Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Schéma EMAS

Odborné vzdelávanie

Školenie: schéma EMAS

Schéma európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit 

Oboznámte sa počas celodenného školenia s legislatívnymi požiadavkami schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a praktickými skúsenosťami aplikácie týchto požiadaviek. 


Komu je kurz určený

 • Pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom);
 • Majiteľom spoločností, ktorí sa zaujímajú o zavedenie schémy EMAS v svojej organizácii;
 • Každému, kto sa podieľa na procesoch environmentálneho managementu v organizácii;
 • Pracovníkom poradenských spoločností v rámci ich poradenskej činnosti;
 • Pracovníkom, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti o fungovaní schémy EMAS.

Požiadavky na účastníka

Základná znalosť normy ISO 14001 je pre účastníka výhodou.


Čo vám školenie prinesie

 • Získate znalosti a zručnosti potrebné k aplikácii požiadaviek schémy Európskeho spoločenstva  pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v organizácii.
 • Pohľad na nástroj, ktorý komunikuje environmentálne správanie jasným a dôveryhodným spôsobom.

Extra výhoda / Pridaná hodnota

Zavedenie princípov EMAS do praxe vytvára vhodný nástroj na znižovanie nákladov v oblasti odpadového hospodárstva či v oblasti spotreby energií a vody. 


Výstupný doklad

Štandardne vydávame Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

 • PROGRAM KURZU

  1. DEŇ 

  • Oboznámenie účastníkov zo súčasným stavom legislatívy v oblasti schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS),
  • oboznámenie účastníkov s požiadavkami schémy EMAS,
  • súvislosti medzi požiadavkami medzinárodnej normy ISO 14001 a požiadavkami schémy EMAS, 
  • praktické skúsenosti k zavedeniu a prevádzkovaniu schémy EMAS,
  • výhody zavedenia schémy EMAS v organizácii.
 • PLATOBNÉ PODMIENKY

  Štandardná cena kurzu:

  250,00 € bez DPH (300,00 € s DPH) / osoba.
  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia.

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál a vystavenie a zaslanie potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry, kontaktujte nás e-mailom na [email protected].

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem. Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa