Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Služby testování a certifikace pro označení CE

Díky nám dokážete snížit rizika a zvýšit efektivitu vašeho podnikání

Co je certifikace CE?

Označení CE je zkratkou slov Conformité Européenne, což v překladu z francouzštiny do češtiny znamená „evropská shoda“. Certifikace CE vychází z bezpečnostní směrnice EU a prokazuje, že výrobek prošel určitými testy a že může být legálně prodáván kdekoli v EU a Evropském hospodářském prostoru.
Zatímco u některých výrobků může označení CE provádět sám výrobce, jiné výrobky musí testovat společnost, která nabízí služby označení CE. Společnost TÜV SÜD poskytuje společnostem po celém světě testování pro označení CE a může také vytvořit technickou dokumentaci, která prokáže, že jsou vaše výrobky ve shodě.

Proč je označení CE důležité?

Označení CE zajišťuje vašemu výrobku vstup do Evropské unie a volný pohyb po téměř 30 zemích, které tvoří Evropský hospodářský prostor, čímž získáte přímý přístup k více než 500 milionů spotřebitelů. Pokud se zjistí, že výrobek, který by měl mít označení CE, takové označení nemá, může být výrobce nebo distributor pokutován a čelit nákladnému stahování výrobku z trhu – dodržení shody je proto zcela zásadní.

TÜV SÜD je jednotné kontaktní místo pro získání certifikátu CE

Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný posuzovat shodu výrobků s požadavky většiny směrnic a nařízení EU. Naše testovací služby pokrývají celou škálu požadavků na přijetí výrobků v EU v porovnání se základními požadavky směrnic.

Služby označení CE šité na míru vašim výrobkům

Můžeme vydávat certifikaci CE pro všechny druhy výrobků od rádiových zařízení po stavební výrobky, stroje a mnoho dalšího.

Spolupracujte se společností TÜV SÜD, protože má:

  • podrobné znalosti všech požadovaných testů a laboratoře k jejich provádění
  • dlouhodobé zkušenosti s označováním CE a změnami právních předpisů EU
  • schopnost rychle otestovat výrobky, poskytnout vám certifikaci CE a technickou dokumentaci
  • jednotné kontaktní místo pro všechny vaše potřeby testování výrobků a certifikace CE

PROHLEDAT

Produktový list

Značka CE pro stroje

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa