Functional safety in all industries

Meranie faktorov pracovného prostredia

Inventúra rizikových faktorov na pracovisku a meranie faktorov pracovného prostredia

Inventúra rizikových faktorov na pracovisku a meranie faktorov pracovného prostredia

Potrebujete vykonať inventúru rizikových faktorov na pracovisku a meranie faktorov pracovného prostredia (rozmery priestorov, svetelná, hluková a tepelná pohoda atď.)?

Zamestnávateľ je povinný vytvárať pre zamestnancov bezpečné pracovné podmienky a chrániť ich zdravie pri práci na pracovisku. Ponúkame vám služby, ktoré preveria plnenie legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich z NV SR 391/2006 Z.z. a súvisiacej legislatívy a pomôžeme vám znížiť riziko možných pracovných úrazov.

Čo zahŕňajú kontroly rizikových faktorov?

  • Svetelná pohoda
  • Tepelná pohoda
  • Hluková pohoda
  • Rozmery miestností a voľnosť pohybu zamestnanca
  • Kontrola – kontakt zamestnanca s inštaláciou elektrických zariadení

Váš zodpovedný prístup ocenia aj zamestnanci.

Získajte viac

Vybrať lokalitu