Carbon Neutrality Certification

Certifikace uhlíkové neutrality

Prokažte svůj závazek k ochraně klimatu

Prokažte svůj závazek k ochraně klimatu

Certifikace uhlíkové neutrality podle PAS 2060

Certifikace uhlíkové neutrality prováděná společností TÜV SÜD podle PAS 2060 je založena na ověření inventury GHG a na ambiciózním plánu řízení budoucí prevence a snižování emisí skleníkových plynů. Profitujte z celé řady přínosů, které poskytuje vašim zákazníkům!

 

jak podnikům pomůže certifikace uhlíkové neutrality splňující pos 2060?

Globální oteplování a změna klimatu jsou nanejvýš důležitými tématy a právě teď patří k největším světovým výzvám. Společnost, vlády, instituce a podniky již mění své strategie a podnikají konkrétní opatření (iniciativa EU Fit for 55, americký plán 100% bezuhlíkové elektřiny do roku 2035 a čínský cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060). Certifikace uhlíkové neutrality dokládá závazek společnosti k dekarbonizaci a ke zmírnění přetrvávajícího dopadu financováním environmentálních projektů.

PAS 2060 je celosvětově uznávaná specifikace uhlíkové neutrality pro dosažení klimatické neutrality podniků. Tato norma staví na stanovených metodách výpočtu uhlíkové stopy (např. protokol GHG, ISO 14064) a na certifikátech vysoce kvalitní kompenzace v projektech zaměřených na změnu klimatu (např. CDM, JI, GS, VCS). Stanoví pokyny pro měření, snižování a kompenzování emisí skleníkových plynů (GHG) pro podniky, produkty a události. Zejména oblast klimatické neutrality produktů pokrývá norma PAS 2050 s pokyny, jak vypočítat uhlíkovou stopu produktu.

 

Logo klimatické neutrality

TÜV SÜD jakožto uznávaná certifikační instituce posuzující podniky nabízí logo certifikace klimatické neutrality, aby společnosti mohly ukázat svým zúčastněným subjektům, že jsou uhlíkově neutrální. TÜV SÜD vydá status klimatické neutrality, jakmile úspěšně proběhne první certifikace TÜV SÜD. Zde je příklad certifikace: Vzor certifikátu

 

Jak se mohou společnosti nechat certifikovat na uhlíkovou neutralitu?

Certifikace na uhlíkovou neutralitu nabízená společností TÜV SÜD má dvě fáze. Společnosti jsou v prvé řadě povinny poskytnout inventuru GHG, která ukáže jejich současné a očekávané emise. Aby byly dodrženy požadavky certifikace, musí uhlíková stopa splňovat Protokol o skleníkových plynech (GHG) nebo normu ISO 14064. V této fázi je také u společnosti posouzena kompenzace uhlíku. Certifikace TÜV SÜD v oblasti uhlíkové neutrality zjišťuje kromě těchto kroků závazek společnosti ke změně klimatu, snahy vynakládané na energeticky úsporný provoz a opatření plánovaná k zabránění produkce skleníkových plynů v budoucnu.

 

Jaké výhody získá moje společnost z certifikace uhlíkové neutrality?

Získat certifikát uhlíkové neutrality od společnosti TÜV SÜD nabídne vaší společnosti několik výhod:

  • Prokážete zúčastněným subjektům a akcionářům svůj závazek zavést opatření proti změně klimatu a zlepšíte si svou pověst.

  • Odlišíte se od konkurentů jakožto společnost šetrná ke klimatu.
  • Potenciálně uspoříte náklady díky důkladnému monitorování emisí GHG a určíte oblasti možného zlepšení.
  • Můžete těžit z dlouholetých zkušeností a celosvětově uznávané odbornosti společnosti TÜV SÜD.
  • Zajistíte si bezpečnou a nestrannou odbornou podporu externí organizace.
  • Ocitnete se ve spojení se skvělou pověstí společnosti TÜV SÜD jakožto jednoho z předních certifikačních orgánů na světě.

 

jak je definována uhlíková neutralita?

Koncepce uhlíkové neutrality znamená, že veškeré emise CO² vypouštěné do ovzduší v důsledku činností společnosti se vyváží stejným množstvím emisí, které společnost z atmosféry odstraňuje. Aby společnost fungovala jako klimaticky neutrální, musí snížit všechny své GHG na nulu a současně eliminovat škodlivé dopady na klima, které mohou být důsledkem jejích činností.

S řešeními společnosti TÜV SÜD pro uhlíkovou neutralitu se nemusíte o nic starat.

 

Kontaktujte nás, ještě dnes 

 

PROHLEDAT

VERIsteel
Případová studie

VERIsteel společnosti TÜV SÜD

Cíle v oblasti dekarbonizace a výroba oceli s čistě nulovými emisemi

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION