecom and Wireless

   REGULATORY AGENCY

   Innovation, Science, and Development Canada (ISED)

   REGULATIONS

   • Conformity assessment is subject to the DoC process.
   • The testing and certification of Radio Apparatus by a recognised CB is required.

   GUIDELINES

   A local representative is required.

   DoC procedure:

   • Test the equipment to verify compliance at an accredited test laboratory.
   • Keep a compliance folder on file.
   • Affix the equipment with the ISED Company Number and ISED Registration Number as stated in the requirements.
   • Register the equipment with the Bureau through E-filing and add the equipment to ISED’s Terminal Equipment List.

   Certification procedure:

   • Manufacturers must use an ISED recognised CB.
   • Certified equipment should be labelled in accordance with ISED labelling requirements.

   APPLICABLE PRODUCT CATEGORIES

   • A full list of applicable telecom equipment may be found here.
   • A full list of applicable radio equipment may be found here.

   To determine if a particular product is subject to the above regulations, please contact us. 

   OUR SERVICES AT A GLANCE

   TÜV SÜD has the experience and capability to support manufacturers in attaining compliance with Canada requirements and obtaining the necessary approval. TÜV SÜD is a Foreign CB, appointed under the EU-Canada MRA, to issue ISED Type Acceptance Certificates for all Radio equipment in the Category 1 equipment list.

  ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการจาก TÜV SÜD

  TÜV SÜD มีความเชี่ยวชาญและระบบพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ผลิตให้ผ่านการอนุมัติที่จำเป็นและมีความสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของอาร์เจนตินา รายงานการทดสอบจาก TÜV SÜD สามารถใช้รับรองความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั่วโลก นอกจากนั้น TÜV SÜD ยังช่วยดูแลผู้ผลิตในการขอป้ายอนุมัติโดยสมัครใจด้วยเช่นกัน

  เพิ่มเติม

  TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
  อีบุ๊ค

  การเข้าสู่ตลาดโลกของอุปกรณ์ไฟฟ้า

  ภาพรวมของข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านเพิ่มเติม

  ดูข้อมูลทั้งหมด

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  เลือกที่ตั้งของคุณ