Výrobky osobní péče a kosmetické prostředky procházejí přísným testováním na mikrobiologickou a chemickou kontaminaci, na toxické účinky a na stabilitu po výrobě. Díky testování mohou výrobci a dodavatelé kosmetiky a výrobků osobní péče dosáhnout shody a prodejnosti a zároveň vzbudit důvěru ve své výrobky.

Proč je testování kosmetiky důležité?

Používání výrobků osobní péče a kosmetických prostředků má přímý dopad na spotřebitele, protože se tyto výrobky při použití dostávají do přímého kontaktu s vnějšími částmi lidského těla. Testování na přítomnost jakýchkoli nebezpečných látek, směsí nebo mikroorganismů v kosmetice a výrobcích osobní péče proto může snížit riziko ohrožení zdraví a bezpečnosti osob. 

Provádíme také:

  • Mikrobiologické zkoušky, jako je zkouška kontaminace, imunologický test
  • Testování in-vitro
  • Testování na základě směrnice o aerosolech 75/324/ES
  • Kontrola dokumentace, štítků a přísad k zajištění souladu při vytváření zpráv pro cílové trhy
  • Sociální a GMPc audity k zajištění bezpečnosti a kvality pro spotřebitele
  • Kontrola surovin, závěrečná náhodná inspekce a inspekce nakládky s cílem zajistit kvalitu a zmírnit riziko v dodavatelském řetězci

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION