IEC 62443 Industrial Security

Audit souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti

Audit souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. a vyhlášky č. 82/2018 Sb.

Audit souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. a vyhlášky č. 82/2018 Sb.

Jak vám můžeme pomoci?

Audit souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. a vyhlášky č. 82/2018 Sb. ukazuje, jaké požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí vyhlášky vaše společnost již splňuje a identifikuje oblasti pro zlepšení.

Rozsah odpovídá povinnému internímu auditu k naplnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti pro kritické informační infrastrukturu nebo významné informační systémy.


Přínosy pro vaše podnikání

  • Splnění požadavku pro provedení interního auditu podle Zákona o kybernetické bezpečnosti.
  • Analýza bezpečnosti informací (identifikace rozdílů procesní části bezpečnosti vůči Zákonu o kybernetické bezpečnosti a ISO/IEC řady 27000).
  • Vyhodnocení plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti a ISO/IEC řady 27000.
  • Identifikace oblastí s potřebou zlepšení pro splnění požadavků Kybernetického zákona a doporučení pro další postup pro přiblížení informační bezpečnosti k Zákonu o kybernetické bezpečnosti a ISO/IEC řady 27000.
  • Minimalizace rizik – díky strukturované a globálně uznávané metodologii pro zabezpečení informací, která identifikuje a zmírňuje hrozby.
  • Ochrana důvěrných informací – před hrozbou hackingu, ztráty dat a porušení důvěrnosti a zajištění rychlejšího zotavení z kybernetických útoků.
  • Prověření plánů kontinuity podnikání – zajišťují, že váš provoz bude pokračovat i v případě člověkem způsobené pohromy nebo přírodní katastrofy.

Proč zvolit TÜV SÜD?

  • Zkušení auditoři z TÜV SÜD disponují odbornými znalostmi a vzděláním pro provádění auditů bezpečnosti informací nebo jiných systémů managementu v mnoha průmyslových sektorech.
  • Prostřednictvím naší globální sítě profesionálů můžeme poskytovat auditní a certifikační služby kdekoli na světě.
  • Naši experti řeší všechny vaše potřeby z hlediska IT testování a certifikace podle mnoha mezinárodních norem komplexním přístupem.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION