Udržateľné riadenie dodávateľského reťazca

Zaistite udržateľnosť v celom dodávateľskom reťazci

Zaistite udržateľnosť v celom dodávateľskom reťazci

Čo je udržateľné riadenie dodávateľského reťazca?

Udržateľné riadenie dodávateľského reťazca zahŕňa hodnotenie vašich procesov obstarávania optikou environmentálnej a sociálnej zodpovednosti. Udržateľné dodávateľské reťazce TÜV SÜD pomáhajú vašej organizácii vyvinúť zodpovednejší dodávateľský reťazec.

Trvalo udržateľné zdroje a postupy obstarávania majú mnoho výhod a môžu znížiť vplyv vašej spoločnosti na životné prostredie. Môžu pomôcť podporiť celkovú kvalitu a odolnosť podniku, zaistiť súlad s predpismi a bezpečnostnými normami a tiež splniť ciele v oblasti životného prostredia a sociálnej zodpovednosti. Pretože sa však dodávateľské reťazce rozprestierajú vo viacerých krajinách a lokalitách, proces zabezpečenia toho, aby vaši dodávatelia zohľadňovali environmentálnu a sociálnu zodpovednosť, môže byť zložitý.

 

Prečo je udržateľnosť dodávateľského reťazca dôležitá?

ms sustainability

Vaše obchodné postupy v oblasti udržateľnosti by mali rezonovať s vašimi dodávateľmi, aby sa zlepšil váš podiel na udržateľnosti. Zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca je dôležité, pretože zaisťuje, aby vaši dodávatelia dodržiavali efektívne postupy environmentálnej, sociálnej a ekonomickej správy, čo sa odzrkadľuje späť na stope vašej organizácie. Posúdenie dodávateľského reťazca vám pomôže identifikovať aktuálny stav súladu dodávateľa.

 

 

Buďte si istý pri trvalo udržateľňom dodávateľskom reťazci

TÜV SÜD spolupracuje s korporáciami po celom svete s cieľom riešiť zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca. S naším portfóliom audítorských služieb a certifikácií systému manažérstva, vám naši odborníci pomôžu posúdiť a overiť udržateľné postupy v rámci komplexných a globálnych dodávateľských reťazcov. Implementácia postupov pre udržateľné riadenie dodávateľského reťazca môže poskytnúť cennú podporu naprieč činnosťami dodávateľského reťazca:

 • Kontrola nových dodávateľov: vykonajte spoľahlivý a konzistentný proces hodnotenia alebo kvalifikácie dodávateľov u všetkých potenciálnych dodávateľov, aby ste sa uistili, že spĺňajú minimálne štandardy.
 • Stanovte štandardné informačné štandardy: pomôžeme vám porozumieť a identifikovať sociálne, etické a environmentálne podmienky jednotlivých dodávateľov.
 • Identifikujte medzery: stanovte si aktuálne problémy s udržateľnosťou a použite ich ako východiskový bod k diskusii o tom, ako je možné každý z nich riešiť.
 • Začnite neustále zlepšovanie: zdokonaľte operácie svojich dodávateľov z dlhodobého hľadiska, a to neustálymi vylepšeniami.
 • Merajte úspech: monitorovanie výkonu prostredníctvom auditov pomáha overiť, či sa vykonávajú zlepšenia a akým spôsobom.
 

Naše služby pre riadenie dodávateľského reťazca

Naše portfólio služieb pre dodávateľský reťazec zahŕňa:

 

 • ISO 22301 Manažérstvo kontinuity v podnikaní

  ISO 22301 pomáha organizáciám identifikovať potenciálne hrozby pre kritické obchodné funkcie a pomôže navrhnúť plán riadenia kontinuity podnikania.

  Zistiť viac

 • Audiítorske služby - Audity druhou stranou - Gap analýza
  • Audit druhou stranou: nás audit dodávateľa zahŕňa podrobné posúdenie celého vášho dodávateľského reťazca a zaisťuje transparentnosť
  • Gap analýza: aby sa znížilo riziko dodávateľského reťazca a zaistili sa stabilné operácie, naši odborní audítori vykonávajú analýzu medzier v dodávateľskom reťazci

  Upozorňujeme, že nemôžeme poskytovať audity druhou stranou a Gap analýzu v dodávateľskom reťazci spoločnostiam, ktoré sú držiteľmi platnej akreditovanej certifikácie systému manažérstva podľa TÜV SÜD. Radi však s vami budeme spolupracovať na identifikácii iných príležitostí na spoluprácu.

  Zistiť viac

 

V našej TÜV SÜD Akadémii nájdete odborné školenia zamerané na systémy manažérstva, vrátane kurzu Manažér kontinuity v podnikaní podľa ISO 22301.

Navštívte našu TÜV SÜD Akadémiu

 

Zameraním sa na udržateľné riadenie dodávateľského reťazca získate tieto benefity:

 • Posilnite dôveru zákazníkov – využite príležitosť, aby ste splnili alebo prekročili očakávania zákazníkov tým, že ste zodpovední a disponujete potvrdením súladu.
 • Znížite environmentálnu stopu – udržateľnosť dodávateľského reťazca je kľúčovou súčasťou iniciatív v oblasti trvalej udržateľnosti spoločnosti.
 • Zlepšite odolnosť a transparentnosť podnikania – správa dodávateľského reťazca zaisťuje súlad so zákonmi a predpismi, ako aj dodržiavanie a podporu medzinárodných zásad pre udržateľné podnikanie.

Získajte viac

Vybrať lokalitu