Bezpečnosť a kontrola vodných klzačiek - tobogánov

Posudzovanie bezpečnosti vodných kĺzačiek (toboganov)

Chráňte svojich klientov a zabezpečte si pravidelné kontroly v zmysle STN EN 1069

Chráňte svojich klientov a zabezpečte si pravidelné kontroly v zmysle STN EN 1069

Kontrola vodných kĺzačiek (toboganov)

Tobogany a vodné kĺzačky prilákajú každý rok na kúpaliská, aquaparky a wellness centrá množstvo zákazníkov. Napriek tomu, že slovenská legislatíva nemyslí na kontrolu týchto zariadení samostatným zákonom alebo vyhláškou, pre bezpečnosť návštevníkov je dôležité vykonávať pravidelné kontroly.

Európska norma STN EN 1069 však jednoznačne hovorí o tom, že prevádzkovatelia vodných kĺzačiek (toboganov) majú povinnosť kontrolovať tieto zariadenia raz ročne prostredníctvom inšpekčného orgánu typu A a typu B.

Ako Vám vieme pomôcť v TÜV SÜD?

Od roku 2021 je spoločnosť TÜV SÜD Slovakia ako jediný inšpekčný orgán typu A akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou na vykonávanie kontrol vodných kĺzačiek (toboganov).

Aké kontroly sa vykonávajú?

Bezpečnosť návštevníkov kúpalísk, či aquaparkov by mala byť vždy na prvom mieste. Práve preto naši inšpektori vykonávajú nasledovné kontroly podľa STN EN 1969-1 a STN EN 1969-2:

  1. Technická a fyzická kontrola pred uvedením vodnej kĺzačky do prevádzky.
  2. Dôkladná kontrola pred zahájením každej sezóny alebo pred vypršaním lehoty zaznamenanej v zápise o kontrole v prevádzkovom denníku.

Inšpektor počas kontroly vykoná príslušné prehliadky a skúšky v rozsahu noriem alebo v rozsahu špecifikácií vytvorených na základe poznatkov známych v dobe posudzovania. Kontrola tiež preukazuje, či vodné kĺzačky majú také vlastnosti, ktoré neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb alebo neohrozujú majetok.

Celý proces posudzovania pri dôkladnej kontrole prebieha podľa STN v primeranom rozsahu. Pred zahájením sezóny sa kontrola vykonáva najmä so zameraním na nedostatky vyvolávané používaním zariadenia alebo iného príslušenstva vodných kĺzačiek. Taktiež nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou,
poveternostnými vplyvmi alebo vandalizmom.

Preskúmať

Kontrola vodných klzačiek - tobogánov
Produktový leták

Posudzovanie bezpečnosti vodných kĺzačiek (toboganov)

Chráňte svojich klientov a zabezpečte si pravidelné kontroly v zmysle STN EN 1069.

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu