Uhlikova neutralita
2 min

Ako zmerať uhlíkovú stopu a bojovať proti klimatickým zmenám

TÜV SÜD Journal

Date: 05 May 2021

Uhlíková neutralita

Globálne otepľovanie je jednou z najväčších výziev, ktorým čelí dnešný svet. Zníženie skleníkových plynov (Green house Gas – GHG) je nevyhnutné. V súčasnosti sa čoraz viac spoločností zodpovedne stavia k tomuto problému, a to snahou obmedziť svoje emisie.

Na znižovanie emisií sa ale je potrebné pozrieť z dlhodobého hľadiska. Európska komisia plánuje v rámci klimatického zákona pre rok 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a teda rovnováhu medzi emisiami a ich pohlcovaním. Do polovice 21. storočia si tento cieľ stanovuje aj Parížska klimatická dohoda, ktorú podpísalo 195 signatárov, vrátane EÚ.

V podnikateľskej sfére je uhlíková neutralita čoraz viac skloňovaný výraz a v záujme firiem je, aby sa jej z dlhodobého hľadiska prispôsobili. S tým súvisí aj následný návrh opatrení, ktoré vám pomôžu uhlíkovú stopu zmenšiť na požadovanú úroveň alebo ju vyvážiť inými projektmi a dosiahnuť tak uhlíkovú neutralitu.

Stanovenie uhlíkovej stopy

Uhlíková stopa je meradlom vplyvu ľudskej činnosti na životné prostredie a najmä na klimatické zmeny. Zároveň je nepriamym ukazovateľom spotreby energie, výrobkov a služieb a meria množstvo skleníkových plynov. Uhlíková stopa môže mať dve podoby. Prvá z nich je uhlíková stopa firmy (CCF) a druhá uhlíková stopa výrobku (PCF), ktorá zahŕňa celý životný cyklus konkrétneho výrobku alebo služby, vrátane dodávateľského reťazca, použitia a likvidácie.

Kľúčovým krokom na ceste k ekologicky zodpovednej obchodnej praxi je meranie a hodnotenie uhlíkovej stopy vašej firmy. Meraním uhlíkovej stopy zhodnotíte celkové emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú z vašich existujúcich, prípadne budúcich činností. Okrem toho, že identifikuje hlavné zdroje emisií, vytvára i návrhy ako znížiť spotrebu energie a surovín.

Inventár skleníkových plynov je predpokladom certifikácie „Carbon Neutral“. Pri certifikácii spoločnosti, musí uhlíková stopa spoločnosti spĺňať požiadavky stanovené v Protokole skleníkových plynov alebo normu ISO 14064.

Systém overovania výpočtu skleníkových plynov – ISO 14064

V záujme efektívnejšieho boja proti klimatickým zmenám a lepšieho riadenia emisií skleníkových plynov (GHG), musia organizácie aktívnejšie vykonávať kontroly svojich činností.

ISO 14064 je dodatkom k rodine medzinárodných noriem environmentálneho manažérstva ISO 14001 a funguje ako efektívny nástroj pre organizácie, aby spĺňali súčasné predpisy o inventarizácii skleníkových plynov a pripravovali sa na budúcnosť. Práve to je jedným zo spôsobov riadenia rizík v environmentálnom manažérstve. ISO 14064 je možné použiť k podpore organizačného úsilia pri riadení a znižovaní emisií skleníkových plynov.

Aké výhody so sebou prináša certifikácia uhlíkovej stopy od TÜV SÜD Slovakia

Meranie uhlíkových emisií so sebou zároveň prináša aj množstvo výhod. Mnohé nami implementované opatrenia robia spoločnosť efektívnejšie a vytvárajú kvalitnejšie pracovné prostredie, čo sa môže odraziť aj v iných certifikáciách, ako je napr. LEED a BREEAM.

Certifikácia od spoločnosti TÜV SÜD Slovakia prináša so sebou aj tieto benefity:

  • Budete spolupracovať so silnou značkou – naša vynikajúca medzinárodná povesť zaisťuje, že naše posudky a certifikáty sú vysoko uznávané a v širokej miere prijímané.
  • Budete spolupracovať s odborníkmi – sme jednou z popredných certifikačných spoločností pre oblasť zmeny klímy.
  • Zlepšíte povesť vašej firmy – náš certifikát slúži ako transparentný a spoľahlivý dôkaz vašej snahy o trvalo udržateľný rozvoj.

Získajte viac

Vybrať lokalitu