Banner for Slavery and Human Trafficking Statement

Prohlášení

PŘEDSTAVENSTVO TÜV SÜD AG

„Skupina TÜV SÜD chápe zásadní význam etického podnikání a operací v dodavatelském řetězci. I nadále sledujeme, přezkoumáváme a přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili, že se otroctví a obchodování s lidmi v žádném aspektu našeho podnikání neobjevuje. Bereme na vědomí naši trvalou odpovědnost podle Zákona o moderním otroctví 2015, a proto jsme toto prohlášení předložili s ohledem na prevenci moderního otroctví za finanční rok končící 31. prosince 2020. “

STRUKTURA A OBCHOD TÜV SÜD GROUP

TÜV SÜD AG je mateřskou společností skupiny TÜV SÜD (dále jen „skupina“). Nabídka služeb TÜV SÜD zahrnuje certifikaci a testování, inspekci, audit a systémovou certifikaci, znalostní služby a školení. Působíme na trhu Testování, Inspekce, Certifikace jako poskytovatel technických služeb.

V současné době se asi 25 000 zaměstnanců po celém světě zavazuje k poskytování přidané hodnoty pro naše zákazníky prostřednictvím široké nabídky našich služeb. TÜV SÜD AG není kotována na burze. Vlastníkem je TÜV SÜD e.V. a nadace TÜV SÜD, která vlastní 74,9% a 25,1% akcií.

Toto prohlášení nastiňuje přístup skupiny k potírání otroctví a obchodování s lidmi, pokud je to možné.

 

dodavatelské řetězce

Jako poskytovatel služeb jsou naše dodavatelské řetězce primárně spojeny s pořízením podpůrných služeb a materiálů pro poskytování našich specializovaných technických služeb. Očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat naše standardní podmínky zadávání zakázek, které zajistí, že naše dodavatelské řetězce budou smluvně povinny dodržovat zákon o moderním otroctví 2015. I nadále pravidelně spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom společně zajistili jejich dodržování.

politika

Etický kodex TÜV SÜD popisuje hodnoty a zásady, které mají zaměstnanci a dodavatelé dodržovat. Všichni zaměstnanci absolvují školení v oblasti etického kodexu a opakovací e-learning. To je doplněno robustní organizační strukturou Compliance se zastoupením na místní, regionální a globální úrovni. Těmto hodnotám a principům se věnuje podrobněji konkrétní místní politika.

Naše náborové postupy zajišťují, aby jednotlivci mohli pracovat. Všichni zaměstnanci mají prospěch z pracovních podmínek a pracovních podmínek, které splňují nebo překračují všechny platné právní předpisy v oblastech, jako je pracovní doba, dovolená, mzda a rovnost. Všechny nabídky práce Skupiny jsou přijímány zcela dobrovolně.

Due Diligence

Od zveřejnění prvního prohlášení společnost pokročila ve standardizaci dotazníků dodavatele a v zajištění toho, aby byly splněny pro splnění svých povinností podle zákona o moderním otroctví 2015.

povědomí zaměstnanců

TÜV SÜD provádí online a osobní školení pro své zaměstnance s cílem zdůraznit důležitost jednat bezúhonně a v souladu s naším interním etickým kodexem.

Klíčoví zaměstnanci a zaměstnanci jsou poučeni o existenci zákona o moderním otroctví 2015 a o jejich individuálních a kolektivních povinnostech.

Toto prohlášení bylo schváleno představenstvem TÜV AG jménem skupiny TÜV SÜD.


Březen 2021

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION