Integrované systémy řízení

Základní procesy v perspektivě 360 stupňů

Základní procesy v perspektivě 360 stupňů

CO JE INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (IMS)?

Integrovaný systém řízení (IMS) propojuje různé systémy řízení (např. jakosti, managementu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací, energetiky a správy majetku) do jednoho uceleného, komplexního a harmonizovaného systému řízení. Tento kombinovaný přístup poskytuje cenný přehled o důležitých podnikových procesech, vytváří hodnotné synergie a sdružuje zdroje, čímž vytváří spolehlivý základ pro moderní podniky.

Infografika integrovaných systémů řízení (IMS)

CO JE STRUKTURA VYSOKÉ ÚROVNĚ (HLS)?

Přestože dosud nebyla vydána žádná norma ISO pro IMS, struktura vysoké úrovně (HLS) „klíčových norem systémů řízení“ usnadňuje zavedení IMS nebo integraci systémů řízení. Normy, které pracují s HLS, například ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ISO 50001 a ISO 55001, obsahují stejné termíny a definice a mají stejnou strukturu.

Ve většině případů staví IMS na již existujícím systému řízení. Vzhledem k tomu, že řízení jakosti patří v mnoha společnostech k základním procesům, jsou systémy řízení kvality dobrým výchozím bodem. Další systémy řízení jsou postupně integrovány a propojovány do integrovaného systému řízení.

 

VÝHODY IMS

Integrovaný systém řízení spojuje relevantní cíle řízením souvisejících procesů. IMS také pomůže vaší společnosti se neustále zlepšovat a rozvíjet svou výkonnost s ohledem na udržitelnost, ochranu životního prostředí, spokojenost vašich zákazníků a blaho vašich zaměstnanců.

Integrovaný systém
Systém IMS pokrývá všechny požadavky a procesy v oblastech, které jsou pro vaši společnost skutečně důležité – od kvality produktů a služeb a ochrany životního prostředí až po bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost informací, energetiku a správu majetku.

 

Centralizovaný přehled
Systém IMS zajišťuje komplexní transparentnost a plnou kontrolu nad všemi procesy a postupy.

 

Motivovaní zaměstnanci
Transparentnost a dobrá dokumentace procesů zvyšují kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance a podporují efektivní práci.

 

Konkurenční výhoda
S pomocí IMS dosáhnete svých cílů a vaše společnost se bude neustále rozvíjet a zlepšovat.

 

Efektivní využívání zdrojů
Integrace systémů řízení přináší vaší organizaci výhody v podobě úspory lidských zdrojů, času a nákladů:

  • Efektivní dokumentace – menší množství dokumentů znamená jasnější přehled o procesech
  • Úspora času – vzdělávací kurzy a audity lze kombinovat
  • Lidské zdroje – stačí jedna nebo několik málo odpovědných osob, které budou mít na starost související úkoly.
  • Úspora nákladů – nižší náklady díky integraci procesů a synergickým efektům

 

JAK KOMBINOVAT SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Organizace mohou mít velmi rozdílné cíle a požadavky, ale obvykle začínají se stávajícím systémem řízení kvality podle ISO 9001 a postupně integrují další systémy řízení. Ty mohou zahrnovat managment životního prostředí a energetické řízení podle norem ISO 14001 a ISO 50001, řízení majetku podle normy ISO 55001 nebo systém zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001. Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001 lze začlenit do systému IMS a předejít tak překrývání a zdvojování práce. Organizacím, které připraví svůj stávající systém řízení na integrovanou certifikaci již v rané fázi, přinese optimalizace procesů jednoznačně mnoho výhod.

 

PROČ ZVOLIT TÜV SÜD?

  • Auditoři TÜV SÜD mají odborné znalosti, na které se můžete spolehnout. Naši vysoce kvalifikovaní odborníci využívají při práci své dlouholeté zkušenosti s posuzováním systémů řízení v různých odvětvích a oborech.
  • Díky naší globální síti odborníků mohou být všechny vaše pobočky po celém světě certifikovány jedním a tím samým certifikačním orgánem.
  • Značka TÜV SÜD je na světových trzích synonymem spolehlivosti, nezávislosti a nestrannosti. Naše renomovaná certifikační značka na vašich reklamních plochách deklaruje vaše standardy kvality a je jasnou konkurenční výhodou.

 

KONSOLIDUJTE obchodní PROCESY a VYUŽIJTE VÝHODY SYNERGICKÝCH ÚČINKŮ

 

IMS zvyšuje efektivitu pomocí zjednodušených procesů a dokumentace, čímž eliminuje elementární přístup, snižuje duplicitu úsilí, zvyšuje výkon systému a snižuje náklady. Certifikace IMS znamená, že certifikace pro více norem vztahujících se k systémům řízení je obvykle vyhodnocena v rámci jednoho komplexního auditu. Organizace stráví méně času přípravou na audity a reagováním na jejich zjištění, čímž se výrazně sníží celková investice času a peněz.

Chcete další informace o certifikaci integrovaných systémů řízení? Kontaktujte nás ještě dnes!

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION