Služby v oblasti zváraných konštrukcií a tlakových zariadení

Zvárané konštrukcie a tlakové zariadenia

Posudzovanie zhody

Posudzovanie zhody

Posudzovanie zhody ako autorizovaná osoba SKTC – 175 resp. ako notifikovaná osoba NB 1353

  • Smernica PED 2014/68/EU  - tlakové zariadenia/ NV 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

niektoré ďalšie Činnosti

  • certifikácia spôsobilosti výrobcov oceľových konštrukcií podľa EN 1090-1, EN 1090-2
  • certifikácia spôsobilosti výrobcov hliníkových konštrukcií podľa podľa EN 1090-3
  • certifikácia zabezpečenia kvality pri zváraní podľa ISO 3834-2, -3, -4
  • skúšky základných kovových materiálov a ich individuálne posúdenie,
  • preberanie základných kovových materiálov, vystavenie certifikátov podľa EN 10204 – 3.2 a prenos značiek, certifikácia podľa AD 2000 pre Odborné prenášanie značiek
  • technický dozor pri výrobe zváraných konštrukcií a tlakových zariadení, ako nezávislá tretia strana.

 

Kvalifikácia pracovníkov v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov (NDT) podľa EN ISO 9712  metódami: 

  • vizuálna kontrola (VT), skúšanie kapilárnymi metódami (PT), skúšanie magnetickou metódou práškovou (MT), skúšanie vírivými prúdmi (ET), skúšanie prežarovaním (RT), skúšanie ultrazvukom (UT) a pod.
     

Získajte viac

Vybrať lokalitu