Funkční bezpečnost průmyslových strojů

Funkční bezpečnost průmyslových strojů

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Zlepšení funkční bezpečnosti prostřednictvím EN ISO 13849-1 a EN 62061

Ve světě, ve kterém jsou navzájem provázané technologie používané při výrobě stále složitější, mají výrobci k dispozici několik důležitých způsobů, jak zajistit, aby jejich zařízení i nadále fungovala bezpečně a správně.

Co je funkční bezpečnost?

Funkční bezpečnost je součástí celkové bezpečnosti stroje a ovládacího systému stroje, která závisí na správné funkci bezpečnostního ovládacího systému (SCS) a dalších opatřeních pro snížení rizik. Zajištění funkční bezpečnosti znamená jít nad rámec tradičního posouzení bezpečnosti výrobků, aby bylo možné identifikovat nové typy nebezpečí, které moderní výrobní metody přinášejí, a poskytnout vůči nim ochranu.

 

Jaké normy se na funkční bezpečnost vztahují?

Norma EN 954-1, která byla poprvé zveřejněna v roce 1996, sloužila jako norma funkční bezpečnosti pro části ovládacího systému jak pro výrobce strojů, tak pro koncové uživatele po dobu téměř patnácti let. Kvůli rychlému technologickému vývoji však tato norma již nebyla schopná držet krok s vyvíjenými systémy a komponentami.

V roce 2007 byla norma EN 954-1 nahrazena dvěma novými normami, EN ISO 13849-1 a IEC 62061 navrženými s ohledem na měnící se technologie:

  • EN ISO 13849-1 se zabývá bezpečností všech systémových technologií včetně mechanických, hydraulických a pneumatických výrobků. Tam, kde mají být bezpečnostní funkce zajišťovány bezpečnostními částmi ovládacího systému (SRP/CS), lze EN ISO 13849-1 použít k prokázání shody s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
  • IEC 62061 je obecná norma funkční bezpečnosti, která zohledňuje celý životní cyklus elektrických, elektronických nebo programovatelných elektronických (E/E/PE) systémů a výrobků. Toto je implementace IEC/EN 61508 specifická pro strojní zařízení. Implementací této normy lze prokázat shodu s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Tyto normy však ke správnému použití vyžadují zvýšenou úroveň znalostí a zkušeností.

Jak může TÜV SÜD zlepšit vaši funkční bezpečnost?

TÜV SÜD nabízí širokou škálu služeb, které vám pomohou při navrhování, konstrukci a instalaci vašeho elektrického zařízení. Můžeme s vašimi návrhářskými a konstrukčními týmy spolupracovat na následujících úkonech:

  • Tvorba specifikace požadavků na bezpečnost
  • Určení požadované úrovně výkonu (PLr) nebo úrovně integrity bezpečnosti (SIL) pro jednotlivé bezpečnostní funkce
  • Pomoc s návrhem a technickou realizací bezpečnostní funkce

vyhodnocení úrovně výkonu nebo dosažené SIL s ohledem na míry selhání komponent architektury (např. kategorie), diagnostické pokrytí (DC) a poruchy se společnou příčinou (CCF)

dokončení validace za účelem prokázání, že kombinace subsystémů (např. SRP/CS) zajišťujících jednotlivé bezpečnostní funkce splňuje všechny příslušné požadavky

Při použití EN ISO 13849-1 a EN 62061 naši odborníci pracují na zmírnění bezpečnostních rizik strojů prostřednictvím komplexního posouzení rizik provedeného v souladu s EN ISO 12100 pro příslušné fáze životního cyklu stroje.

Ať už jsou vaše cíle jakékoli, TÜV SÜD má dovednosti a zkušenosti, které vám pomohou jich dosáhnout.

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION