ISO 50001

Modrá kniha: Systém managementu hospodaření energií

Obecná doporučení pro dosažení maximální efektivnosti EnMS a zvládnutí certifikačního auditu

Obecná doporučení pro dosažení maximální efektivnosti EnMS a zvládnutí certifikačního auditu

Systém  managementu hospodaření energií

Abstrakt

Tento text byl napsán s cílem podpořit všechny, kteří zavádí nebo udržují systém hospodaření energií (EnMS) podle normy ISO 50001. Obsahuje výklad některých principů EnMS a obecná doporučení pro dosažení jeho maximální efektivnosti a zvládnutí případného certifikačního auditu. Text není návodem na zavedení EnMS nebo jeho částí podle ISO 50001. Předkládá návrh principů obecných řešení. Konkrétní řešení EnMS musí být vypracováno vždy individuálně s ohledem na jeho vhodnost pro konkrétní energetický systém.

Proč byste si měli stáhnout tuto Modrou knihu? 

  • Podle našich zkušeností EnMS prokazatelně přináší významné úspory energetické i finanční.
  • Respektování požadavků normy ISO 5001 se v organizacích, které užívají významné množství energie, ukazuje jako skutečně účinné.
  • Text vychází ze zkušeností získaných při provádění auditů EnMS širokého spektra klientů od energeticky náročných a rozsáhlých výrobních celků až po organizace, které užívají energii k zajištění prostředí v jednoduchých objektech.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION