Hydrogen Production Storage Consumption

SLUŽBY V OBLASTI VODÍKOVÉ ENERGIE PRO ČISTOU BUDOUCNOST

Váš přechod k bezuhlíkové budoucnosti

Váš přechod k bezuhlíkové budoucnosti

Naše přírodní zdroje jsou omezené – vodík je šance, jak dále růst, aniž bychom vyčerpali zdroje naší planety

Jedním z náročných úkolů naší doby bude zachování přírodního bohatství, dosažení udržitelnosti a zavedení modelů oběhového hospodářství do všech průmyslových odvětví. V budoucnosti bez emisí uhlíku se hlavní role přisuzuje vodíku. Zejména odvětví s vysokou energetickou náročností, například doprava a průmysl, budou záviset na nízkouhlíkovém a zeleném, tj. ekologicky vyráběném vodíku, aby omezila své dopady v oblasti klimatu.

Pro společnosti může být vodík obrovskou příležitostí, jak zvýšit svou odolnost vůči nepříznivým podmínkám a snížit svou závislost na fosilních palivech. Avšak výroba nízkouhlíkového a zeleného vodíku ve velkém měřítku (elektrolýzou, pyrolýzou nebo parním reformováním s technologií CCUS – zachycování, využívání a ukládání uhlíku) je dosud v rané fázi. Vytvoření infrastruktury a zajištění zařízení pro vodík vyžadují další investice.

Reiner Block

 

„Společnosti, které se zavážou k přechodu na vodík, investují do budoucnosti a budou mít úspěch. Zároveň budou potřebovat silné partnery, kteří dokážou zmírnit riziko a zajistit bezpečné a nákladově efektivní zavedení tohoto řešení nízkoemisní energie. A právě společnost TÜV SÜD se svým unikátním vodíkovým ekosystémem může tyto společnosti provést od strategie až po uvedení do provozu.“ Reiner Block, ředitel divize Industry Service ve společnosti TÜV SÜD

 

 

 

Náš ekosystém vám pomůže překonat složité výzvy trhu s vodíkem

 Přechod z fosilních paliv na vodíkovou energii může být náročný, proto je nezbytné, aby společnosti pochopily celý hodnotový řetězec. Vodík známe již celá desetiletí, ale obvykle se používal k průmyslovým účelům bez zaměření na dekarbonizaci. V posledních letech významně vzrostla poptávka po vodíku jakožto nosiči nízkouhlíkové energie. Nejsou však dosud vyhodnoceny předpisy, kodexy a normy (RCS) v tom smyslu, aby společnostem umožnily snadno zavést vodíkové projekty a kvalifikovat zařízení; to platí především pro rozsáhlé systémy. Některé země již zahájily projekty, s nimiž by měly přípravy RCS pokročit, například Německo vydalo německou H2 RCS Roadmap 2025.

My ve společnosti TÜV SÜD jsme předvídali význam zeleného vodíku jako klíče k bezuhlíkové budoucnosti. Proto jsme vytvořili ekosystém, který podnikům umožňuje realizovat konkurenceschopné vodíkové projekty společně s důvěryhodným partnerem.

 


Nabízíme služby, které vyplní každou mezeru, od strategie až po spuštění provozu

Společně s našimi dceřinými společnostmi Ludwig Bölkow Systemtechnik (LBST) a Evety můžeme nabídnout služby v mnohem větším rozsahu, než je testování a kontrola.

Ve společnosti TÜV SÜD máme více než 150 let zkušeností v testování a kontrole technicky vyspělých zařízení. Rovněž již desítky let získáváme zkušenosti s vodíkovými technologiemi v nejrůznějších odvětvích. S naší širokou základnou vodíkových inženýrů jsme schopni nabídnout své služby téměř ve všech vodíkových aplikacích v celém hodnotovém řetězci.

LBST je renomovaná poradenská společnost, která již téměř 40 let předává velice zevrubné informace o vývojích trhu s vodíkem, vodíkové technologii a ekonomice.

Evety je společný podnik tvořený společnostmi TÜV SÜDOpen Grid Europe (OGE) a Horváth, který zákazníkům poskytuje podporu a vedení v projektech na složitém trhu s vodíkem.

 

Náš vodíkový ekosystém se pro vás stává přímou hodnotou

security icon

 

Zmírňuje riziko a zajišťuje bezpečnost vašim zaměstnancům i vašemu majetku

 

money icon

 

Dosahuje ekonomické životaschopnosti pro vaši vodíkovou strategii

 

CO2 icon

 

Minimalizuje uhlíkovou stopu a buduje odolnost podniku

 

 

Společnosti, které nyní začnou jednat, mohou navázat mezinárodní partnerství v celém vodíkovém hodnotovém řetězci

V budoucnosti s vodíkem bude mít každá země jinou úlohu. Společnost LBST ve své studii přezkoumala země s více než 90% podílem na celosvětovém HDP a zjistila, že 20 zemí představujících 44% celosvětového HDP již schválilo národní vodíkovou strategii nebo se k tomu chystají. Některé země s příznivými podmínkami k využití větru a slunce poslouží jako výrobní lokality, kdežto průmyslové země budou vodík převážně dovážet. 

 

Trendy v průmyslu nabízejí nové příležitosti

Tento vývoj je šancí pro nová partnerství a přeshraniční spolupráci. Lze očekávat, že v samotné EU dojde do roku 2030 k rozvoji sdruženého trhu v hodnotě přes 40 miliard eur za zařízení k výrobě zeleného vodíku. Vzniknou velká průmyslová partnerství, která budou vyrábět, vyvážet/dovážet, skladovat a využívat vodík. Modrý a nízkouhlíkový vodík budou efektivním a pragmatickým způsobem, jak zvýšit objemy a nastartovat vodíkovou ekonomiku. Očekává se, že prvními významnými rozsáhlými trhy s vodíkem budou ve střednědobém horizontu rafinérie a chemický průmysl a další, například doprava, budou rychle následovat.

Vzhledem k celosvětovému růstu cen CO2, který dále snižuje rozdíly v nákladech, nadešel čas, aby průmysloví hráči začali již nyní jednat.

Uwe Albrecht

 

 

„Vodík bude klíčovým prvkem každého energetického systému založeného na obnovitelných zdrojích, propojí rozsáhlou výrobu obnovitelné energie s poptávkou a urychlí dekarbonizaci v dopravě a průmyslu. Dr. Uwe Albrecht, výkonný ředitel společnosti LBST

 

 

  

Woman near Hydrogen bottles

Vodíkové služby

Zjistit více
aeroplane and a hydrogen fuel station

Hodnotový řetězec vodíku

Zjistit více

 

Vodík je víc než naše budoucnost – pro nás ve společnosti TÜV SÜD je to náš historický odkaz a trvalý závazek

Ve společnosti TÜV SÜD jsme se zavázali k udržitelné budoucnosti – ale jsme také hrdí na naše úspěchy v minulosti. V posledních letech jsme podporovali mnoho nejrůznějších úspěšných projektů v oblasti vodíku, které nám pomohly vybudovat přední know-how v odvětví.

 

Utváříme budoucnost vodíku jakožto člen prestižních rad, panelů a asociací

Jsme přesvědčeni, že zelený vodík je klíčem k udržitelné budoucnosti. Proto jsme se zavázali podporovat organizace, které aktivně vytvářejí rámce, provádějí výzkum, připravují normy a vyvíjejí řešení pro vodík po celém světě. Pro naše zákazníky to znamená, že dokážeme předvídat trendy a příležitosti, a tudíž můžeme nabídnout podporu, která zajistí úspěch na budoucím trhu s vodíkem.

Jsme poctěni, že můžeme podporovat níže uvedené organizace a spolupracovat s nimi:

  • Hydrogen Council
  • Hydrogen Europe
  • CertifHy
  • DWV
  • Dii & Mena Hydrogen Alliance
  • VdTÜV Task Force Wasserstoff
  • United Nations GTR 13 Phase II Task Force 3
  • DIN Normenausschuss Gastechnik / Wasserstofftechnologie (DIN NA 032-03-06 AA)
  • ISO TC 197 WG 30 / ISO 19887
  • a mnohé další

Pokud jste nenašli, co jste na této stránce hledali, obraťte se prosím přímo na nás a získáte profesionální podporu od našich odborníků – stačí jen vyplnit náš kontaktní formulář.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION