Ochrana proti výbuchu ATEX

Ochrana proti výbuchu

Certifikace ATEX

Certifikace ATEX

Ochrana proti výbuchu – požadavky na stroje a zařízení

Hořlavý prach a hořlavé plyny, mlha nebo páry mohou na pracovišti přispívat ke vzniku prostředí s nebezpečím výbuchu. Z tohoto důvodu musí zařízení a systémy, které se používají v těchto prostředích nebo ve spojení s nimi, splňovat konkrétní bezpečnostní požadavky. Tyto požadavky se vztahují na všechna zařízení a systémy odolné proti výbuchu včetně bezpečnostních, řídicích a regulačních zařízení a ochranných součástí, zařízení a systémů.

Proč je shoda s normami ochrany proti výbuchu důležitá?

Společnosti, které pro globální trh vyrábějí zařízení a systémy odolné proti výbuchu, musejí splňovat příslušné normy. Pro mezinárodní obchod jsou zásadní požadavky stanoveny směrnicí ATEX a systémem IECEx:

 • Co je ATEX?

  V EU spadá veškerá klasifikace odolnosti proti výbuchu pod směrnici ATEX (2014/34/EU). Patří sem vše, co se používá v prostředích s nebezpečím výbuchu nebo ve spojení s nimi, jako jsou bezpečnostní, řídicí a regulační zařízení a ochranné součásti, zařízení a systémy. Jako viditelný znak shody se směrnicí ATEX musí být na zařízení umístěno označení CE.

 • Co je IECEx?

  IECEx je celosvětová norma zajišťující bezpečné používání zařízení a systémů odolných proti výbuchu v zemích, které se účastní systému IECEx. Pro validaci podle schématu certifikovaných zařízení IECEx musejí výrobci získat certifikát o shodě (CoC), ověření zkušebního protokolu (ExTR) a zprávu o zabezpečení jakosti (QAR).

 

Jaké služby ochrany proti výbuchu TÜV SÜD nabízí?

TÜV SÜD nabízí široký okruh služeb zajišťujících bezpečnost vašeho produktu a také shodu s příslušnými průmyslovými požadavky. Můžeme podpořit všechny vaše požadavky při navrhování, konstrukci a instalaci zařízení, strojů a systémů odolných proti výbuchu.

 

Služby ATEX

TÜV SÜD coby notifikovaný subjekt nabízí:

 • posuzování a ověřování shody pro všechny relevantní produkty
 • klasifikaci produktů podle požadavků stanovených v této směrnici
 • vydání požadovaného přezkoušení typu v EU (příloha III, příloha IX)
 • dokumentaci a lokalizaci bezpečnostních postupů pro klasifikaci odolnosti proti výbuchu

 

Služby IECEx

TÜV SÜD je certifikační orgán systému IECEx a naši odborníci

 • testují a posuzují shodu vzorků s normami a hodnocením IEC
 • vydávají zprávy o zkoušce a hodnocení (ExTR)
 • provádějí audity zařízení a systému jakosti výrobců včetně hodnocení ISO 9001 a dalšího auditu podle ISO/IEC 80079-34 vydání 1
 • provádějí průběžné dozorové audity zařízení a systému jakosti

 

Testovací služby

Naše nejmodernější laboratoře jsou plně vybaveny k provádění řady testů:

 • ochrana proti výbuchu a elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • mechanická a elektrická bezpečnost
 • kontrola prachu a znečištění
 • simulace prostředí
 • Highly Accelerated Life Test (HALT; velmi zrychlený test životnosti)
 • Highly Accelerated Stress Screen (HASS; velmi zrychlený screening zatížení)

 

Proč zvolit TÜV SÜD?

Rozsáhlé průmyslové zkušenosti: Naši odborníci mají za sebou desítky let průmyslových partnerství a projektů a disponují hlubokými znalosti napříč klíčovými průmyslovými odvětvími a technologiemi. Naše interní systémy jakosti a komplexní opatření pro pokročilá školení navíc zaručují, že naši odborníci vždy použijí nejnovější znalosti a poznatky, aby minimalizovali rizika pro vaše podnikání.

Odborné znalosti v oblasti testování, auditů a certifikace: Společnost TÜV SÜD se specializuje na testování, inspekce, audity, certifikace, školení a znalostní služby. Naši odborníci jsou aktivními členy mezinárodních poradních orgánů a normalizačních výborů, aby byla naše kritéria hodnocení vždy založena na nejnovějším vývoji.

Holistický přístup: Abychom zajistili trvale vysokou úroveň služeb, přiřazujeme ke každému projektu kontaktní osobu, která má na starosti řízení všech požadavků na testování a certifikaci. Náš holistický přístup zaručuje nejkratší dodací lhůty v oboru, díky čemuž ušetříte peníze ve fázi testování, a vaše podnikání tak získá konkurenční výhodu.

Celosvětově uznávaná značka: Naše špičkové odborné znalosti v oboru jsou základem širokého povědomí veřejnosti o značce TÜV SÜD a její prvotřídní mezinárodní pověsti. Kromě toho, že naše zkušební protokoly a certifikáty potvrzují bezpečnost vašich zařízení a systémů odolných proti výbuchu, dosahují také maximální úrovně přijetí ze strany úřadů a spotřebitelů v EU a na celém světě, a váš produkt díky tomu bude lépe prodejný.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION