ISO 14001

ISO 14001

Certifikace systémů environmentálního managementu

Certifikace systémů environmentálního managementu

CO JE ISO 14001?

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení ochrany životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb. ISO 14001 popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací.

PRO KOHO JE CERTIFIKACE ISO 14001 URČENÁ?

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určený výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oblastech podnikání. 

PŘÍNOSY ISO 14001 PRO VAŠI FIRMU

Efektivní systém environmentálního managementu může snížit dopady vaší organizace na životní prostředí, odhalit příležitosti k úsporám a snížit vaši odpovědnost za poškozování životního prostředí.

  • Získáte objektivní zpětnou vazbu na Váš proces neustálého zlepšování
  • Budete mít jistotu, že Váš systém je efektivní a přiměřený místu Vašeho působení
  • Stanete se partnerem vysoce profesionální, nezávislé, nestranné a nezaujaté certifikační společnosti
  • Budete mít k dispozici kvalifikovaný a zkušený tým auditorů
  • Budete profitovat z certifikace TÜV SÜD, která je uznávaná a přijímána na mezinárodní úrovni

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION