Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

ISO 45001

Certifikace zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Co je ISO 45001?

ISO 45001 je mezinárodní norma, která stanoví požadavky na systém zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jehož cílem je zlepšit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a dalších pracovníků.

Norma ISO 45001 zavedená v březnu 2018 představuje významný krok vpřed v celkové snaze zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na celém světě. Tato norma publikovaná Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) umožňuje organizacím proaktivně zlepšovat prevenci úrazů, omezovat zdravotní problémy a současně chránit jejich životnost.

ISO 45001 nahrazuje předchozí normy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně normy OHSAS 18001. Organizace, které v současné době vlastní certifikaci OHSAS 18001, budou muset do března 2021 přejít na normu ISO 45001. Stáhněte si naši bezplatnou bílou knihu, abyste se dozvěděli více o požadavcích na přechod a certifikaci.

 

přínosy certifikace ISO 45001

Aby organizace na dnešním konkurenčním globálním trhu přežily, musí proaktivně řídit všechny typy rizik týkajících se podnikání. Otázka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není výjimkou. Norma ISO 45001 poskytne nový impuls pro postupy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích a pomůže zlepšit bezpečnost zaměstnanců a dodavatelů. Tím vzniknou další příležitosti k ochraně a podpoře zdraví a výkonu pracovníků a také k udržitelnému zlepšování motivace zaměstnanců.

Výhody normy ISO 45001

Klíčové vlastnosti normy ISO 45001

Ačkoli norma ISO 45001 představuje zcela nový standard, její základy již existují a jsou formulovány v normě OHSAS 18001. Společnosti, které již zavedly systém zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normou OHSAS 18001 a aktivně ho používají v každodenní podnikové praxi, mohou očekávat hladký přechod na normu ISO 45001.

Klíčová vylepšení:

  • ISO 45001 zavádí „strukturu vysoké úrovně” a poskytuje jí společný rámec s jinými systémy řízení, jako jsou ISO 9001 a ISO 14001.
  • ISO 45001 klade velký důraz na odpovědnost vyššího vedení. Tento aspekt již byl implementován do revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001.
  • ISO 45001 výslovně zahrnuje osoby, které nejsou trvale zaměstnány, ale jiným způsobem pracují v rámci odpovědnosti organizace/společnosti, jako jsou subdodavatelé, jakož i procesy, které byly zcela zadány externě. Tímto způsobem zahrnuje prvky certifikátu SCC.
  • Norma jako nový prvek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci rovněž zavádí pojem „příležitosti”. Sem patří otázky, které zasahují nad rámec pouhého odstranění nebo minimalizace rizik a nebezpečí OHS.

Další informace o požadavcích normy ISO 45001 naleznete na webu ISO.

Externí certifikace ISO 45001 se společností TÜV SÜD

TÜV SÜD je mezinárodně akreditovaný certifikační orgán pro širokou škálu norem ISO, včetně normy ISO 45001, a má bohaté zkušenosti s auditem a certifikací systémů řízení ISO.

Nezávislí a kvalifikovaní auditoři TÜV SÜD během certifikačního procesu používají následující techniky:

  • Kontrola dokumentů: Vyhodnocení požadavků a/nebo dokumentace organizace k zajištění systematického řízení všech procesů souvisejících s normou ISO 45001.
  • Audit na místě: ověření účinné implementace požadavků ISO 45001 formou pohovorů a inspekcí na místě u zákazníka. Toto zahrnuje kontrolu procesů na základě záznamů vedených organizací, jako jsou dostupné výsledky měření, zápisy ze schůzek, záznamy o školení a kvalifikaci, správa a záznamy stížností a výsledné projekty zlepšování iniciované organizací.

Kromě komplexních hodnocení a zpráv vám můžeme poskytnout také certifikační značku TÜV SÜD, která je celosvětově uznávaná a která se stala synonymem kvality a bezpečnosti.

Začínáme s normou ISO 45001

PROHLEDAT

ISO 45001
Bílá kniha

ISO 45001 – Occupational health and safety

Address risks and opportunities for stable and safe operations.

Learn more

ISO 9001 2015 guidance
Bílá kniha

ISO 9001:2015 Guidance

A comprehensive guideline to ISO 9001:2015.

Learn more

IATF 16949
Bílá kniha

IATF 16949 - Automotive Quality Management

Strengthen your competitive capabilities by demonstrating commitment to quality.

Learn more

Roche
Case study

Roche Diagnostics International AG

ISO/IEC 27001: Roche is highly committed to protecting sensitive patient data.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa