ISO 37001

Produktový leták

Produktový leták

ISO 37001

Certifikácia protikorupčného systému manažérstva
Norma ISO 37001:2019 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenia na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností.


Stiahnuť produktový leták

Získajte viac

Vybrať lokalitu