Audit Services

Zákaznické audity

Externí audity pro zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů

Externí audity pro zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů

Audit 2. stranou

Externí neboli zákaznické audity zlepšují dodavatelsko-odběratelské vztahy. Jedná se o audit, který provádí auditor na základě požadavků zákazníka u jeho dodavatele s cílem ověřit přímo u dodavatelů podmínky pro zajištění kvalitních dodávek. 

Je to způsob, jak kontrolovat (ať už pravidelně, nebo mimořádně (na základě nějakého podnětu, zpravidla kvalitativního) svoje dodavatele a mít jistotu, že výrobky nebo služby, které jim jejich dodavatel poskytuje, jsou kvalitní a v souladu s jejich zadáním (specifikací). Jedná se také o prevenci, jak zamezit nekvalitním dodávkám.


Přínosy zákaznického auditu

 • Vytvoření vlastního názoru na podnikový systém dodavatele
 • Vyjasnění si všech specifikovaných požadavků a očekávání na vnímanou kvalitu zákazníkem
 • Pro dodavatele je užitečný především při stanovení stupně vstupní a výstupní kontroly
 • Získání pohledu na systém managementu nebo technologické procesy dodavatele
 • Odstranění běžných problémů, skrývaných „provozní slepotou“
 • Přizpůsobení služby individuálním potřebám klienta

Proč si vybrat TÜV SÜD

 • Úspora nákladů - v důsledku svého širokého rozsahu působení mají interní auditoři vysokou úroveň vzdělání a kvalitní odborné zázemí – odpadá časová a finanční náročnost zajištění těchto požadavků interně firmou
 • Nezávislý pohled externisty na plnění požadavků stanovených ve smlouvě nebo objednávce
 • Upozornění na problematické oblasti a návrh řešení dané situace
 • Audit lze rozšířit o plnění požadavků stanovených normami ISO 9001, 14001, 18001 a dalšími
 • Připravíme efektivní plán auditu dodavatele a vybereme odpovídající auditní metodu
 • Vedeme takové audity, které přispívají ke zvyšování úrovně spolupráce s dodavateli
 • V průběhu auditu shromažďujeme objektivní důkazy
 • Tato služba je přesně přizpůsobena vašim potřebám
 • Nabízíme nekonvenční a inovativní řešení
 • Disponujeme rozsáhlou skupinou odborníků s bohatými znalostmi v oboru

Výsledek auditu

Výsledkem zákaznického auditu je zpráva o plnění požadavků zákazníka (případně vybraných norem), soupis zjištění a pozitivních stránek při auditu. Audit prověří schopnosti dodavatele uspokojovat požadavky kladené zákazníkem.Rozsah zákaznického auditu je dán požadavky klienta. 


Upozorňujeme, že nemůžeme poskytovat auditorské služby společnostem, které mají platnou akreditovanou certifikaci systému řízení podle TÜV SÜD. Rádi však s vámi budeme spolupracovat na identifikaci příležitostí ke spolupráci.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION