ISO 50001

Bílá kniha: ISO 45001

Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost na pracovišti:  Řešení rizik a příležitostí pro stabilní a bezpečné operace 

ISO 45001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který má zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců i ostatních pracovníků. Norma ISO 45001 nahrazuje normu OHSAS 18001, kterou v současné době používá více než 100 000 organizací po celém světě jako primární normu BOZP používanou na mezinárodní úrovni.

Proč byste si měli stáhnout tuto Bílou knihu?

  • Nová norma popsaná v této knize umožňuje organizacím aktivně vylepšovat prevenci úrazů a snižovat špatný zdravotní stav a současně chrání životnost organizace.
  • Chcete-li přežít na dnešním konkurenčním globálním trhu, musí organizace aktivně řídit všechny typy rizik pro podnikání, a BOZP není výjimkou.
  • Certifikace podle normy ISO 45001 přináší konkurenční výhodu. Formálně deklaruje, že vaše organizace bere řízení rizik na všech úrovních vážně.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION