Výrobky osobní péče a kosmetické prostředky procházejí přísným testováním na mikrobiologickou a chemickou kontaminaci, na toxické účinky a na stabilitu po výrobě. Díky testování mohou výrobci a dodavatelé kosmetiky a výrobků osobní péče dosáhnout shody a prodejnosti a zároveň vzbudit důvěru ve své výrobky.

Proč je testování kosmetiky důležité?

Používání výrobků osobní péče a kosmetických prostředků má přímý dopad na spotřebitele, protože se tyto výrobky při použití dostávají do přímého kontaktu s vnějšími částmi lidského těla. Testování na přítomnost jakýchkoli nebezpečných látek, směsí nebo mikroorganismů v kosmetice a výrobcích osobní péče proto může snížit riziko ohrožení zdraví a bezpečnosti osob. 

Provádíme také:

  • Mikrobiologické zkoušky, jako je zkouška kontaminace, imunologický test
  • Testování in-vitro
  • Testování na základě směrnice o aerosolech 75/324/ES
  • Kontrola dokumentace, štítků a přísad k zajištění souladu při vytváření zpráv pro cílové trhy
  • Sociální a GMPc audity k zajištění bezpečnosti a kvality pro spotřebitele
  • Kontrola surovin, závěrečná náhodná inspekce a inspekce nakládky s cílem zajistit kvalitu a zmírnit riziko v dodavatelském řetězci

PROHLEDAT

Cosmetic testing white paper
Bílá kniha

Cosmetics testing

Learn about the various types of tests required for cosmetic products in selected countries.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION