Auditní služby

Auditní služby TÜV SÜD

Přizpůsobeno pro řešení vašich problémů

Přizpůsobeno pro řešení vašich problémů

I přesto, že jste vědomě neprovedli žádné změny svých podnikových procesů, najednou si všimnete, že některé oblasti vaší společnosti nefungují tak hladce jako dříve. Může se to týkat ukazatelů výkonnosti souvisejících se zákazníky, ale také cílů v oblasti dodržování předpisů, procesů, inovací a zaměstnanců.

Možná se v současné době zabýváte zcela jinou otázkou, jako například:

 • Proč se naše míra výpovědí za poslední tři roky téměř zdvojnásobila?
 • Proč prodáváme produkt x častěji v Berlíně než v Mnichově?
 • Proč se míra spokojenosti zákazníků v oboru xy drasticky snížila?
 • Jak můžeme zlepšit kvalitu služeb našich franšízantů po celém světě?
 • Jak zajistíme, aby naši dodavatelé dodržovali normy, které jsme definovali?

Jak vám můžeme pomoci?

 • Disponujeme rozsáhlou skupinou odborníků s bohatými znalostmi z oboru, získaných při provádění auditů 3. stran.
 • Průběh auditu přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám podle konkrétní situace.
 • Nabízíme efektivní a profesionální řešení vašich potřeb.
 • Pomůžeme eliminovat „provozní slepotu“.

Upozorňujeme, že před poskytnutím doplňkových auditních  služeb společnostem, které jsou držiteli platné certifikace akreditovaného systému řízení podle TÜV SÜD provádíme analýzu nestrannosti.

Přehled našich auditorských služeb:

 • Modulární systém včetně podrobných auditorských opatření a služeb souvisejících s certifikací
 • Řešení šitá na míru a přizpůsobená
 • Na základě desetiletí zkušeností v oblasti auditu
 • Rozsáhlá skupina odborníků se speciálními odbornými znalostmi a znalostmi v oboru
 • Na vyžádání: dlouhodobá servisní podpora

nabízené Auditní služby:

 • Auditování

  Interní audity / 1. strana

  • Interní audity pro posouzení systému managementu
  • Objektivní prověření organizační a provozní struktury vaší společnosti
  • Zjištění souladu/nesouladu s danými požadavky
  • Výsledky spolu s příležitostmi zdokumentovány v zprávě
  • Možnost jak se efektivně a profesionálně připravit na certifikační audit

  Audity dodavatelů / 2. strana

  • Zlepšují dodavatelsko – odběratelské vztahy
  • Audit na základě požadavků zákazníka u jeho dodavatele
  • Jistota, že výrobky nebo služby jsou kvalitní a v souladu se zadanou specifikací
  • Zamezení nekvalitních dodávek
  • Přizpůsobení individuálním potřebám klienty
  • Zamezení „provozní slepoty“
  • Cenná podpora při výběru a hodnocení stávajících dodavatelů

  Přečtěte si více o zákaznických auditech

  Procesní audity / VDA 6.3 a další

  • Vyhodnocení odolnosti a efektivity vašich procesů a podnikových systémů
  • Výsledky jsou základem pro rozhodování ve vašem řízení kvality
  • Audit jednotlivých procesů i celých systémů

  Posouzení založená na kritériích specifických pro společnost

  Jsou vaše procesy v souladu s kritérii, která jste stanovili? Využijte naše odborníky, kteří jsou auditory třetích stran k posouzení dodavatelů, provádění auditů dodavatelů a dalších auditů a hodnocení na míru. Outsourcingem interního auditu zabráníte tomu, aby byly vaše výsledky narušeny "tunelovým viděním". Využijte nestrannost a objektivitu našich auditorů TÜV SÜD.


Proč zvolit TÜV SÜD?

 • Využijete výhody plynoucí z rozsáhlého týmu odborníků.
 • Kromě teoretických znalostí máme desítky let praktických zkušeností v oblastech, jako je proces neustálého zlepšování (CIP), optimalizace a zaměření na zákazníka. Naše rozsáhlé odborné znalosti nám umožňují uplatnit při hodnocení výkonnosti vaší společnosti holistický přístup.
 • Abychom zajistili pro váš projekt správnou odbornost, vybíráme konkrétní odborníky, kteří odpovídají vašim potřebám. Naše mezinárodní síť odborných pracovníků vám poskytne další podporu v podobě odborných znalostí daného odvětví. Díky rozsáhlému týmu odborníků jsme schopni vašemu projektu poskytnout všechny potřebné odborné znalosti.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION