Certifikácia EMAS & EMAS audit

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Čo je to schéma EMAS?

Schéma EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je prémiový manažérsky nástroj vyvinutý Európskou komisiou pre spoločnosti a iné organizácie na hodnotenie, reportovanie a zlepšovanie ich environmentálneho správania. 

Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívne využívanie zdrojov. 

 • Z pohľadu dodržiavania právnych predpisov viac ako 70% environmentálnych overovateľov vníma schému EMAS ako účinnejší nástroj ako normu ISO 14001.
 • Je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.
 • Schéma EMAS je otvorená pre všetky sektory hospodárstva, a všetky typy organizácií verejného i súkromného sektora, ktoré hľadajú spôsob ako znížiť environmentálne dopady.
 • Požiadavky systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001: 2015 sú neoddeliteľnou súčasťou schémy EMAS.

Aké sú naviac požiadavky oproti EN ISO 14001:2015?

 • Úvodné environmentálne preskúmanie
 • Zapojenie zamestnancov a otvorenosť voči verejnosti
 • Overené environmentálne vyhlásenie

EMAS certifikácia a audit


AUDIT A CERTIFIKÁCIA EMAS

Aké sú výhody zavedenia schémy EMAS?

 • Skúsenosti ukazujú, že systém manažérstva environmentu značne znižuje náklady v oblasti  odpadového hospodárstva či spotreby energie a vody.
 • EMAS komunikuje environmentálne správanie jasným a dôveryhodným spôsobom prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia.
 • Šesť hlavných ukazovateľov schémy EMAS pomáha merať a sledovať environmentálne správanie organizácie.
 • Schéma EMAS pomáha zlepšiť vzťahy s internými a externými zúčastnenými stranami.
 • Získanie konkurenčnej výhody spomedzi iných firiem a zvyšovanie dôveryhodnosti, svojej povesti a transparentnosti.

Pre koho je určená schéma EMAS?

Každá organizácia zapojená do schémy EMAS je povinná pri hodnotení svojho environmentálneho správania zohľadňovať sektorové referenčné dokumenty, ak pre príslušný sektor existujú. 

Prioritné sektory, pre ktoré je určená schéma EMAS:

 • Maloobchod
 • Cestovný ruch
 • Výroba potravín a nápojov
 • Poľnohospodárstvo
 • Stavebníctvo
 • Verejná správa
 • Automobilový priemysel
 • Odpadové hospodárstvo 
 • Výroba elektrického a elektronického zariadenia
 • Výroba hotových kovových výrobkov 
 • Telekomunikácie

Orgán pre EMAS v SR

 

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia – právnická osoba poverená MŽP SR vykonávať funkciu príslušného orgánu pre EMAS

 


Právny základ EMAS v SR a EÚ

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).
 • Zákon NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Partnerstvo s TÜV SÜD Slovakia

TÜV SÜD Slovakia je jedným z troch registrovaných environmentálnych overovateľov na Slovensku s akreditáciu udelenou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Overenie a validácia nezávislým environmentálnym overovateľom je jednou z podmienok, ktoré musia byť organizáciou splnené na začlenenie do schémy EMAS.


Poradíme vám ako zvládnuť schému EMAS, ako sa zaregistrovať a pomôžeme vám s jej zavedením

Zaujala vás certifikácia a audit EMAS? Máte otázky k schéme EMAS? Kontaktujte nás, radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu