environmental performance services

Environmentálna výkonnosť

Overenie zhody z medzinárodnými štandardmi

Overenie zhody z medzinárodnými štandardmi

Čo je envrionmentálna výkonnosť?

Environmental performance objectively measures the impacts of an organization's environmental policies. If your organization has set targets for its environmental footprint or an environmental management system, it is important to verify whether these actions are having the desired effect. An environmental performance assessment uses benchmarks to measure the impact of your policies.

Environmentálna výkonnosť objektívne meria vplyvy environmentálnej politiky organizácie. Ak si vaša organizácia stanovila ciele pre svoju environmentálnu stopu alebo systém environmentálneho manažérstva, je dôležité overiť, či majú tieto aktivity požadovaný účinok. Pri hodnotení environmentálnej výkonnosti je využívaný benchmark na meranie vplyvu vašich politík.

 

Ako môžeme uplatňovať postupy environmentálneho riadenia?

ms sustainability 

Štandardy systému manažérstva poskytujú štruktúrovaný prístup, ktorý pomáha organizáciám dosiahnuť ciele v oblasti udržateľnosti. Tieto normy je možné použiť na témy ako životné prostredie, energia, aktíva a zariadenia. Keď sú systémy riadenia efektívne implementované, môžu organizáciám pomôcť znížiť množstvo odpadu, zmierniť emisie, znížiť spotrebu energie a znížiť náklady.

 

 

Zlepšite svoju environmentálnu výkonnosť

Medzinárodne uznávané štandardy vám poskytnú transparentný, merateľný a účinný spôsob hodnotenia vášho environmentálneho správania. TÜV SÜD je akreditovaný certifikačný orgán pre popredné systémy manažérstva. To znamená, že môžeme spoločnostiam pomôcť splniť očakávania zákazníkov, pokiaľ ide o zodpovednosť a transparentnosť. Audítori TÜV SÜD spolupracujú so zákazníkmi na celom svete pri hodnotení a overovaní postupov environmentálneho manažérstva v súlade so zavedenými systémami riadenia.

 

Naše služby v oblasti environmenálnej výkonnosti

TÜV SÜD poskytuje komplexné hodnotenia:

 

 

Vaše benefity

  • Získajte náskok pred konkurenciou - využite príležitosť splniť a prekročiť očakávania zákazníkov tým, že preukážete zodpovednosť, odhodlanie a súlad.
  • Získajte dôveru zákazníkov - ukážte svoje odhodlanie globálne uznávanou certifikačnou značkou TÜV SÜD.
  • Znížte svoju ekologickú stopu - implementujte vhodné systémy manažérstva na zníženie odpadu, zníženie emisií, nižšiu spotrebu energie a zníženie prevádzkových nákladov.

EXPLORE

ISO 14001
Produktový leták

ISO 14001

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Stiahnuť

ISO 50001
Produktový leták

ISO 50001

Znižovanie nákladov na energiu pre získanie konkurenčnej konkurenčnej výhody

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu