Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Bílá kniha: ISO 45001

Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost na pracovišti:  Řešení rizik a příležitostí pro stabilní a bezpečné operace 

ISO 45001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který má zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců i ostatních pracovníků. Norma ISO 45001 nahrazuje normu OHSAS 18001, kterou v současné době používá více než 100 000 organizací po celém světě jako primární normu BOZP používanou na mezinárodní úrovni.

Proč byste si měli stáhnout tuto Bílou knihu?

  • Nová norma popsaná v této knize umožňuje organizacím aktivně vylepšovat prevenci úrazů a snižovat špatný zdravotní stav a současně chrání životnost organizace.
  • Chcete-li přežít na dnešním konkurenčním globálním trhu, musí organizace aktivně řídit všechny typy rizik pro podnikání, a BOZP není výjimkou.
  • Certifikace podle normy ISO 45001 přináší konkurenční výhodu. Formálně deklaruje, že vaše organizace bere řízení rizik na všech úrovních vážně.

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa