Energetická účinnosť

Podpora rozumnejšieho získavania a využívania energie

Podpora rozumnejšieho získavania a využívania energie

umožnenie pokroku a udržateľnosti prostredníctvom energegtickej účinnosti  

Energetika zostáva jednou z kritických výziev budúcnosti. Podniky musia nájsť rovnováhu medzi prevádzkovou efektívnosťou a trvalo udržateľným rozvojom. Vzhľadom na prudko rastúce ceny energie a rastúci nedostatok prírodných zdrojov má presné určenie energetickej účinnosti – od plánovania cez výrobu až po prevádzku – dobrý obchodný zmysel.

Jedným zo spôsobov, ako znížiť náklady na energiu, je zvýšiť energetickú účinnosť, aby sa optimalizovali existujúce zdroje a naplánovali sa správne investície do nových technológií. Pomôže to riadiť prevádzkové náklady a zabezpečiť lepšie poskytovanie služieb zákazníkom pri súčasnom znížení vplyvov na životné prostredie a zmiernení rizík. Okrem toho je zdokumentovaný záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju účinným a efektívnym spôsobom, ako preukázať spoločenskú zodpovednosť a splniť meniace sa preferencie zákazníkov.

TÜV SÜD je pripravený podporiť vás pri znižovaní nákladov na energiu prostredníctvom energeticky účinných opatrení. Naše energetické služby vyhovujú všetkým zainteresovaným stranám, vlastníkom budov, výrobcom, poskytovateľom energie, regulačným orgánom a koncovým spotrebiteľom. Preskúmajte služby nižšie a dozviete sa viac. Ak hľadáte konkrétnu službu, ktorá nie je momentálne uvedená, kontaktujte priamo náš tím.

 

building owners
Získajte informácie o rôznych stratégiách energetickej účinnosti budov, ktoré ponúkame.
Zistiť viac
product manufacturers
Zistite, ako dosiahnuť súlad s nariadeniami a normami energetickej účinnosti pre výrobcov produktov.
Zistiť viac
energy providers
Zistite viac o alternatívnych zdrojoch energie a riadení nákladov na energiu.
Zistiť viac

 

 

spoluprácou s nami, získate prístup k:  

Sustainability icons

Globálne a prispôsobené odborné znalosti v odvetví

Naša globálna sieť expertov prináša interdisciplinárne skúsenosti z rôznych priemyselných odvetví a konkrétne projekty. Rozumieme výzvam energeticky náročných priemyselných odvetví a regionálnymi výzvami pri plnení špecifických nariadení. Pracujeme vo vašom regióne a naše testovacie laboratóriá poskytujú relevantné poznatky pre hlavné priemyselné odvetvia.

Súlad a dôvera v energeticky účinné technológie

TÜV SÜD poskytuje bezpečné a kvalitné rámce prostredníctvom certifikácie, testovanie a audity energeticky účinných technológií a inovácií. Naši odborníci sú dobre oboznámení s medzinárodnými a miestnymi energetickými normami a môžu vám pomôcť dosiahnuť regulačný súlad.


Ďalšie súvisiace zdroje

energy efficiency

Winning the Energy Efficiency Race

Discover the market trends, challenges, opportunities and solutions for energy efficient buildings

Learn More

Keeping the lights on in developing cities

Keeping the lights on in developing cities

Understand the challenge of energy security in developing regions, how TÜV SÜD can help manage energy savings.

Learn More

ISO 50001 Energy Management
White paper

ISO 50001 Energy Management Systems

Learn more about the benefits and requirements of an EnMS according to ISO 50001. Download our free whitepaper now.

Learn More

SME energy effiency
Príbeh

Energy Efficiency for SMEs

Sustainability for small and medium-sized enterprises (SMEs)

Learn More

Udržateľné riešenia energetickej účinnosti pre nákladovo efektívnu budúcnosť. Kontaktujte nás a zistite, ako môžu odborníci TÜV SÜD podporiť vašu udržateľnú cestu.

Získajte viac

Vybrať lokalitu