Vodíkové služby, které vašim nápadům zajišťují bezpečnost

Zajistěte si dekarbonizaci prostřednictvím našich služeb pro nízkouhlíkový a zelený vodík

Zajistěte si dekarbonizaci prostřednictvím našich služeb pro nízkouhlíkový a zelený vodík

Spojte se s našimi odborníky na vodík a proberte s nimi všechny dostupné služby i to, jak vás můžeme podpořit – klikněte zde.

 

více než vodíkové služby – poskytujeme hodnotu, která vám pomáhá plánovat bez starostí

 

Výzvy, kterým bude vaše společnost čelit při vývoji a integraci vodíku do obchodní strategie a procesů, mohou být velmi různorodé. Mezi významné příklady získané od našich zákazníků patří nejistota ohledně finančních rizik, jednání s úřady, prosazení produktů v mezinárodním měřítku, školení a kvalifikace zaměstnanců.

 

V TÜV SÜD jsme vyvinuli portfolio služeb a vodíkový ekosystém, které přesahují typické služby v tomto odvětví. Díky tomu vám pomůžeme eliminovat rizika a zajistit bezpečnost od strategie až po provoz.

 

špičková kvalita a zkušenosti v průmyslu pro spolehlivá a robustní řešení

 

S více než 150 lety zkušeností v oblasti bezpečnosti, zabezpečení, udržitelnosti a s více než 1 000 pobočkami po celém světě jsme tu s vámi a můžeme vám jako spolehlivý partner pomoci se všemi vodíkovými projekty.

 

Máme desítky let zkušeností s vodíkovou technologií, aplikacemi a vybavením. Přes 500 našich odborníků má zkušenosti s vodíkem a zajišťuje vysokou dostupnost a špičkové know-how pro téměř jakékoli požadavky zákazníků. Mezi vyhledávané služby patří kvalifikace a školení zaměstnanců, naše rozsáhlá síť zkušebních a vysokotlakých laboratoří, monitorování provozu a kontrola připravenosti na H².

 

hydrogen services

 

 

předvídejte příležitosti a rizika na komplexním trhu s vodíkem, orientujte se v nich a porozumějte jim

 

Jsme si vědomi toho, že řada našich zákazníků potřebuje podporu, aby se orientovali na trhu s vodíkem, aby pochopili výhody a nevýhody vodíku v kontextu jejich podnikání a cílového trhu. V TÜV SÜD dokážeme poskytovat služby v oblasti bezpečnosti, certifikace a přístupu na trh, které vám umožní vyvíjet a integrovat vodík při minimalizaci rizik a zajištění souladu s předpisy a normami.

 

Rovněž si uvědomujeme, že mnoho našich zákazníků potřebuje podporu v obchodních rozhodnutích a externích odborných znalostech během celého životního cyklu vodíkových projektů. S našimi dceřinými společnostmi LBST a evety můžeme v těchto situacích nabídnout pomoc a poradenství. LBST může poskytnout náhled do budoucnosti vodíku na vašem trhu a pomoci vaší společnosti provádět informovaná rozhodnutí. Evety může přidávat hodnotu během celého životního cyklu vodíkového projektu díky poradenství, které vám umožní orientovat se na komplexním trhu s vodíkem. 

 

klaus altfeld"Náklady na nízkouhlíkový vodík se v budoucnu výrazně sníží. To umožní širokou škálu ekonomicky rentabilních vodíkových aplikací. Pomáháme našim zákazníkům realizovat projekty, které jim dovolí tento trend využít.“ Dr Klaus Altfeld, generální ředitel evety

 

 

 

 

 

 

přístup na globální trh prostřednictvím pevných vztahů a globálních sítí

 

Navázali jsme vztahy s regulačními orgány a výbory RCS, což znamená, že naše dokumentace je globálně akceptována. V kombinaci s naší světovou sítí manažerů globálního přístupu na trh (GMA) a odborníků na vodík to znamená, že se můžete efektivně zaměřit na mezinárodní trhy. Všechny naše služby GMA jsou dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám. Kromě toho vám můžeme poskytnout nejnovější technické i certifikační postupy a informace regulačních orgánů. 

 

global market access

 

 

 

vodíkové služby pro vaše vlastní nastavení a požadavky

 

Na základě dlouholetých zkušeností jsme vytvořili portfolio služeb, které pomohou uskutečňovat vaše myšlenky. Níže je uveden přehled našich vodíkových služeb – pro další požadavky a vlastní služby nás neváhejte kontaktovat kliknutím zde.

 

služby zkoušek a certifikací na vodík 

 

Certifikace projektu a provozu podle národních a mezinárodních předpisů (např. IEC, BSH, WSV)

photovoltaic wind

 

Podpora projektového řízení při schvalovacím řízení a povinné zkoušky systémů (tlak, Ex, AwSV, jeřáby atd.)

photovoltaic wind

 

Kontrola kvality při výrobě a instalaci

photovoltaic wind

 

Kvalifikace, certifikace, homologace a zkoušení komponent

electrolysis steam reforming hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural vehicles special vehicles forklift rail rail power supply process heat

 

Vodíková odolnost materiálů / důkaz odolnosti materiálu vůči H2

electrolysis steam reforming h2 pipeline

 

Shoda montáže (CE)

electrolysis steam reforming

 

Energetická certifikace „zelený vodík“

electrolysis steam reforming

 

Zkoušení návrhu pro „nízký/klidový provoz“

electrolysis steam reforming

 

Zkoušení systémů podléhajících kontrole (tlak, Ex, voda) s projektovým řízením

electrolysis steam reforming shipping storage facility

 

Bezpečnostní stavební dozor, zkoušky a přejímací zkoušky

h2 pipeline 

 

Ověření životnosti na základě lomové mechaniky

h2 pipeline

 

Povolení k přepravě nebezpečného zboží

 road transport storage facility

 

Speciální výrobní procesy („Kaltrecken“)

shipping road transport storage facility

 

Shoda tlakových zařízení a soustav

shipping road transport storage facility

 

Zkoušky v souladu s horním zákonem

shipping road transport storage facility

 

Chemická analýza vody

shipping road transport storage facility

 

Hodnocení pracoviště a povolovací řízení podle předpisů

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Zkouška rozhraní mezi infrastrukturou a mobilitou

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Zkouška před uvedením do provozu

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Zkoušení ochrany a bezpečnosti z hlediska výbuchu

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Inovativní zkušební metody (emise hluku)

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Shoda „spalovacích zařízení“ (CE) s tržními podmínkami

heating power supply process heat

 

Shoda tlakových zařízení a soustav

heating power supply process heat

 

Hodnocení namáhání u vysokoteplotních procesů

heating power supply process heat

 

Audity podle energetického zákona

heating power supply process heat

 

Zkoušení systémů podléhajících kontrole (tlak, Ex, voda) s projektovým řízením

feedstock reducing agent

 

Zkoušení a certifikace systémů s palivovými články

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural vehicle special vehicle  forklift rail

 

Shodnost výroby, shodnost v provozu a dozor nad trhem

    

 

 

školení pro práci s vodíkem

 

Školení pro projektového vývojáře – včetně H²

pipeline

 

Školení obsluhy o bezpečné manipulaci s H²

h2 fuel station industrial  maritime aviation

 

Školení pro práci s vodíkem – bezpečná manipulace s H²

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural vehicle special vehicle forklift rail

 

 

 

znalostní služby a posuzování proveditelnosti

 

Technické audity

photovoltaic wind

 

Vyhodnocení koncepce návrhu

photovoltaic wind

 

Technické zprávy, např. zprávy o větru a výnosech

photovoltaic wind

 

Posuzování bezpečnostních koncepcí (HAZOP) pro tlak a nebezpečí exploze

 electroysis steam reforming hydrogen car hydrogen truck agricultural vehicle special vehicle forklift rail

 

Přístup na celosvětový trh (GMA)

 electrolysis steam reforming

 

Rozměrové/pevnostní výpočty

h2 pipeline

 

Posouzení vhodnosti stávajících a nově budovaných potrubí („Certifikát H²-ready“)

h2 pipeline

 

Schvalovací řízení podle BImSchG a dalších

h2 pipeline

 

Podpora při přípravě předběžné dokumentace

h2 pipeline

Analýzy změn zatížení

h2 pipeline

 

Posouzení kompatibility materiálů

shipping road transport storage facility

 

Hodnocení rizik povrchových instalací

shipping road transport storage facility

 

Hodnocení bezpečnostní koncepce

h2 fuel station industrial infrastructure maritime aviation

 

Schvalovací řízení

h2 fuel station industrial infrastructure maritime aviation

 

Hodnocení dodavatelů

heating power supply process heat

 

Posuzování rizik pro produkt nebo řízení provozu

heating power supply process heat

 

Podpora výrobních technologií velkokapacitních provozů

feedstock reducing agent

 

Služby pro kontrolu rizik

feedstock reducing agent

 

Regulační know-how – RCS (předpisy, kodexy a normy); přechod na mobilní aplikaci

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural truck special vehicle forklift

 

Schvalovací proces u Spolkového úřadu pro motorovou dopravu jako technická služba

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural truck special vehicle forklift

 

Podpora při homologaci vozidla

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural truck special vehicle forklift

 

Podpora schvalovacího procesu pro Spolkový železniční úřad

rail

 

Podpora při uvádění na trh

rail

 

Podpora řízení projektů

rail

 

 

naše vodíkové služby přinášejí vašemu podnikání okamžité hodnoty

 

I když můžeme téměř všechny naše služby nabídnout okamžitě a jako hotové řešení, rádi věnujeme čas projednání vašich konkrétních potřeb a procesů. Naším cílem je poskytnout vám vlastní sadu řešení a služeb, abychom zajistili vyvážení efektivity, bezpečnosti a rychlosti.

 

Obraťte se na náš tým a vydejte se již nyní na cestu do vodíkové budoucnosti.

 

 

popIs ikon

icons legend

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION