Elektrická bezpečnost

Elektrická bezpečnost pro průmyslové stroje

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Funkční jádro moderních strojních zařízení je tvořeno komplexní kombinací kabeláží, motorů, spínačů, jističů, napájecích zdrojů a transformátorů. Protože elektrické komponenty mají významný dopad na spolehlivost a kvalitu výrobku, mohou vaše stroje a zpracovávací zařízení podléhat různým regulačním požadavkům na bezpečnost. Na evropském trhu jsou minimální bezpečnostní normy stanoveny směrnicí EU o zařízeních nízkého napětí (73/23/EHS). Na dalších hlavních trzích, jako jsou USA a Kanada, mohou platit jedinečné národní zákony pro elektrická zařízení.

Co je směrnice o zařízeních nízkého napětí?

Směrnice o zařízeních nízkého napětí (neboli LVD) ukazuje, že elektrická zařízení provozovaná v určených mezích napětí splňují určité základní požadavky, nejčastěji EN 60204, Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů. Poté, co byla směrnice LVD poprvé přijata Evropskou radou v roce 1973 s cílem harmonizovat právní předpisy různých členských států, byla v roce 1993 upravena směrnicí 93/68/EHS tak, aby zahrnovala postupy pro posuzování shody a směrnici o strojních zařízeních CE.

Výsledkem je, že jakýkoli výrobek spadající do oblasti působnosti této směrnice musí být rovněž opatřen značkou CE, která označuje úplnou shodu se všemi požadavky EU. Následně byla směrnice upravována až do současně platné podoby směrnice 2014/35/EU.

Stáhněte si dokument Směrnice o zařízeních nízkého napětí a podívejte se na plný rozsah požadavků.

Normy elektrického návrhu

Kromě bezpečnostních předpisů mohou stroje a zpracovávací zařízení podléhat řadě základních norem elektrického návrhu:

  • NFPA 79 Elektrická norma pro průmyslové stroje
  • UL 3121-1 Norma pro bezpečnost zařízení pro řízení procesů
  • UL 3111-1 Norma pro bezpečnost elektrických měřicích a zkušebních zařízení
  • UL 3101-1 Norma pro bezpečnost elektrických zařízení pro laboratorní použití
  • UL 508 Průmyslová řídicí zařízení
  • EN 60204 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů
  • EN 61010 Bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení pro měření, regulaci a laboratorní použití
  • SEMI 3191 Průvodce návrhem pro elektrickou bezpečnost polovodičů (Koncept) Výrobní zařízení

Jak vám může TÜV SÜD pomoci splnit požadavky na elektrickou bezpečnost?

TÜV SÜD nabízí širokou škálu služeb, které vám pomohou při navrhování, konstrukci a instalaci vašeho elektrického zařízení.

Celosvětové uznání: Globální výrobci potřebují přístup na globální trhy. Díky pobočkám po celé Evropě, USA a Asii se TÜV SÜD může pochlubit sítí nejmodernějších testovacích zařízení, která vám pomohou ušetřit peníze na nákladech na zkoušky získáním pouze potřebné certifikace:

  • Program CUE společnosti TÜV SÜD nabízí certifikaci pro tři hlavní světové trhy. Naše nezávislé laboratoře testují výrobky podle nejvyšších standardů v Kanadě (CSA), Spojených státech (UL/ANSI) a Evropě (EN/IEC) a umožňují splnit požadavky na elektrickou bezpečnost na třech hlavních trzích.
  • Protože jsme členem mezinárodního systému certifikačních orgánů, uznává zkušební protokoly TÜV SÜD více než 40 členských zemí po celém světě. Díky přijetí certifikace všemi členy tento systém slibuje nižší náklady na zkoušky pro ty, kdo prodávají výrobky ve více zemích, a poukazuje na kvalitu a bezpečnost výrobků, což vám umožňuje získat konkurenční výhodu.

Odbornost v EU: Výrobce může na základě hodnocení od notifikovaného subjektu, jako je TÜV SÜD, sám prohlásit, že výrobek splňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí. Značka TÜV SÜD uznávaná po celém světě také dává firmám možnost odlišit svůj produkt certifikací, která přesahuje minimální požadavky.

Odbornost v USA: Instalace elektrických zařízení ve Spojených státech může být komplikovaná. Každý region (stát, kraj, obec) může svobodně zavádět své vlastní bezpečnostní normy, což znamená, že pro jeden výrobek může existovat řada požadavků na elektrický návrh v závislosti na tom, kde je nainstalován. Volba certifikace od celostátně uznávané zkušební laboratoře (NRTL), jako je TÜV SÜD, vám může ušetřit čas; zajistíte tak, že vaše zařízení je plně certifikováno k prodeji kdekoli v USA a splňuje požadavky všech úřadů s jurisdikcí (AHJ).

Pokud případně cílíte na prodej v jednotlivých lokalitách, může být nejlepší volbou terénní označování. Požadavky na terénní označování, známé také jako zvláštní inspekce, jsou pro každou obecní jurisdikci jedinečné, což znamená, že budete muset vyhledat testovací organizaci s konkrétními znalostmi jednotlivých oblastí. Vzhledem k desítkám let zkušeností z USA může být TÜV SÜD tím partnerem, kterého hledáte.

Hodnocení SEMI: TÜV SÜD je předním poskytovatelem hodnotících služeb pro směrnice SEMI. Tyto normy jsou navrženy tak, aby řešily nejen elektrickou bezpečnost, ale také velký počet dalších nebezpečí. Hodnocení SEMI překračuje základní požadavky, aby měli výrobci polovodičových zařízení kdekoli na světě jistotu, že relevantní požadavky splňují.

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list
Produktový list

Značka CE pro stroje

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION