GRI Reporting

Overenie správy o udržateľnosti

Overenie správy o udržateľnosti treťou stranou

Overenie správy o udržateľnosti treťou stranou

Pri zverejňovaní informácií o udržateľnosti z hľadiska environmentálnych, sociálnych a správcovských (ESG) aspektov je dôležité používať normy, ktoré zabezpečujú dôveryhodnosť zo strany spotrebiteľov, vlád a zainteresovaných strán všeobecne.

ms sustainabilityS cieľom štandardizovať procesy a obsah správ o udržateľnosti vytvorili medzinárodné pracovné skupiny usmernenia pre prípravu týchto správ. Medzi najznámejšie patria GRI (Global Reporting Initiative) a AA 1000 (Accountability). GRI je najviac využívaným usmernením pri tvorbe týchto správ o udržateľnosti.

S nárastom počtu organizácií vytvárajúcich správy o udržateľnosti existuje aj rastúci dopyt po externých auditoch samotných správ nezávislými audítormi tretích strán. GRI odporúča nezávislé posúdenie správ o udržateľnosti pripravených organizáciami. Overovanie správ o udržateľnosti má za cieľ zabezpečiť zainteresovaným stranám dôveryhodnosť uvedených informácií.

 

prečo je výhodné overiť vašu správu o udržateľnosti?

Ak organizácia používa štandardy GRI na zverejnenie svojej správy o udržateľnosti, overenie správy nezávislou treťou stranou prináša viacero výhod:

  • Overuje presnosť a porovnateľnosť údajov, zabezpečuje konzistentnosť.
  • Overuje, či témy podstatnosti a ukazovatele GRI boli dôkladne skontrolované v súlade so štandardom.
  • Overuje, že tvrdenia uvedené v dokumente správy o udržateľnosti sú presné a pravdivé.
  • Pomáha organizáciám identifikovať oblasti ďalšieho zlepšenia v súlade s princípmi GRI.
  • Zvyšuje spoľahlivosť správy o udržateľnosti, keď popisuje zdôvodnenie a obsah overenia.
  • Dôveryhodné informácie dopĺňajú rozhodovanie nezávislých používateľov informácií, ako sú manažéri nákupu, investori a spotrebitelia.

 

TÜV SÜD poskytuje podporu organizáciám v oblasti správ o udržateľnosti

Podporujeme vás ako nezávislý overovateľ správ o udržateľnosti. Naši audítori, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z medzinárodných ISO štandardov v oblasti manažérskych systémov disponujú najvhodnejšími zručnosťami pre hodnotenie vašich správ.

Overovanie správ sa uskutočňuje na základe závažných tém identifikovaných organizáciami a v súlade s usmerneniami pre správy, napríklad s Global Reporting Initiative (GRI).

Čo sa týka hlavných medzinárodných štandardov a usmernení pre overovanie pripravovania správ o udržateľnosti, TÜV SÜD vytvoril svoju overovaciu metodológiu s cieľom zabezpečiť najvyšší stupeň zhody.

 

naše služby overovania správ o udržateľnosti

Proces overovania sa zvyčajne začína vstupným dotazníkom, prípadne obhliadkou prevádzok vašej firmy.

Pri príprave správy o udržateľnosti zohľadňujeme zavedené ISO štandardy a prinášame klientom odbornú podporu s cieľom poskytovania transparentnosti, voči zainteresovaným stranám.

Ako konečný výsledok procesu overovania sa vydá overovacia správa, ktorá môže byť integrovaná do konečnej verzie Správy o udržateľnosti.

Pre viac informácií o overovaní správ o udržateľnosti nás kontaktujte.

ZISTITE VIAC

ISO 27018
Produktový leták

ISO 37001

Certifikácia protikorupčného systému manažérstva

Zistiť viac

Produktový leták

Sustainability Reporting Verification Infosheet

Build trust towards your stakeholders with a third-party verified sustainability report

Learn More

SA8000 Social Accountability Certification
Brožúra

SA8000 Social Accountability Certification

Affirm your commitment to social accountability in the workplace

Download

VIEW ALL INDUSTRY RESOURCES

Získajte viac

Vybrať lokalitu