Robotická bezpečnost

Shoda robotických řešení s předpisy

Shoda robotických řešení s předpisy

Robotická bezpečnost – splňujete předpisy?

Průmyslová odvětví na celém světě se vyvíjejí směrem k rozsáhlému využívání automatizace a průmyslových robotů pro zajištění efektivity procesů a systémů. Vzhledem k tomu, že selhání systému může mít vážné důsledky jak pro lidi, tak pro zařízení, se dodržování regionálních a mezinárodních bezpečnostních norem pro roboty stává klíčovým zájmem dodavatelů a integrátorů systémů, z nichž se mnozí obracejí na specialisty, jako je TÜV SÜD, aby zajistili svůj soulad s předpisy.

Co je robotická bezpečnost?

Obchodní výhody robotické automatizace jsou dobře zdokumentovány, nejsou ale bez rizika. Poruchy systému zahrnující průmyslové roboty mohou mít drastický dopad na bezpečnost zaměstnanců, ochranu majetku závodu a samozřejmě na další provozní výkon. Od integrace tradičních samostatně pracujících výrobních robotů až po zajištění efektivního fungování kolaborativních robotů (neboli cobotů) ve sdíleném pracovním prostoru pro lidi i roboty se investice do externí bezpečnostní certifikace robotů rychle stává předpokladem pro přijetí trhem.

Které normy robotické bezpečnosti jsou relevantní pro vaše podnikání?

Stejně jako u jiných průmyslových strojů podléhají roboty mnoha různým požadavkům týkajícím se strojů, elektromagnetické kompatibility (EMC) a rádiových zařízení. Pro ochranu zařízení i těch, kteří je používají, byly vyvinuty také konkrétní normy pro stacionární, kolaborativní a mobilní roboty i pro robotické systémy.

Norma ISO 10218 například popisuje čtyři různé režimy spolupráce lidí a robotů, které mají zajistit, že lidé nebudou vystaveni nepřijatelným rizikům. Pro splnění těchto předpisů musí být kromě vizuální indikace, že robot pracuje v režimu spolupráce, splněn alespoň jeden z následujících požadavků:

  • Bezpečnostní monitorované zastavení: Robot se zastaví, když člověk vstoupí do prostoru spolupráce.
  • Ruční vedení: Pohyb robota je řízen lidskou rukou.
  • Sledování rychlosti a odstupu: Robot udržuje stanovenou vzdálenost a rychlost.
  • Omezení výkonu a síly: Inherentní konstrukce a ovládací prvky omezují dopad při kontaktních událostech.

Proč investovat do certifikace robotické bezpečnosti?

Bezpečnost je předpokladem pro použití jakékoli robotiky. Věděli jste ale, že mnoho trhů, jako je Evropa a Severní Amerika, má individuální sady norem pro bezpečnost robotů? Proto se všeobecně má za to, že prokázání externího testování a certifikace průmyslových robotů je pro dosažení přístupu na globální trh nezbytné.

Technologie robotů čerpá z řady technických oborů, což znamená, že zajištění bezpečnosti průmyslových robotů je rozsáhlý úkol, které vyžaduje několik posouzení včetně posouzení mechanické bezpečnosti, elektrické bezpečnosti a funkční bezpečnosti.

Kromě geografického umístění robotu v místě použití budou platit také různá pravidla shody v závislosti na aplikaci, použitém rozhraní a schopnostech robotu. Toto všechno je třeba vzít v potaz při výběru certifikačního partnera, který může podpořit budoucí úspěch vašeho zařízení.

Prokažte nekompromisní standardy

Nabídka plně certifikovaných a rozšířených úrovní bezpečnosti výrobků prokazuje soulad s průmyslovými normami a osvědčenými postupy pro ochranu osob, provozu a majetku zařízení. Minimalizace rizika pomocí externího testování a certifikace zajišťuje nejen přístup na globální trh, ale také buduje důvěru u stávajících i potenciálních zákazníků díky ujištění o nekompromisních standardech.

Jak vám může TÜV SÜD pomoci splnit požadavky na robotickou bezpečnost?

Technologie robotů čerpá z řady technických oborů, což je předpokladem pro zajištění bezpečnosti robotického řešení. TÜV SÜD jako přední certifikační orgán nabízí komplexní portfolio testů robotické bezpečnosti po celou dobu životnosti výrobku.

Globální uznání: TÜV SÜD nabízí komplexní portfolio služeb v oblasti testování robotické bezpečnosti, certifikace produktů a auditů. Náš vysoce kvalifikovaný tým odborníků na bezpečnost strojů má bezkonkurenční znalosti špičkových technologií včetně robotiky, průmyslové konektivity a aditivní výroby, což znamená, že máme nejlepší výchozí pozici, abychom podpořili vaše podnikání při plnění nejnovějších bezpečnostních norem týkajících se robotů.

Rozsáhlé zkušenosti: Podporujeme dodavatele a integrátory systémů po celou dobu životního cyklu výrobků a jsme partnerem v oblasti robotické bezpečnosti pro mnoho předních organizací na trhu, a to od plánování a instalace až po provoz a vyřazení z provozu.

Shoda vašeho podnikání s předpisy: Normy robotické bezpečnosti jsou rozsáhlé a zároveň roztříštěné a řada norem ISO/IEC, EN, ANSI a UL platí buď regionálně, nebo globálně. Náš odborný tým bude spolupracovat s vašimi hlavními pracovníky s rozhodovací pravomocí na identifikaci správné úrovně shody pro vaše podnikání, váš dodavatelský řetězec a vybrané trhy.

Připraveno na budoucnost: Hnací silou změn v oblasti robotické bezpečnosti jsou Průmysl 4.0 a vzestup inteligentních továren. To znamená, že orientace v nejrelevantnějších požadavcích na robotickou bezpečnost je složitý úkol náročný na zdroje. Učiňte TÜV SÜD svým certifikačním partnerem a zajistěte shodu nejen pro trhy, na kterých působíte nyní, ale také pro trhy, na které plánujete proniknout v budoucnu.

PROHLEDAT

Smart Manufacturing
Příběhy

Smart Manufacturing

Unlocking the potential of Industry 4.0

Learn more

Top Misunderstandings about Functional Safety
Webinář

Misunderstandings about functional safety

Learn how to avoid functional safety errors in future safety projects.

Learn more

Explosion protection
Bílá kniha

Safety in explosive atmospheres

Learn about the technical requirements of the ATEX Directive and the IECEx Scheme.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION