Zjistěte více o hodnotovém řetězci vodíku

Využijte komplexních odborných znalostí v celém hodnotovém řetězci vodíku a služeb pokrývajících celý životní cyklus projektu

Využijte komplexních odborných znalostí v celém hodnotovém řetězci vodíku a služeb pokrývajících celý životní cyklus projektu

 Vodík je klíčovým prvkem k odemknutí bezuhlíkové budoucnosti v naší globální ekonomice. Předpokladem pro zavedení vodíku v různých průmyslových odvětvích, jako je např. mobilita a doprava, je jeho bezpečnost a efektivita v celém hodnotovém řetězci.

Rozumíme výrobě, skladování a přepravě vodíku stejně jako různým koncovým použitím, a proto hluboce chápeme potenciální rizika i výhody nízkouhlíkového a zeleného vodíku. V TÜV SÜD zákazníkům nabízíme služby v oblasti testování, certifikace, poradenství, proveditelnosti a školení pro každou fázi vodíkového projektu od raného plánování až po provoz a napříč celým hodnotovým řetězcem.

 

pokrytí celého hodnotového řetězce vodíku od výroby až po použití

Hodnotový řetězec vodíku je obvykle rozdělen do tří oblastí: výroba, skladování a přeprava a spotřeba/použití. Každá z těchto oblastí vyžaduje odborné know-how k zajištění bezpečnosti, snížení nákladů a zajištění souladu s předpisy, kodexy a normami (RCS)

Níže uvedený nákres ukazuje hodnotový řetězec a roli vodíku při výrobě a skladování obnovitelné energie, dodávce a rozvodu energie, stejně jako paliva s nízkým a nulovým obsahem uhlíku při použití v průmyslu, logistice a mobilitě.

The hydrogen value chain

výroba vodíku

Existují různé způsoby výroby vodíku. Je to na příklad výroba z obnovitelných energií elektrolýzou, parní reformování biometanu a pyrolýza biogenních surovin (zelený vodík) a parní reformování zemního plynu se zachycováním a ukládáním CO2 (modrý vodík) a bez nich (šedý vodík), (CCUS – zachycování, ukládání a používání uhlíku).

V závislosti na koncovém použití může být kvůli odstranění nečistot nutné další zpracování vodíku.

Získejte více podrobností o výrobě vodíku.

Skladování a přeprava vodíku

Vodík lze přepravovat nebo skladovat v kapalném nebo plynném skupenství. Pro přepravu lze použít potrubí, stejně jako námořní nebo silniční dopravu. V závislosti na koncovém využití může být vodík dodáván na místo prostřednictvím potrubí, úložišť nebo čerpacích stanic/systémů. Můžeme vám pomoci posoudit, která řešení jsou pro vás bezpečná a efektivní. 

Získejte více podrobností o skladování a přepravě vodíku.

využití vodíku

V energetických a materiálových aplikacích musí provozovatelé a výrobci komponent porozumět rizikům souvisejícím s vysokotlakým zařízením a bezpečnou manipulací s vodíkem a zajistit shodu dílů, vybavení a provozního zařízení.

V odvětví mobility jsou zásadní, ale ještě ne zcela standardizované, homologace, přístup na globální trh a zkoušení komponentů pro vozidla s vodíkovým pohonem.

Získejte více podrobností o využití vodíku.

 

v TÜV SÜD nabízíme služby, které pokryjí všechny články hodnotového řetězce vodíku

vyroba vodiku
Prozkoumejte trendy, výzvy a služby pro nízkouhlíkovou výrobu vodíku.
Zjistit více
Storage and Distribution
Prozkoumejte trendy, výzvy a služby pro skladování a distribuci vodíku.
Zjistit více
hydrogen application
Prozkoumejte trendy, výzvy a služby pro vodíkové aplikace v průmyslu a mobilitě.
Zjistit více

 

TÜV SÜD vyřeší vaše problémy a bezpečně zavede vaše vodíkové projekty na trh

 

V TÜV SÜD nabízíme nejmodernější portfolio služeb testování, kontrol a certifikace (TIC) pro vodík. Tyto služby poskytujeme globálně prostřednictvím naší rozsáhlé sítě více než 1 000 poboček s 25 000 zaměstnanci.

 

jak TÜV SÜD umožňuje zákazníkům vstup na trh s vodíkem

 

Řada našich zákazníků má o vodík zájem, protože tento nosič energie nabízí vysoký potenciál pro strategie zaměřené na dekarbonizaci různých odvětví. Ovšem ještě před několika lety hrály vodíkové technologie vedlejší roli. Společnosti proto musí investovat do vývoje nových technologií a potřebují se spolehnout na partnery, kteří mají zkušenosti s vodíkem, aby měly jistotu, že jejich projekty budou v souladu se stávajícími i budoucími předpisy, kodexy a normami (RCS).

 

V TÜV SÜD pracujeme s vodíkem po celá desetiletí a úspěšně jsme realizovali projekty se zákazníky a partnery v celém hodnotovém řetězci vodíku. Kromě toho jsme součástí několika výborů a organizací odpovědných za zavádění nových RCS. Tento dlouhodobý závazek věnovat se vodíku nám umožňuje pracovat s našimi zákazníky jako partnery, kterým nabízíme více než jen klasické služby testování, kontrol a certifikace.

 

Svoje široké, praktické vodíkové know-how neustále rozvíjíme a provádíme strategický přezkum všech svých projektů. To nám umožňuje nabídnout zákazníkům vynikající podporu v otázkách týkajících se trendů, projektů, příležitostí a rozšiřujícího se prostředí vodíkových programů. Navíc jsme schopni zajistit všechny základní služby v jednom balíčku. Našim zákazníkům můžeme poskytovat neustálou zpětnou vazbu o bezpečnosti a zabezpečení jejich projektů a zařízení. V kombinaci s našimi službami školení o vodíku pro zaměstnance můžeme nabídnout kompletní partnerství pro zákazníky, kteří chtějí brzy vstoupit na vodíkový trh a současně zmírnit rizika.

 

znalost trhu s vodíkem a poradenství projektů s partnery, kterým můžete věřit

 

TÜV SÜD nabízí pro vodíkovou technologii podporu nad rámec bezpečnosti, shody a efektivity prostřednictvím dceřiných společností LBST a evety.

Naši zákazníci mohou díky LBST získat přístup k nejmodernějším poznatkům o trhu s vodíkem. Poradenská společnost má více než 40 let zkušeností se shromažďováním informací o vodíkových technologiích, trzích a ekonomice.

Evety završuje naši ambici nabízet nejlepší dostupné portfolio vodíkových služeb prostřednictvím poradenství během celého životního cyklu projektu. Společnost provádí své zákazníky složitým a roztříštěným vodíkovým trhem a umožňuje jim bezstarostné plánování od strategie až po provoz. 

 

thomas wei"V TÜV SÜD věříme, že vodík bude hrát zásadní roli v bezuhlíkové budoucnosti. K této budoucnosti můžeme přispět odbornými znalostmi v celém hodnotovém řetězci vodíku a službami, které pokrývají celý životní cyklus projektu. Zákazníci jsou u nás v dobrých rukou.“ Dr. Thomas Weiß, obchodní liniový manažer skladování vodíku | PtX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zahajte svou vodíkovou budoucnost již dnes

 

Získejte výhodu díky naší pokročilé vodíkové strategii a dlouhodobým zkušenostem a spojte se s některým z našich odborníků. Můžeme nabídnout rozsáhlou podporu prostřednictvím našich strategických pracovišť v regionech s vysokým zájmem a investicemi poskytovanými mezinárodními společnostmi a státy, jako je Německo, Singapur, Čína, Jižní Korea, Japonsko a Spojené království. S více než 150 lety zkušeností a závazkem chránit lidi, životní prostředí a majetek před riziky souvisejícími s technologiemi jsme ideálním partnerem pro vaše nízkouhlíkové a zelené vodíkové projekty.

 

Obraťte se na náš tým již dnes.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION