banner

Výroba baterií

Váš dodavatel a partner pro řešení technických služeb

Váš dodavatel a partner pro řešení technických služeb

E-mobilita je již mnoho let na trhu všeobecně diskutovaným tématem a výroba bateriových článků/modulů/sad stoupá se zvyšujícím se počtem nových závodů na výrobu baterií po celém světě. Je zřejmé, že se evropská poptávka po bateriích do roku 2030 zvýší o 500 GWh. Tuto poptávku posiluje rostoucí potřeba mobility a přenosných zařízení. Při výstavbě nového závodu na výrobu baterií i v celém dodavatelském řetězci pro tuto výrobu je však nutné splňovat celou řadu norem týkajících se dodržování předpisů a bezpečnosti, například shodu CE.

   

Naše služby určené pro celý životní cyklus nového závodu na výrobu baterií

battery production 

Společnost TÜV SÜD je jakožto správný partner pro technologie, stroje a bezpečnostní požadavky vlastníka závodu na baterie jedním ze styčných bodů zajišťujících bezproblémovou výměnu informací mezi vlastníkem závodu a dodavateli. Na základě pravidelné komunikace předáváme průběžné zprávy o stavu plnění požadavků v oblasti dodržování legislativy a analyzujeme nedostatky v rámci nezbytných opatření. Kromě toho chápeme vaše obavy při budování nového závodu na výrobu baterií, umíme se na ně zaměřit a pomoci vám.

Správa dodavatelů – je důležité zajistit, aby dodavatelé vyráběli a dodávali zařízení v souladu se specifikací. Je nezbytné, aby byli schopni dodat kompletní dokumentaci včetně certifikátů, návodů a datového listu. Jejich provoz by měl být také v souladu s předpisy v oblasti sociální odpovědnosti podniků.

Dodržování předpisů a bezpečnost – instalace musí být v souladu s místními předpisy ohledně bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Závod v provozu musí také splňovat veškeré mezinárodní i místní předpisy týkající se technologií, bezpečnosti a dodržování legislativy například v souvislosti s odpadními vodami, elektrickou bezpečností a mnoha dalšími záležitostmi.

 

Harmonogram a náklady – je rovněž nezbytné, aby budování závodu na výrobu baterií probíhalo podle plánu a po etapách stanovených v úvodní fázi plánování. To se týká také zajištění dodávek od dodavatelů v souladu s harmonogramem. Každé prodlení může znamenat finanční ztrátu. 

 

Stáhněte si informační leták Hodnocení udržitelnosti v angličtině

 

 

Stručný přehled vašich výhod

 

Společnost TÜV SÜD vás bude provázet celým procesem ověřování až k přístupu na trhy. Naše odbornost pomůže zvýšit efektivitu činností výzkumu a vývoje a pro naše zákazníky učiníme víc, než se běžně očekává: definujeme plán ověřování, zajistíme zkoušky a zkušební laboratoře pro provozní testování.

Od výroby baterií až k jejich testování: 

  • Globální příprava a současně sledování trhu a znalost místních předpisů
  • Rozsáhlá síť odborníků spolupracujících na vašich úkolech
  • Zkušenosti z významných, velmi komplikovaných projektů
  • Vysoce kvalitní provedení
  • Nejlepší služby a spolehlivé výsledky zkoušek

PROHLEDAT

Produktový list

Zkoušky komponentů

Zjistit více

Produktový list

Zkoušky vozidel

Zjistit více

Produktový list

Značka CE pro stroje

Zjistit více

Produktový list
Elektronika teaser
Produktový list

Elektronika

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION