mCom ONE machinery safety compliance

mCom ONE

Dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti strojního zařízení

Dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti strojního zařízení

Konstruktéři strojního zařízení, systémoví integrátoři a provozovatelé musí proaktivně řídit bezpečnost, aby dosáhli provozu bez odstávek a předešli nebezpečí. Vzhledem k tomu, že si tyto zúčastněné strany neustále mezi sebou posílají různé zprávy a výkazy, může být obtížné přesně sledovat dosažený pokrok, zdokumentovat opatření a vyvodit z údajů cenné poznatky.

Průmyslový internet věcí (IIoT) výhledově umožní realizovat nové koncepce zefektivňující výrobu, včetně adaptivního nastavení a technologií digitálního dvojčete. Ve světě průmyslového internetu věcí bude dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti strojního zařízení vyžadovat dynamické řešení pro řízení rizik s ohledem na celý životní cyklus.

CO JE mcom one?

S cílem zajistit dodržování stávajících i budoucích předpisů v oblasti bezpečnosti strojního zařízení a uspokojit potřeby týkající se řízení rizik společnost TÜV SÜD vyvinula cloudové softwarové řešení mCom ONE. Spojením strojního zařízení, lidských zdrojů a procesů tento nástroj umožňuje řízení rizik během celého životního cyklu a zajišťuje snadnou dostupnost dat pro zúčastněné strany v různých závodech a lokalitách.

Díky hladké integraci strojního zařízení a infrastruktury, od konstrukčního návrhu až po uvedení do provozu a provozu, mCom ONE zefektivňuje procesy v celém dodavatelském řetězci. Procesem dodržování předpisů vás provede přehledný kontrolní seznam, který je možné přizpůsobit vašim požadavkům. V závěrečné zprávě je v souladu se stanovenými prioritami vypracován seznam opatření pro případné oblasti, ve kterých nejsou předpisy a požadavky splněny.

Řešení mCom ONE má umožnit účinné odhalení a eliminaci rizik, která ohrožují kontinuitu výkonu činnosti, a obsahuje různé kategorie nebezpečí podporující efektivní a důsledné vyhodnocení.

PROČ JSOU ZEFEKTIVNĚNÉ PROCESY HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI DŮLEŽITÉ ?

Bezpečnost strojů a strojních zařízení hraje důležitou úlohu, pokud jde o celkový výkon výrobního podniku. Za účelem zajištění kontinuity výkonu činnosti a zlepšení úrovní bezpečnosti je potřeba dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti řídit proaktivně a efektivně ve všech závodech a lokalitách. Může se ukázat, že se jedná o složitý úkol, neboť výrobci musejí splňovat řadu specifických požadavků, které jsou stanoveny pro jednotlivé obory a trhy. Různorodost bezpečnostních rizik ještě více ztěžuje již tak složité řízení rizik v oblasti průmyslové výroby. Zefektivněné a transparentní procesy hodnocení bezpečnosti pomáhají účinně omezit riziko ve vaší organizaci.

Novou dimenzi bezpečnosti strojních zařízení představuje adaptivní nastavení, neboť nebezpečí se mění podle měnícího se nastavení. Veškeré koncepce plug & play tudíž vyžadují, aby se k řízení rizik přistupovalo s ohledem na životní cyklus stroje a strojního zařízení. Řešení mCom ONE podporuje shodu v oblasti bezpečnosti u adaptivních konfigurací, a připravuje tak podmínky pro účinné řízení rizik ve světě internetu věcí.

PROČ ZVOLIT TÜV SÜD?

TÜV SÜD má desítky let zkušeností s bezpečností strojního zařízení a hodnocením rizik. Náš tým odborníků poskytuje po celém světě celou řadu služeb v oblasti posuzování shody a inženýrských služeb a pomáhá v každé fázi procesu zajišťování shody strojního zařízení. Uvedené zahrnuje spolupráci s dodavateli průmyslových strojních zařízení od počátečních fází projektování až po potvrzení, že jsou splněny požadavky pro uvedení na trh a poskytování pomoci provozovatelům strojního zařízení s cílem zajistit, že jejich zařízení vydrží a zaručí vysokou produktivitu.

Pro dosažení hladkého vstupu na trh vám pomáháme zajistit, že výrobky splňují vnitrostátní a mezinárodní regulační a technické požadavky hned napoprvé, a poskytujeme poradenství ohledně specifických zákaznických požadavků. Po uvedení zařízení do provozu naše služby v oblasti testování a údržby během celé životnosti zařízení zajišťují minimální prostoje, vysokou produktivitu a efektivní využívání zdrojů. Ověřujeme rovněž, že provoz strojního zařízení splňuje nezbytné předpisy v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví.


VAŠE BENEFITY

  • Zlepšení kontinuity výkonu činnosti  – efektivní identifikace a odstranění nebezpečí
  • Zvýšení úrovně bezpečnosti zajištění transparentních a účinných procesů hodnocení strojního zařízení
  • Snížení nákladů  – zrychlení procesů pro zajištění shody adaptivních systémů, pokud jde o bezpečnost

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION