Allgemeine Bedingungen

Všeobecné a obchodní podmínky/Terms and Conditions

Archivní vydání dokumentů jsou k dispozici ZDE.

Název dokumentu

Popis

Odkaz na dokument

1. Pravidla pro zkoušení, certifikaci, validaci a ověřování Skupiny TÜV SÜD

Modul AB1B2B3B4C2

Dokument

2. Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1 

platné od 1.5.2023


 

Dokument

 

3.Všeobecné podmínky pro posuzování shody výrobků


Upřesňující podmínky pro posuzování shody výrobků

Informace k certifikačním schématům Certifikačního orgánu výrobků

 

Dokument

Informace 

4. Všeobecné podmínky pro certifikaci procesů a služeb

Upřesňující podmínky platné v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN ISO/IEC 17065

- procesy svařování a pro procesy výroby dle (ČSN) EN ISO 3834 a dle ČSN EN 15085, ČD V95/5
- certifikaci Správné výrobní praxe - kosmetika podle (ČSN) EN ISO 22716
- certifikovanou službu
- certifikaci udržitelnosti výroby biopaliv, potravin, krmiv, technických/chemických a jiných aplikací využívajících bioenergii (dle směrnice 2009/28/ES, zákona č. 201/2012 Sb. a dobrovolného schématu ISCC EU/ISCC PLUS)
- ověřování Zprávy o emisích skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot (dle zákona č. 201/2012 Sb.)


Informace k certifikačním schématům Certifikačního orgánu výrobků

 

 

 

 

Dokument

 

 

 

 

Informace

5. Všeobecné podmínky pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC®/PEFC (CZ)

platí v rámci FSC®/PEFC certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s. r. o.

Dokument

6. Všeobecné obchodní podmínky TÜV SÜD Czech

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti zkoušení, inspekce, certifikace výrobků, procesů, služeb a systémů managementu a poskytování odborných posudků 

platné od 1.3.2023

 

             

Dokument

 7. Všeobecné obchodní podmínky TÜV SÜD CEE

 

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti zkoušení, inspekce, certifikace výrobků, procesů, služeb a systémů managementu a poskytování odborných posudků 

platné od 1.3.2023

 

 

Dokument

8. Všeobecné podmínky pro certifikaci procesů a služeb v rámci Certifikačního orgánu bezpečnosti potravin, výrobků pro domácí použití a osobní péče

platí v rámci Certifikačního orgánu bezpečnosti potravin, výrobků pro domácí použití a osobní péče dle ISO/IEC 17065

-pro certifikace podle mezinárodních norem IFS; IFS Wholesale/Cash & Carry; IFS Logistics; IFS HPC

Dokument

Dokument (EN - PL)

Rámcová dohoda IFS Management GmbH- příloha 1

Rámcová dohoda IFS Management GmbH - příloha 4

 

Dokument

 

Dokument

10. Všeobecné nákupní podmínky

pro dodávky a služby poskytnuté třetími osobami společnostem skupiny TÜV SÜD Group - platné od 1.9.2022 s opravou 28.11.2022

Dokument

 Prohlášení o mlčenlivosti pro dodavatele

 

 

 Dokument

11.Politika bezpečnosti informací

Přejít na stránky

 

12. Etický kodex pro dodavatele

 

Přejít na stránky

 

13. Všeobecné podmínky pro provádění auditů dodavatelů podle Tesco Food Standard

 

 Dokument

14. Všeobecné podmínky výběrových řízení

 

Dokument

Document name

Description

Link to a document

1. Testing, Certification, Validation and Verification Regulations TÜV SÜD Group

Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung TÜV SÜD Gruppe

Module AB1B2B3B4C1C2C3C4C5C6C7

Modul AB1B2B3B4C1C2C3C4C5C6C7

Document

           

Document

2. General Terms and Conditions for Management System Certification

Applicable within the certification body according to ČSN EN ISO/IEC 17021-1

Effective from 1.5.2023

 

 
Document

 

3. General Terms and Conditions for Product Conformity Assessment

Detailed conditions valid for product conformity assessment

Document

4. General Terms and Conditions for the Certification of Processes and Services within the Certification Body

Detailed conditions valid within the certification body for:

-welding processes and production processes according to (ČSN) EN ISO 3834 and according to ČSN EN 15085, ČD V95/5
- Good Manufacturing Practice certification cosmetics according to (ČSN) EN ISO 22716, according to the TÜV SÜD Czech scheme SCH6, based on ISO/IEC 17067, Scheme No. 6 whose main steps are application-evaluation-review-decision-decision-issue of the certificate-award of the mark-surveillance*
- certified service
- the certification of the sustainability of the production of biofuels, food, feed, technical/chemical and bioenergy applications (according to the Directive 2009/28/EC, the Czech legislation – Act No. 201/2012 Coll. and voluntary scheme ISCC EU/ISCC PLUS)
- the verification of the Report on Greenhouse Gas Emissions of supplied transport fuels (according to the Czech legislation - Act No. 201/2012 Coll.)

Document

5. General Terms and Conditions for FSC®/PEFC Chain of Custody Certification

Valid within the scope of the FSC®/PEFC Certification Body of TÜV SÜD Czech s.r.o.

Document

6. Allgemeine Bedingungen für die FSC® /PEFC™ - Produktkettenzertifizierung (DE)

gelten für die Zertifizierungsverfahren der FSC/PEFC-Zertifizierstelle von TÜV SÜD Czech s.r.o.

 

Document

7. General Terms and Conditions of Business

General Terms and Conditions of Business governing freely agreed services in the field of testing, inspection, product certification, processes, services and management systems and provision of expert opinions

Document

8. General Terms and Conditions for the Certification of Processes and Services within the Certification Body for Food, Household and Personal Care Product Safety

 

Applies within the Certification Body for Food, Household and Personal Care Product Safety according to EN ISO/IEC 17065

- for certification according to the international standards IFS; IFS Wholesale/Cash & Carry; IFS Logistics; IFS HPC

Document

IFS Management GmbH_Framework agreement_2018_Annex 1

IFS Management GmbH_Framework agreement_2018_Annex 4

Document

Document

9. General Terms and Conditions of Purchase

for Deliveries and Services of Third Parties to Companies of TÜV SÜD Group - valid from 1.9.2022 with correction on 28.11.2022

Document

10. Declaration of Confidentiality for suppliers

 

Document

11. GDPR and Information security policy

Introduction of an information security system

Go to the webpage

12. Supplier code of conduct

 

Go to the webpage

13. General Terms and Conditions for Supplier audits according Tesco Food Standard 

 

 Document

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION