Robotická bezpečnost

Shoda robotických řešení s předpisy

Shoda robotických řešení s předpisy

Robotická bezpečnost – splňujete předpisy?

Průmyslová odvětví na celém světě se vyvíjejí směrem k rozsáhlému využívání automatizace a průmyslových robotů pro zajištění efektivity procesů a systémů. Vzhledem k tomu, že selhání systému může mít vážné důsledky jak pro lidi, tak pro zařízení, se dodržování regionálních a mezinárodních bezpečnostních norem pro roboty stává klíčovým zájmem dodavatelů a integrátorů systémů, z nichž se mnozí obracejí na specialisty, jako je TÜV SÜD, aby zajistili svůj soulad s předpisy.

Co je robotická bezpečnost?

Obchodní výhody robotické automatizace jsou dobře zdokumentovány, nejsou ale bez rizika. Poruchy systému zahrnující průmyslové roboty mohou mít drastický dopad na bezpečnost zaměstnanců, ochranu majetku závodu a samozřejmě na další provozní výkon. Od integrace tradičních samostatně pracujících výrobních robotů až po zajištění efektivního fungování kolaborativních robotů (neboli cobotů) ve sdíleném pracovním prostoru pro lidi i roboty se investice do externí bezpečnostní certifikace robotů rychle stává předpokladem pro přijetí trhem.

Které normy robotické bezpečnosti jsou relevantní pro vaše podnikání?

Stejně jako u jiných průmyslových strojů podléhají roboty mnoha různým požadavkům týkajícím se strojů, elektromagnetické kompatibility (EMC) a rádiových zařízení. Pro ochranu zařízení i těch, kteří je používají, byly vyvinuty také konkrétní normy pro stacionární, kolaborativní a mobilní roboty i pro robotické systémy.

Norma ISO 10218 například popisuje čtyři různé režimy spolupráce lidí a robotů, které mají zajistit, že lidé nebudou vystaveni nepřijatelným rizikům. Pro splnění těchto předpisů musí být kromě vizuální indikace, že robot pracuje v režimu spolupráce, splněn alespoň jeden z následujících požadavků:

  • Bezpečnostní monitorované zastavení: Robot se zastaví, když člověk vstoupí do prostoru spolupráce.
  • Ruční vedení: Pohyb robota je řízen lidskou rukou.
  • Sledování rychlosti a odstupu: Robot udržuje stanovenou vzdálenost a rychlost.
  • Omezení výkonu a síly: Inherentní konstrukce a ovládací prvky omezují dopad při kontaktních událostech.

Proč investovat do certifikace robotické bezpečnosti?

Bezpečnost je předpokladem pro použití jakékoli robotiky. Věděli jste ale, že mnoho trhů, jako je Evropa a Severní Amerika, má individuální sady norem pro bezpečnost robotů? Proto se všeobecně má za to, že prokázání externího testování a certifikace průmyslových robotů je pro dosažení přístupu na globální trh nezbytné.

Technologie robotů čerpá z řady technických oborů, což znamená, že zajištění bezpečnosti průmyslových robotů je rozsáhlý úkol, které vyžaduje několik posouzení včetně posouzení mechanické bezpečnosti, elektrické bezpečnosti a funkční bezpečnosti.

Kromě geografického umístění robotu v místě použití budou platit také různá pravidla shody v závislosti na aplikaci, použitém rozhraní a schopnostech robotu. Toto všechno je třeba vzít v potaz při výběru certifikačního partnera, který může podpořit budoucí úspěch vašeho zařízení.

Prokažte nekompromisní standardy

Nabídka plně certifikovaných a rozšířených úrovní bezpečnosti výrobků prokazuje soulad s průmyslovými normami a osvědčenými postupy pro ochranu osob, provozu a majetku zařízení. Minimalizace rizika pomocí externího testování a certifikace zajišťuje nejen přístup na globální trh, ale také buduje důvěru u stávajících i potenciálních zákazníků díky ujištění o nekompromisních standardech.

Jak vám může TÜV SÜD pomoci splnit požadavky na robotickou bezpečnost?

Technologie robotů čerpá z řady technických oborů, což je předpokladem pro zajištění bezpečnosti robotického řešení. TÜV SÜD jako přední certifikační orgán nabízí komplexní portfolio testů robotické bezpečnosti po celou dobu životnosti výrobku.

Globální uznání: TÜV SÜD nabízí komplexní portfolio služeb v oblasti testování robotické bezpečnosti, certifikace produktů a auditů. Náš vysoce kvalifikovaný tým odborníků na bezpečnost strojů má bezkonkurenční znalosti špičkových technologií včetně robotiky, průmyslové konektivity a aditivní výroby, což znamená, že máme nejlepší výchozí pozici, abychom podpořili vaše podnikání při plnění nejnovějších bezpečnostních norem týkajících se robotů.

Rozsáhlé zkušenosti: Podporujeme dodavatele a integrátory systémů po celou dobu životního cyklu výrobků a jsme partnerem v oblasti robotické bezpečnosti pro mnoho předních organizací na trhu, a to od plánování a instalace až po provoz a vyřazení z provozu.

Shoda vašeho podnikání s předpisy: Normy robotické bezpečnosti jsou rozsáhlé a zároveň roztříštěné a řada norem ISO/IEC, EN, ANSI a UL platí buď regionálně, nebo globálně. Náš odborný tým bude spolupracovat s vašimi hlavními pracovníky s rozhodovací pravomocí na identifikaci správné úrovně shody pro vaše podnikání, váš dodavatelský řetězec a vybrané trhy.

Připraveno na budoucnost: Hnací silou změn v oblasti robotické bezpečnosti jsou Průmysl 4.0 a vzestup inteligentních továren. To znamená, že orientace v nejrelevantnějších požadavcích na robotickou bezpečnost je složitý úkol náročný na zdroje. Učiňte TÜV SÜD svým certifikačním partnerem a zajistěte shodu nejen pro trhy, na kterých působíte nyní, ale také pro trhy, na které plánujete proniknout v budoucnu.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION