Výrobcovia

Podpora rozumnejšieho získavania a využívania energie

Podpora rozumnejšieho získavania a využívania energie

Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia elektrických výrobkov a zariadení čelia prísnym predpisom o energetickej účinnosti, ktoré ovplyvňujú prístup na kľúčové trhy na celom svete. Zhoršujúcim faktorom je zvýšenie cien energií, ktoré vyvolá bezprecedentné zvýšenie nákladov na logistiku ovplyvňujúce globálny dodávateľský reťazec.

Z pohľadu spotrebiteľa sú požadované produkty, ktoré pomáhajú znižovať ich individuálnu spotrebu energie. Spotrebiče, ktoré preukazujú vyššiu energetickú účinnosť ako porovnateľné produkty, sú vo väčšej miere akceptované regulačnými orgánmi a spotrebiteľmi a tešia sa dôležitej výhode na konkurenčnom trhu.

TÜV SÜD podporuje výrobcov, dovozcov a maloobchodníkov pri dosahovaní súladu so smernicami a normami o energetickej účinnosti zo strany regulačných orgánov, ako aj s požiadavkami trhu a koncových spotrebiteľov. Poskytujeme komplexné testovacie a certifikačné služby a hodnotenie zhody pre širokú škálu produktov v súlade s rôznymi nariadeniami o energetickej účinnosti a dobrovoľnými programami energetickej účinnosti.

energy efficiency testing
Ensure compliance to energy related regulations.
Learn more
energy efficiency lighting
Design buildings with optimum use of lighting and natural light
Learn more
iso50001
Optimalizujte energetickú účinnosť prostredníctvom certifikácie ISO50001
Zistiť viac
energy audits
Naši odborníci TÜV SÜD môžu vykonať energetický audit spotreby energie vašej budovy a identifikovať príležitosti na úsporu energie.
Zistiť viac
Green Building Training and Facilitation
Prispôsobené školiace a pomocné programy na zosúladenie energetických cieľov a zelených postupov.
Zistiť viac

    

WHEN YOU WORK WITH US, YOU CAN ACCESS:  

Sustainability icons

Global and tailored industry expertise

Our global network of experts bring interdisciplinary experience from various industries and specific projects. We understand the challenges of energy-intensive industries and the regional challenges of meeting specific regulations. We work in your region and our testing labs provide relevant insights for major industries.

Compliance and trust in energy efficient technologies

TÜV SÜD provides safe and quality frameworks through certification, testing, and audit services for energy efficient technologies and innovations. Our experts are well-versed with international and local energy standards and can support you in achieving regulatory compliance.


Ďalšie súvisiace zdroje

Carbon management for your business
Webinár

Carbon management for your business

Carbon footprint, a first step to sustainable development and future success of your business

Learn More

SME energy effiency
Príbeh

Energy Efficiency for SMEs

Sustainability for small and medium-sized enterprises (SMEs)

Learn More

Climate neutrality
Webinár

From carbon footprint to climate neutrality

Guidance to companies which aim to achieve GHG-neutrality and communicate it to their customers in a transparent way

Learn More

Zobraziť všetko

Získajte viac

Vybrať lokalitu