Elektromagnetická kompatibilita (EMC) průmyslových výrobků

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Elektronická zařízení vyzařují během normálního provozu elektromagnetické vlny. Protože mohou tyto vlny ovlivňovat výkon jiných elektronických zařízení, musí výrobci zajistit, že jejich výrobek nebude mít vliv na výkon ostatních výrobků ve svém okolí, ani jimi nebude sám ovlivněn.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) znamená, že zařízení obsahující elektrické, mechanické nebo elektronické součásti bylo nastaveno na správnou úroveň elektromagnetické odolnosti tak, aby uspokojivě fungovalo, aniž by docházelo k nepřijatelnému elektromagnetickému rušení čehokoli jiného v jeho okolí.

Proč je elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro výrobce důležitá?

Jste-li dodavatelem výrobků, které obsahují elektrické, mechanické nebo elektronické součástky, je pravděpodobné, že abyste mohli svůj výrobek uvést na domácí i mezinárodní trh, budete muset splnit požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Vzhledem k tomu, že EMC je zcela zásadní pro bezpečný a efektivní provoz mnoha průmyslových zařízení, je pro přístup na klíčové trhy včetně Evropy, USA, Číny, Koreje, Austrálie a Nového Zélandu vyžadována shoda s konkrétními předpisy ohledně EMC.

Požadavky na EMC se na jednotlivých trzích liší a jsou uvedeny v řadě právních předpisů, pokynů a norem. V EU stanovuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu směrnice o EMC a splnění těchto požadavků je rovněž předpokladem pro získání označení CE vašeho produktu. V USA EMC a využívání spektra reguluje Federální komunikační komise (FCC) podle hlavy 47 Kodexu federálních předpisů (47CFR).

Kromě zajištění souladu s příslušnými normami může být testování EMC a posuzování shody třetí stranou užitečným nástrojem pro posílení vaší konkurenční pozice na trhu.

Jak vám můžeme pomoci?

TÜV SÜD, přední nezávislá organizace pro testování a certifikaci elektromagnetické kompatibility (EMC), vám může pomoci splnit nezbytné požadavky na EMC. Můžeme zajistit testování emisí a odolnosti pro EMC ve všech regionech světa včetně Evropy, Severní Ameriky, Japonska, Austrálie, Číny, Kanady a mnoha dalších.

Díky celosvětové síti zkušených odborníků, nejmodernějším zařízením a řadě akreditací, které zahrnují NIST, NVLAP, FCC, VCCI a BCIQ, jsme připraveni vám pomoci získat přístup na trh – bez ohledu na to, na jaký region cílíte.

Označení CE: Všechny výrobky uváděné na trh v Evropské unii musí nést označení CE, aby prokázaly, že odpovídají minimálním požadavkům na kompatibilitu podle směrnice o EMC. Společnost TÜV SÜD, ověřená EU jako příslušný orgán pro směrnici o EMC, je odborníkem, který vám pomůže tyto zásadní požadavky naplnit, prokázat závazek ke zdokonalování a dosáhnout tak důvěryhodnosti vašich výrobků.

Značka TÜV SÜD: Označení CE může prokázat, že jste naplnili minimální standardy, ale testování třetí stranou ukazuje ještě větší závazek ke kvalitě. Kromě označení CE uděluje společnost TÜV SÜD výrobkům také svou vlastní značku TÜV SÜD, která označuje, že výrobek splňuje základní požadavky na bezpečnost, a navíc že byl testován, hodnocen a certifikován jednou z nejuznávanějších společností v oblasti bezpečnosti výrobků. Celosvětově uznávaná značka TÜV SÜD poskytne vašim výrobkům významnou výhodu oproti konkurenci.

Zajištění elektromagnetické odolnosti: Vzhledem k rostoucímu počtu elektronických zařízení v moderním každodenním životě může schopnost výrobku odolat určité úrovni vnějšího elektromagnetického rušení hrát zásadní roli. Společnost TÜV SÜD naštěstí provádí testování podle stále většího počtu mezinárodně uznávaných norem, což vám může přinést klid v celé řadě otázek týkajících se odolnosti vašich výrobků, jako například:

  • elektrostatické výboje (ESD)
  • odolnost vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli
  • odolnost vůči elektrickým přechodným jevům/skupinám impulsů
  • odolnost vůči přepětí
  • odolnost vůči poruchám způsobeným vedením

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION