Ochrana proti výbuchu

Certifikace ATEX

Certifikace ATEX

Ochrana proti výbuchu – požadavky na stroje a zařízení

Hořlavý prach a hořlavé plyny, mlha nebo páry mohou na pracovišti přispívat ke vzniku prostředí s nebezpečím výbuchu. Z tohoto důvodu musí zařízení a systémy, které se používají v těchto prostředích nebo ve spojení s nimi, splňovat konkrétní bezpečnostní požadavky. Tyto požadavky se vztahují na všechna zařízení a systémy odolné proti výbuchu včetně bezpečnostních, řídicích a regulačních zařízení a ochranných součástí, zařízení a systémů.

Proč je shoda s normami ochrany proti výbuchu důležitá?

Společnosti, které pro globální trh vyrábějí zařízení a systémy odolné proti výbuchu, musejí splňovat příslušné normy. Pro mezinárodní obchod jsou zásadní požadavky stanoveny směrnicí ATEX a systémem IECEx:

 • Co je ATEX?

  V EU spadá veškerá klasifikace odolnosti proti výbuchu pod směrnici ATEX (2014/34/EU). Patří sem vše, co se používá v prostředích s nebezpečím výbuchu nebo ve spojení s nimi, jako jsou bezpečnostní, řídicí a regulační zařízení a ochranné součásti, zařízení a systémy. Jako viditelný znak shody se směrnicí ATEX musí být na zařízení umístěno označení CE.

 • Co je IECEx?

  IECEx je celosvětová norma zajišťující bezpečné používání zařízení a systémů odolných proti výbuchu v zemích, které se účastní systému IECEx. Pro validaci podle schématu certifikovaných zařízení IECEx musejí výrobci získat certifikát o shodě (CoC), ověření zkušebního protokolu (ExTR) a zprávu o zabezpečení jakosti (QAR).

 

Jaké služby ochrany proti výbuchu TÜV SÜD nabízí?

TÜV SÜD nabízí široký okruh služeb zajišťujících bezpečnost vašeho produktu a také shodu s příslušnými průmyslovými požadavky. Můžeme podpořit všechny vaše požadavky při navrhování, konstrukci a instalaci zařízení, strojů a systémů odolných proti výbuchu.

 

Služby ATEX

TÜV SÜD coby notifikovaný subjekt nabízí:

 • posuzování a ověřování shody pro všechny relevantní produkty
 • klasifikaci produktů podle požadavků stanovených v této směrnici
 • vydání požadovaného přezkoušení typu v EU (příloha III, příloha IX)
 • dokumentaci a lokalizaci bezpečnostních postupů pro klasifikaci odolnosti proti výbuchu

 

Služby IECEx

TÜV SÜD je certifikační orgán systému IECEx a naši odborníci

 • testují a posuzují shodu vzorků s normami a hodnocením IEC
 • vydávají zprávy o zkoušce a hodnocení (ExTR)
 • provádějí audity zařízení a systému jakosti výrobců včetně hodnocení ISO 9001 a dalšího auditu podle ISO/IEC 80079-34 vydání 1
 • provádějí průběžné dozorové audity zařízení a systému jakosti

 

Testovací služby

Naše nejmodernější laboratoře jsou plně vybaveny k provádění řady testů:

 • ochrana proti výbuchu a elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • mechanická a elektrická bezpečnost
 • kontrola prachu a znečištění
 • simulace prostředí
 • Highly Accelerated Life Test (HALT; velmi zrychlený test životnosti)
 • Highly Accelerated Stress Screen (HASS; velmi zrychlený screening zatížení)

 

Proč zvolit TÜV SÜD?

Rozsáhlé průmyslové zkušenosti: Naši odborníci mají za sebou desítky let průmyslových partnerství a projektů a disponují hlubokými znalosti napříč klíčovými průmyslovými odvětvími a technologiemi. Naše interní systémy jakosti a komplexní opatření pro pokročilá školení navíc zaručují, že naši odborníci vždy použijí nejnovější znalosti a poznatky, aby minimalizovali rizika pro vaše podnikání.

Odborné znalosti v oblasti testování, auditů a certifikace: Společnost TÜV SÜD se specializuje na testování, inspekce, audity, certifikace, školení a znalostní služby. Naši odborníci jsou aktivními členy mezinárodních poradních orgánů a normalizačních výborů, aby byla naše kritéria hodnocení vždy založena na nejnovějším vývoji.

Holistický přístup: Abychom zajistili trvale vysokou úroveň služeb, přiřazujeme ke každému projektu kontaktní osobu, která má na starosti řízení všech požadavků na testování a certifikaci. Náš holistický přístup zaručuje nejkratší dodací lhůty v oboru, díky čemuž ušetříte peníze ve fázi testování, a vaše podnikání tak získá konkurenční výhodu.

Celosvětově uznávaná značka: Naše špičkové odborné znalosti v oboru jsou základem širokého povědomí veřejnosti o značce TÜV SÜD a její prvotřídní mezinárodní pověsti. Kromě toho, že naše zkušební protokoly a certifikáty potvrzují bezpečnost vašich zařízení a systémů odolných proti výbuchu, dosahují také maximální úrovně přijetí ze strany úřadů a spotřebitelů v EU a na celém světě, a váš produkt díky tomu bude lépe prodejný.

PROHLEDAT

Explosion protection
Bílá kniha

Safety in explosive atmospheres

Learn about the technical requirements of the ATEX Directive and the IECEx Scheme.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION