Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Produktové listy

Naše produktové listy představují nabídku jednotlivých služeb TÜV SÜD Czech napříč odvětvími. Jsou uspořádány přehledným způsobem tak, aby poskytovaly nejdůležitější informace o konkrétní službě nebo souboru služeb pro naše zákazníky. Dozvíte se o výzvách, které daná problematika přináší a s čím vám mohou naši odborníci pomoci.  

(pro zobrazení nebo stažení produktového listu klikněte na obrázek)

 • Přehled služeb TÜV SÜD Czech

   Korporátní brožura TÜV SÜD

  Profil společnosti a přehled služeb

  Brožura pro investory

  Od projektu k uvedení do provozu - minimalizace technických rizik 

 • Automobilový průmysl

  Dosažení dokonalosti v automobilovém průmyslu

  Dosažení dokonalosti v automobilovém průmyslu

   Elektronika

  Elektronika

  Emisní laboratoř

  Emisní laboratoř

   Funkční bezpečnost v automobilovém průmyslu

  Funkční bezpečnost v automobilovém průmyslu

   Služby s počítačovou podporou

  Služby s počítačovou podporou

   Schvalování typu

  Schvalování typu

   Speciální projekty

  Speciální projekty

  Zkoušky komponentů

  Zkoušky komponentů

   Zkoušky vozidel

  Zkoušky vozidel

   DYCOT

  Dynamické testování komponentů

   Fotostory autobusy

  Fotostory: Převracení autobusů

   Fotostory - měření emisí RDE

  Fotostory: Měření emisí v provozu 

   Fotostory: Modernizace emisní laboratoře

  Fotostory: Modernizace emisní laboratoře

   ADAS

  ADAS - Integrované systémy bezpečnosti pro řidiče

   Solární simulace a klimatické testy

  Zkoušky komponentů: Solární simulace a klimatické testy

   Zabezpečené sledování zkoušek v reálném čase

  Zabezpečené sledování zkoušek v reálném čase

   Zkoušky sedadel

  Zkoušky sedadel

       

 • Obnovitelné zdroje

  Letecké inspekce

  Letecké inspekce 

       

 • Stavebnictví

  Stavebnictví

  Stavebnictví

       

 • Strojírenství

  Bezpečnost prostředků lidové zábavy

  Bezpečnost prostředků lidové zábavy

  Bezpečnost strojů a strojního vybavení

  Bezpečnost strojů a strojního vybavení

   Inspekce výtahů a eskalátorů

  Inspekce výtahů a eskalátorů

  Služby v oblasti svařování

  Služby v oblasti svařování

   Služby výrobcům tlakových zařízení

  Služby výrobcům tlakových zařízení

   Svařování betonářské oceli

  Certifikace systémů svařování betonářské oceli

  Svařování kolejových vozidel

  Certifikace systémů svařování kolejových vozidel

   Značka CE pro stroje

  Značka CE pro stroje


 • Systémy managementu

  Certifikace FSC

  Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů podle FSC

  IATF 16949

  Certifikační schéma IATF 16949 pro automobilový průmysl

  GAP analýza

  GAP analýza požadavků nařízení 2016/679/EU

   IRIS

  IRIS - mezinárodní norma  pro železniční průmysl

   ISO 14001

  ISO 14001 Certifikace systému enviromentálního managementu

  ISO 20000 Management služeb pro IT

   ISO 45001

  ISO 45001 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

   

  ISO 9001:2015 Systém managementu kvality

   ISO 55001

  Management aktiv dle ISO 55001

  ISO 27001

  Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001

  (Pozn.: Certifikace dle ISO 27001 zároveň potvrzuje naplnění bezpečnostních požadavků kybernetického zákona.)

  ISO 50001

  Systémy energetického managementu ISO 50001

   Revize normy ISO 9001

  Informace o revizi normy ISO 9001:2015

   TISAX

  Hodnocení bezpečnosti výměny důvěrných informací (TISAX)

       

 • Potravinářství

   Bezpečnost krmiv GMP+

  Bezpečnost krmiv GMP+

  Hodnocení hygienické bezpečnosti potravin

  Hodnocení hygienické bezpečnosti potravinářských zařízení

   Služby v potravinářském průmyslu

  Služby v potravinářském průmyslu

  Bezpečnost potravinářských obalů

  Bezpečnost potravinářských obalů

   Bezpečnost potravin podle standardů IFS Food a IFS Logistics

  Bezpečnost potravin podle standardů IFS Food a IFS Logistics

       

 • Životní prostředí

  Certifikace udržitelnosti biopaliv

  Certifikace udržitelnosti
  biopaliv

   Certifikace udržitelnosti bioplynu a biometanu

  Certifikace udržitelnosti bioplynu a biometanu

   

  EIA SEA a IPPC posuzování vlivu na životní prostředí

  EIA, SEA a IPPC Posuzování vlivů 
  a koncepcí na 
  životní prostředí

   Environmentální due diligence

  Environmentální due  diligence 

   Environmentální značení

  Environmentální značení (ecolabelling) 

   Experní služby v oblasti chemických látek a směsí

  Expertní služby v oblasti chemických látek a směsí

   

  Management nakládání s odpady

  Management nakládání s odpady

   

  Podniková ekologie

  Podniková ekologie

   

  Služby v oblasti klimatických změn

  Služby v oblasti klimatických změn

   

       

 • Energetická efektivita

  Hospodaření s energií ve veřejné správě

  Hospodaření s energií ve veřejné správě

       

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa