ISO 9001 Certifikace systémů managamentu kvality

ISO 9001

Certifikace systémů managementu kvality

Certifikace systémů managementu kvality

Co je ISO 9001?

Systém řízení kvality (QMS) ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na světě s více než milionem certifikovaných organizací ve 180 zemích po celém světě. ISO 9001 poskytuje rámec řízení jakosti, který mohou společnosti využít k zajištění konzistentní kvality svých produktů a služeb. Společnosti si vybírají certifikaci ISO 9001, aby prokázaly, že dbají na dodržování vysokých standardů. Snižují tak pravděpodobnost závad produktů a jejich stahování z trhu nebo servisních nedostatků a zajišťují, že u nich mohou jejich zákazníci nakupovat s důvěrou.

Jaké jsou přínosy certifikace ISO 9001?

Certifikace ISO 9001 prokazuje schopnost vaší organizace trvale naplňovat očekávání zákazníků a překračovat je. Mnoho podnikových nákupčích a maloobchodníků vyžaduje, aby jejich dodavatelé měli certifikaci ISO 9001, kvůli minimalizaci rizika nákupu špatného produktu nebo služby – certifikace ISO 9001 tak zvyšuje váš prodejní potenciál. Podnik, který získá certifikaci ISO 9001, může dosáhnout významného zlepšení organizační efektivity a kvality výrobků minimalizací plýtvání a chyb a zvyšováním produktivity.

Certifikace třetí stranou od společnosti TÜV SÜD

Společnost TÜV SÜD je předním poskytovatelem řešení pro certifikace systémů řízení kvality a po celém světě již vydala desítky tisíc certifikátů systémů řízení kvality podnikům všech velikostí. Náš specializovaný globální tým zkušených auditorů vám pomůže prozkoumat možnost integrace vaší certifikace ISO 9001 s jinými systémy řízení kvality. Můžeme se také stát jednotným poskytovatelem pro všechny vaše požadavky na certifikaci systému řízení kvality, protože nabízíme integrované služby systému řízení kvality.

Kromě toho, že vám můžeme nabídnout komplexní hodnocení a zprávy, vám můžeme poskytnout také certifikační značku TÜV SÜD, která je celosvětově uznávaná a která se stala synonymem kvality a bezpečnosti.

Kroky k certifikaci ISO 9001

Než budete moci zahájit certifikační proces, musí vaše organizace implementovat systém řízení jakosti podle požadavků normy ISO 9001, jehož účinnost musí být důkladně zdokumentována.

Pro samotný certifikační proces byly stanoveny následující kroky:

  1. Audit přehledu dokumentace: TÜV SÜD vyhodnotí vaši dokumentaci a firemní záznamy.
  2. Audit na místě: TÜV SÜD zkontroluje shodu vašich skutečných činností s požadavky normy ISO 9001 a s firemními záznamy.
  3. Vyřešení problémů: Vaše organizace identifikuje a provede opatření k nápravě základní příčiny všech nesouladů zjištěných auditem
  4. Vydání certifikátu: TÜV SÜD vydá certifikát a certifikační značku ISO 9001.
  5. Kontrolní audity: Každoroční audity vyžadované k udržení platnosti certifikace. (Ve zvláštních případech se mohou konat neohlášené audity.)

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION