Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

ISO 50001

Certifikace systému managementu hospodaření s energií

Co je ISO 50001?

ISO 50001 je mezinárodní norma pro systémy hospodaření s energií, která organizacím všech velikostí poskytuje nástroj pro systematickou optimalizaci energetické účinnosti a podporu účinnějšího hospodaření s energií.

Norma byla poprvé publikována v roce 2011 a její nové vydání pochází ze srpna 2018. Další informace o požadavcích normy ISO 50001:2018 a časových harmonogramech pro přechod naleznete níže.

Norma ISO 50001:2018 Systémy hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití byla přizpůsobena struktuře norem systémů řízení ISO, jako je Řízení jakosti ISO 9001 a Management životního prostředí ISO 14001. Společná struktura je navržena tak, aby usnadnila integraci do systémů řízení, které jsou v organizaci již zavedeny. Kromě toho aktualizovaná verze klade větší důraz na odpovědnost vrcholového vedení, aby podpořila změny kultury v rámci organizace.

přínosy certifikace ISO 50001

ISO 50001 nabízí organizacím měřitelné nákladové přínosy. Umožňuje vaší firmě dosáhnout větší transparentnosti a podporuje osvědčené postupy v oblasti hospodaření s energií tím, že demonstruje způsob spotřeby energie v celém vašem hodnotovém řetězci. Rámec systému hospodaření s energií ISO 50001 může systematickým zlepšováním zvýšit váš konečný zisk. Společnosti s certifikací ISO 50001 navíc těží z lepší pověsti vycházející z toho, že jsou schopny prokázat své závazky v oblasti životního prostředí.

TÜV SÜD je důvěryhodným poskytovatelem certifikačních služeb ISO 50001

TÜV SÜD je předním poskytovatelem certifikačních služeb ISO 50001. Máme odborníky s aktuálními znalostmi hlavních zásad v oblasti správy energie a uhlíku a regulačních požadavků na trzích po celém světě. Certifikací u nás získáte celosvětové uznání trvalého závazku vaší společnosti ke kvalitě, udržitelnosti a spolehlivosti systému hospodaření s energií.

Naše certifikační značka ISO 50001 poskytne vaší organizaci významný a uznávaný důkaz vašeho závazku k energetické účinnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Přechod na ISO 50001:2018

Společnosti, které jsou v současné době certifikovány podle normy ISO 50001:2011, budou muset do daného termínu přejít na novou normu, aby si udržely platnost certifikace.

Časová osa přechodu

 • Platnost certifikátů ISO 50001:2011 končí 20. srpna 2021

 • Od následujícího data jsou povoleny pouze audity podle normy ISO 50001:2018: 22. února 2020

Požadavky – co je nového?

Norma ISO 50001:2018 Systémy hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití sdílí strukturu vysoce rozšířených norem systémů řízení ISO, jako je Řízení jakosti ISO 9001 a Management životního prostředí ISO 14001. Cílem společné struktury je usnadnit integraci nových a stávajících systémů řízení v organizaci. Kromě toho aktualizovaná verze klade větší důraz na odpovědnost vrcholového vedení a zdůrazňuje význam zavádění změn kultury v rámci organizace.

Mezi klíčové změny patří:

 • přijetí požadavků ISO na normy systémů řízení včetně struktury na vysoké úrovni, identického základního textu a společných pojmů a definic, aby byla zajištěna vysoká úroveň kompatibility s ostatními normami systémů řízení
 • vylepšená integrace se strategickými procesy řízení
 • objasnění jazyka a struktury dokumentů
 • větší důraz na roli vrcholového vedení
 • přijetí kontextové struktury pro pojmy a jejich definice v Ustanovení 3 a aktualizace některých definic
 • začlenění nových definic, včetně zlepšení energetické účinnosti
 • objasnění vyloučení typů energie; objasnění „energetického přezkumu”
 • zavedení koncepce normalizace ukazatelů energetické účinnosti [EnPI] a souvisejících výchozích stavů spotřeby energie [EnB]
 • doplnění údajů o plánu sběru energetických údajů a souvisejících požadavcích (dříve plán měření energie)
 • objasnění textu vztahujícího se k ukazatelům energetické účinnosti [EnPI] a výchozím stavům spotřeby energie [EnBs] za účelem lepšího porozumění těmto pojmům

Zdroj: ISO

PROHLEDAT

ISO 50k
Bílá kniha

ISO 50001 Energy Management Systems

Reduce energy costs and achieve a competitive advantage

Go to download

ISO 50001
Infografika

ISO 50001 Energy Management Systems

Transition to ISO 50001:2018

Learn more

ISO 50001
Produktový list

ISO 50001 Energy management systems

ISO 50001 helps you introduce, operate and continually optimise an effective energy management system (EnMS)

Download

ISO 9001:2015 Quality Management System
Produktový list

ISO 9001:2015 Quality Management System

Competitive advantage through proven excellence

Download

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa