Sociálna sféra a správa vecí verejných

Merajte a kontrolujte vplyv svojho podnikania na spoločnosť

Merajte a kontrolujte vplyv svojho podnikania na spoločnosť

Čo je sociálna sféra a správa vecí verejných?

Dnešný spotrebiteľ je nadšený, že vie o tom, ako sa získavajú a spracúvajú suroviny a ako sa vyrába a distribuuje tovar. V neposlednom rade to, ako spoločnosti chránia ľudské práva, môže byť dôležitou súčasťou ich nákupného rozhodovania. Zákazníci chcú tiež vedieť, ako spoločnosti maximalizujú príležitosti na obnovu, opätovné použitie a recykláciu použitých výrobkov v celom dodávateľskom reťazci. Všetky operačné rozhodnutia v organizácii prispievajú k sociálnym a environmentálnym vplyvom na našu planétu. Etické a transparentné obchodné operácie organizácie teda prispejú k sociálnemu blahu.

Organizácie sa musia snažiť navonok komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami o pracovných podmienkach, zdraví a bezpečnosti, rodových rozdieloch a odmeňovaní zamestnancov (pracovnej sily) a o udržateľnosti.

 

Čo je spoločensky zodpovedné podnikanie?

ms sustainability

Sociálne zodpovedný podnik integruje všetky aspekty sociálneho a environmentálneho správania do rozhodovacieho procesu organizácie a zohľadňuje očakávania zainteresovaných strán. Táto integrácia posilňuje konečný výsledok podnikania, ktoré spája úspech spoločensky zodpovedného podnikania s úspechom komunity ako celku.

Cieľom sociálnej zodpovednosti podnikov je prispieť k celkovému trvalo udržateľnému rozvoju. Uznáva potrebu zabezpečiť zdravé ekosystémy, sociálnu rovnosť a dobrú organizačnú správu a že spotrebitelia, pracovníci a životné prostredie budú mať prospech, ak spoločnosti dodržujú najvyššie štandardy.

Firemné postupy trvalej udržateľnosti sú dnes obzvlášť dôležité, pretože spotrebitelia a investori sa viac ako kedykoľvek predtým zaujímajú o sociálne a environmentálne otázky.

 

Naše služby v tejto oblasti

Social and governance services from TÜV SÜD will help you fulfil your social and environmental commitments to internationally recognised standards and best practices. TÜV SÜD provides a comprehensive set of assessment services to analyse measured impacts and manage the engagements across your value chain. Further, we assist you to integrate and communicate socially responsible business according to international standards.

Služby od TÜV SÜD vám pomôžu splniť vaše sociálne a environmentálne záväzky voči medzinárodne uznávaným štandardom a osvedčeným postupom. TÜV SÜD poskytuje komplexný súbor služieb v tejto oblasti. Ďalej vám pomôžeme integrovať a komunikovať spoločensky zodpovedné podnikanie podľa medzinárodných štandardov.

 

 

vaše benefity

  • Minimalizujte riziko - pri dodržaní národných a medzinárodných zákonných požiadaviek spoločensky zodpovedného podnikania stojí organizácia na pevných základoch.
  • Zvýšte lojalitu spotrebiteľov - zvýšte preferenciu zákazníkov voči vašim značkám/výrobkom a službám vďaka vášmu preukázanému záväzku voči sociálne udržateľnému obchodnému modelu.
  • Získať buy-in stakeholderov - podniky sú čoraz častejšie pod drobnohľadom, aby dokázali svoj záväzok voči sociálnej zodpovednosti firiem. Zlepšenie vašich postupov vytvára silnejší a udržateľnejší vzťah s uvedomelými zainteresovanými stranami.

Získajte viac

Vybrať lokalitu