Označení CE

Služby testování a certifikace pro označení CE

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je certifikace CE?

Označení CE je zkratkou slov Conformité Européenne, což v překladu z francouzštiny do češtiny znamená „evropská shoda“. Certifikace CE vychází z bezpečnostní směrnice EU a prokazuje, že výrobek prošel určitými testy a že může být legálně prodáván kdekoli v EU a Evropském hospodářském prostoru.
Zatímco u některých výrobků může označení CE provádět sám výrobce, jiné výrobky musí testovat společnost, která nabízí služby označení CE. Společnost TÜV SÜD poskytuje společnostem po celém světě testování pro označení CE a může také vytvořit technickou dokumentaci, která prokáže, že jsou vaše výrobky ve shodě.

Proč je označení CE důležité?

Označení CE zajišťuje vašemu výrobku vstup do Evropské unie a volný pohyb po téměř 30 zemích, které tvoří Evropský hospodářský prostor, čímž získáte přímý přístup k více než 500 milionů spotřebitelů. Pokud se zjistí, že výrobek, který by měl mít označení CE, takové označení nemá, může být výrobce nebo distributor pokutován a čelit nákladnému stahování výrobku z trhu – dodržení shody je proto zcela zásadní.

TÜV SÜD je jednotné kontaktní místo pro získání certifikátu CE

Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný posuzovat shodu výrobků s požadavky většiny směrnic a nařízení EU. Naše testovací služby pokrývají celou škálu požadavků na přijetí výrobků v EU v porovnání se základními požadavky směrnic.

Služby označení CE šité na míru vašim výrobkům

Můžeme vydávat certifikaci CE pro všechny druhy výrobků od rádiových zařízení po stavební výrobky, stroje a mnoho dalšího.

Spolupracujte se společností TÜV SÜD, protože má:

  • podrobné znalosti všech požadovaných testů a laboratoře k jejich provádění
  • dlouhodobé zkušenosti s označováním CE a změnami právních předpisů EU
  • schopnost rychle otestovat výrobky, poskytnout vám certifikaci CE a technickou dokumentaci
  • jednotné kontaktní místo pro všechny vaše potřeby testování výrobků a certifikace CE

PROHLEDAT

Produktový list

Značka CE pro stroje

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION