Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost v automobilovém průmyslu podle ISO 26262

Poskytujeme skutečné obchodní výhody napříč klíčovými segmenty

Poskytujeme skutečné obchodní výhody napříč klíčovými segmenty

Co je ISO 26262?

ISO 26262 je mezinárodní norma funkční bezpečnosti v automobilovém průmyslu. Norma se vztahuje na elektrické a elektronické systémy sestávající z hardwarových a softwarových komponent ve vozidlech. ISO 26262 definuje požadavky, které musí splňovat funkce systému související s bezpečností, jakož i procesy, metody a nástroje používané v procesu vývoje. Norma ISO 26262 zajišťuje, že během životního cyklu vozidla je dodržována a udržována dostatečná úroveň bezpečnosti.

Proč je bezpečnostní norma ISO 26262 pro automobilový průmysl důležitá?

Použití normy ISO 26262 k vyhodnocení bezpečnosti elektrických a elektronických součástí vašeho vozidla poskytuje výrobcům a dodavatelům originálního příslušenství (OEM) řadu výhod:

 • Prokázání náležité péče a zajištění celkové bezpečnosti příslušného vozidla nebo odpovídajících systémů v souladu s normou ISO 26262
 • Udržení konkurenční výhody vašeho podniku při správném výkladu a implementaci požadavků normy ISO 26262
 • Minimalizace rizika poranění osob a nepřijetí vašich produktů na trh
 • Předcházení nákladnému stahování produktů z trhu a poškození pověsti z důvodu bezpečnostních rizik vyplývajících z nezajištění dostatečného zabezpečení
 • Zjednodušený přístup na globální trhy zajištěný dodržováním příslušných mezinárodních předpisů

TÜV SÜD je váš celosvětově prověřený partner pro zkoušky funkčních bezpečnostních automobilů

TÜV SÜD je jedním z předních světových odborníků na funkční bezpečnost v automobilovém průmyslu. Náš tým pro funkční bezpečnost byl založen před více než 30 lety a za tu dobu získal bezkonkurenční praxi ve zkouškách funkční bezpečnosti. Podíleli jsme se na zavedení normy ISO 26262 a jsme mezinárodně akreditovaným zkušebním orgánem normy ISO 26262. Dnes poskytujeme služby výrobcům OEM a automobilovým dodavatelům po celém světě a jsme celosvětově uznáváni jako důvěryhodný a nezávislý partner v automobilovém průmyslu. Naše celosvětově uznávaná certifikační značka TÜV SÜD ISO 26262 prokazuje shodu s normou ISO 26262.

TÜV SÜD má celosvětovou síť odborníků na funkční bezpečnost v automobilovém průmyslu, kteří jsou připraveni podpořit vaše podnikání svými hlubokými znalostmi normy ISO 26262 a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti průmyslu. Ať je vaše společnost kdekoli. Poskytujeme komplexní škálu hodnocení funkční bezpečnosti, zkoušky, certifikace a školení v celém automobilovém hodnotovém řetězci.

Služby TÜV SÜD pro automobilový průmysl v oblasti normy ISO 26262

Nabízíme komplexní škálu služeb ISO 26262, které vám poskytují jednotný rámec pro zajištění funkční bezpečnosti vašich vozidel. Proberte s námi své požadavky a my vám na základě vašich potřeb nabídneme přizpůsobenou službu.

Hodnoticí služby

Naši odborníci úzce spolupracují s vaším týmem na splnění požadavků normy ISO 26262. Naše služby zahrnují:

 • Posouzení vhodnosti stávajících systémů z hlediska bezpečnostní techniky
 • Posouzení vývojových procesů včetně analýzy GAP
 • Posouzení vhodných procesů vývoje bezpečnosti
 • Analýza rizik a vyhodnocení rizik (HARA)
 • Posouzení bezpečnosti systému (FMEA, FTA a další)
 • Posouzení koncepcí bezpečnosti systému

 • Posouzení procesů vývoje hardwaru a analýza hardwaru (FMEDA, FTA a další)
 • Posouzení procesů vývoje softwaru a analýza softwaru
 • Posouzení správy rozhraní mezi výrobci automobilů (OEM) a dodavateli

Zkoušky a nezávislá hodnocení bezpečnosti

TÜV SÜD poskytuje hodnocení na místě a zkoušky na základě vaší vývojové dokumentace. Výsledkem je zkušební protokol s hodnocením vašich systémů, hardwaru, softwaru a nástrojů.

Hodnocení systémů, procesů, metod a nástrojů

 • Analýza rizik a vyhodnocení rizik – hodnocení ASIL
 • Přezkum specifikací a požadavků
 • Analýza koncepce a designu

Hodnocení softwaru

 • Analýza vývojových procesů
 • Analýza architektury a designu
 • Kvalifikace a certifikace softwarových vývojových nástrojů
 • Zkoušky a certifikace obecných softwarových komponent

Vyhodnocení hardwaru

 • Pravděpodobnostní analýza
 • Analýza možného výskytu a vlivu vad (FMEA)
 • Diagnostická analýza možného výskytu a vlivu vad (FMEDA)
 • Analýza stromu poruchových stavů (FTA)

Certifikace

Jsme akreditováni k provádění certifikace IEC 61508 a ISO 26262 pro vývojové nástroje, vývojové procesy a bezpečnostní produkty nebo systémy.

Školení

Vývojovým týmům poskytujeme kompletní řadu programů. Interní školení na míru lze uspořádat tak, aby vyhovovalo konkrétním požadavkům společnosti. Nabízíme také Program certifikace funkční bezpečnosti (FSCP) pro školení a certifikaci konstruktérů jako kvalifikovaných odborníků na funkční bezpečnost.

PROHLEDAT

Funkční bezpečnost
Produktový list
Produktový list
White paper: ISO 26262 compliance
Bílá kniha

ISO 26262 Compliance

Get an overview of the functional safety standard and learn how to achieve compliance.

Learn more

Functional safety for a digital world - Smart solutions
Bílá kniha

Functional Safety for a Digital World

Learn about current trends and challenges and get an overview about opportunities offered by functional safety.

Learn more

Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION